دوشنبه - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
صفحه اصلی >> مقالات >> مهدویت >> اثبات اندیشه مهدویت در دین یهود(نویسنده: کیمیا خیری)

اثبات اندیشه مهدویت در دین یهود(نویسنده: کیمیا خیری)

بشارات کتب یهودیان

چون در کتاب عهد عتیق (تورات و ملحقات آن) همچون کتاب انجیل، از بازگشت و رجعت حضرت عیسی (علیه السلام) سخن به میان آمده است و این مطلب، رابطه مستقیم با ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) دارد، نگارنده  نیز در ضمن بشارات ظهور حضرت مهدی (علیه السلام)، فرازهایی را از تورات آورده است تا دانسته شود قوم یهود نیز همچون مسلمانان به « رجعت » و بازگشت حضرت مسیح (علیه السلام) معتقدند.[۱]

اینک قسمتی از بشاراتی که در تورات و ملحقات آن آمده است را ذکر می‌نماییم:

 1. تورات (سِفر پیدایش)

« و ابراهیم به خدا گفت: کاش اسماعیل در حضور تو زیست کند!…[خداوند به ابراهیم فرمود:] و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم.[۲]

بلا شبهه مقصود از دوازده بزرگ، اولاد بلا واسطه‌ی اسماعیل نیستند. چه به اعتراف یهود، آن‌ها نه بزرگی ظاهری داشتند که سلطنت ظاهریه باشد و نه بزرگی معنوی که نبوت یا امامت باشد.

بنابراین مقصود، دوازده امام می‌باشند که از نسل حضرت اسماعیل و سلطنت الهیه، تا قیام قیامت در قائم ایشان است و اینکه خدای تعالی اظهار عنایت خود را به اسحاق مقدم داشت، برای همین است، که اول، نبوت و امامت را در خاندان اسحاق مقرر فرموده و بعد، در دودمان اسماعیل که جاوید بماند و تا قیامت در این خاندان بیاید.[۳]

 1. زبور داوود

« به سبب شریران، خویش را مشوش نسازد… زیرا که شریران منقطع خواهد شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود …[۴] و اما حلمیان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی ملتذذ خواهند گردید …  زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند تأیید می‌کند. خداوند روزهای صالحان را می‌داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود.»[۵]
۳. اِشعیای نبیّ

« و نهالی از تنه‌ی « یسیّ »[۶] بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او  قرار خواهد گرفت.[۷] یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود، داوری نخواهد نمود و بر وفق سمع گوش‌های خویش، تنبیه نخواهد نمود؛ بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود …[۸] کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آن‌ها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آن‌ها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد، و … .»[۹]

منظور از « نهالی که از تنه‌ی یسی خواهد رویید » ممکن است یکی از چهار نفر از شخصیت‌های بزرگ روحانی و رهبران عالی قدر بشر، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت عیسی و حضرت حجت بن الحسن العسگری (علیهم السلام) باشند، ولی دقت و بررسی کامل آیات فوق نشان می‌دهد که منظور از این نهال، هیچ یک از آن پیامبران نیستند؛ بلکه همه‌ی آن بشارت‌ها ویژه‌ی قائم آل محمد (علیهم السلام) است، زیرا حضرت مهدی (علیه السلام) از جانب مادرش جناب نرجس خاتون نواده‌ی دختری « یسی » می‌باشد.[۱۰]

 1. زکریای نبی

در کتاب زکریای نبی که یکی از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل است، ظهور آن یگانه منجی عالم بشریت چنین آمده است: اینک روز خدا می‌آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد. و جمیع امت‌ها را به ضد اورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد، و شهر را خواهند گرفت و خانه‌ها را تاراج خواهند نمود، و زنان را بی‌عصمت خواهند کرد، و نصف اهل شهر به اسیری خواهد رفت، و بقیه قوم از شهر منقطع خواهند شد، و خداوند بیرون آمده با آن قوم‌ها مقاتله خواهد نمود و چنان که در روز جنگ مقاتله نمود، و در آخر آن روز پاهای او بر کوه زیتون که از اطراف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد … و آن یک روز معروف خداوند بود … و یَهوه (خدا) بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. ودر آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد.»

لازم است این نکته را توضیح دهیم که در کتب عهدین، کلمه‌ی « خداوند » بیشتر در مورد حضرت عیسی(علیه السلام) بکار می رود که در اینجا نیز چنین شده است. [۱۱]

 1. بوئیل نبیّ

«آن گاه جمیع امت‌ها را جمع کرده به وادی « یهو شافاظ »[۱۲] فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره‌ی قوم خود و میراث خویش، اسرائیل را محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان را در میان امت‌ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده‌اند و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه داده و دختری به شراب فروخته‌اند تا بنوشند.»[۱۳]

 1. حزقیال نبی

« و اما تو ای پسر انسان! خداوند یهوه چنین می‌فرماید: که به هر جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بگو: جمع شوید و بیایید و نزد قربانی من که آن را برای شما ذبح می‌نمایم فراهم آیید. قربانی عظیمی که بر کوه‌های اسرائیل، تا گوشت بخورید و خون بنوشید.[۱۴]

 1. حجّی نبیّ

در این کتاب نیز که یکی از کتاب‌های انبیای پیرو تورات است، بشارت ظهور حضرت « بقیه الله » (علیه السلام) بدین گونه آمده است: « یهوه صبایوت چنین می‌گوید: یک دفعه‌ی دیگر ـ و آن نیز بعد از اندک زمانی ـ آسمان‌ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت، و تمامی امت‌ها را متزلزل خواهم ساخت، و فضیلت جمیع امت‌ها خواهد آمد … این خانه را از جلال خود پر خواهم ساخت[۱۵] … جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود، و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید.»[۱۶]

 1. دانیال نبی

« … امیر عظیمی که برای پسران قوم تو قائم است، خواهد ایستاد. و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آن زمان هر یک از قوم تو، که در دفتر مکتوب یاد شود رستگار خواهد شد. و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد. اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید، و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدان باد.

اما تو ای دانیال! کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. بسیاری به سرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهد گردید… خوشا به حال آنکه انتظار کشید.»[۱۷]

فقره‌ی اخیر اشاره به رجوع دانیال به دنیا در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.[۱۸]

 1. صفینای نبیّ

« … خداوند در اندرونش عادل است و بی‌انصافی نمی‌نماید. هر بامداد حکم خود را روشن می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند، اما مرد ظالم حیا نمی‌داند. امت‌ها را منقطع ساخته‌ام که برج‌های ایشان خراب شده است و کوچه‌های ایشان را چنان ویران کرده‌ام که عبور کننده نباشد. شهرهای ایشان چنان منهدم گردیده است که نه انسانی و نه ساکنی باقی مانده است. و گفتم: کاش که از من می‌ترسیدی و تأدیب را می‌پذیرفتی[۱۹] … بنابراین خداوند می‌گوید: برای من منتظر باشید تا روزی که به جهت غارت برخیزم؛ زیرا که قصد من این است که امت‌ها را جمع نمایم و ممالک را فراهم آورم تا غضب خود و تمامی حدّت خشم خویش را بر ایشان بریزم، زیرا که تمامی جهان به آتش غیرت من سوخته خواهد شد؛ زیرا که در آن زمان، زبان پاک به امت‌ها باز خواهم داد تا جمیع ایشان اسم یهوه (خدا) را بخوانند و به یک دل او را عبادت نمایند.»[۲۰]

 

 1. هاشمی شهیدی، اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۳۰۵
 2. شیخ الرئیس کرمانی، عباس، موعود امم، انتشارات عصر ظهور، ص۲۴
 3. نهاوندی، علی اکبر، عبقری الحسان، بساط!، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۹۶
 4. محمدی، محمدحسین، آخرالزمان در ادیان ابراهیمی، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود،۱۱۰
 5. تقوی، حسین، حضرت مهدی از ظهور تا پیروزی، کتاب سرای اصفیاء، ص ۸۹
 6. یسیّ به معنای قوی، نام پدر حضرت داوود (علیه السلام)، (ر.ک: البیعه الله، ص ۷۱)
 7. سرایی، علی، بشارت به منجی موعود، انتشارات موعود عصر، ص۳۳
 8. امامی کاشانی، محمد، خط امان، ج۲، ص ۱۶۱
 9. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، موسسه فرهنگی طه ، ص ۱۰۱
 10. هاشمی شهیدی، اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۳۱۱
 11. جینور لنگرودی، نصیر، مصلح موعود در ادیان، انتشارات مبین اندیشه، ص۱۷۸
 12. یهر شافاظ، نام صحرایی در نزدیکی بیت المقدس که اکنون وادی « قدرون » نامیده می‌شود.
 13. جینور لنگرودی، نصیر، مصلح موعود در ادیان، انتشارات مبین اندیشه، ص۱۷۸
 14. هاشمی شهیدی، اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۳۳۳
 15. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، انتشارات میراث ماندگار، ص ۲۳۲
 16. جینور لنگرودی، نصیر، مصلح موعود در ادیان، انتشارات مبین اندیشه، ص ۱۸۰
 17. نهاوندی، علی اکبر، عبقری الحسان، بساط۱، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۱۰۶
 18. همان، ص ۱۰۷
 19. هاشمی شهیدی، اسدالله، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ص ۳۳۶
 20. بهشتی، ادیان و مهدویت، انتشارات موسسه مطبوعاتی افلاطون، ص ۳۲

 

 

محقق: خانم کیمیا خیری، مدرسه علمیه الزهراء شاهین دژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: