یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
صفحه اصلی >> مقالات >> کشاورزی (page 12)

کشاورزی

گیاهان می توانند ایرادات ژنتیکی خود را برطرف کنند!

گیاهان رازهای ذخیره شده در اطلاعات ژنتیکی در اجداد خود که مدتها پیش از بین رفته‌اند را به ارث می‌برد و می‌توانند از آنها برای صحیح کردن اشتباهات ژنهای خود استفاده کنند . توانایی DNA به منظور تصحیح و تعمیر خود توسط مدرن ژنتیک کاملا غیر قابل پیش بینی بود.دانشمندان پیش بینی کردند که توسط تحت کنترل درآوردن این مکانیسم …

مشاهده

تلفات ازت در خاک‌های کشاورزی

با وجود اثرات مفید کودهای شیمیایی در افزایش تولید محصولات مختلف زراعی و باغی در صورتی که استفاده از کودها به همراه آگاهی و علم و چگونگی کاربرد آنها نباشد نتیجه حاصله چندان مطلوب نخواهد بود.در زمان‌های گذشته متخصصان و پژوهشگران علم گیاهی غالباً نمی‌دانستند که از مجموع کودهای ازته و ازت معدنی شده خاک فقط ۵۰% مورد استفاده گیاه …

مشاهده