هنری

هنر اسلامی جایگاه و قابلیتها

هنر، درخت تناوری است که در عالم بالا ریشه دارد و گر چه بخشی از مراحل خلق یک اثر هنری به مطالعه و ممارست مداوم هنرمند بستگی دارد، اما آنگاه که زمان خلق یک اثر هنری فرا می رسد، هنرمند در جاذبه ای آسمانی قرار گرفته و در یک شور و حال خاص آنچه را به او “الهام” شده است، …

مشاهده

مسجد جلوه‌ گاه‌ هنر اسلامی‌

در قلمرو اسلام‌، همه‌ هنرها به‌ خدمت‌ مسجد به‌ کار رفته‌ و از این‌ راه‌ جلال‌ و سرفرازی‌ یافته‌ است‌ .هنر معماری‌ اسلامی‌، مثل‌ بیشتر معماریهای‌ عصر ایمان‌، تقریبا” یک‌ هنر دینی‌ صرف‌ بود. خانه‌ها برای‌ آن‌ ساخته‌ می‌شد که‌ انسان‌ زندگی‌ کوتاه‌ و ناچیز خود را در آن‌جا بگذراند، ولی‌ خانه‌های‌ خدا ـ دست‌ کم‌ از درون‌ ـ نمونه‌ …

مشاهده

ظهور هنر اسلامی

اسلام در منطقه‌ای که دارای تمدن نژادی بود، گسترش یافت، و این هنر مردمی، آثار خود را در منطقه وسیعی از تمدن ایرانی برجای گذاشت. و در هنر ایرانی چنان تأثیر گذاشت و خود را نشان داد، همانند هنر بیزانس در آسیای صغیر و سوریه. اسلام در منطقه‌ای ظهور یافت که محل جولانگاه دو امپراطوری بزرگ ایران و روم بود. …

مشاهده

انتقال هنر اسلامی

هنر اسلامی در شرق و غرب، به صورت یک هویت یگانه، اما با آثار متنوع انتشار یافت، به‌طوری که از محدوده‌ی مرزهای اسلامی گذشته و به جهان مسیحیت رسید. دوره‌ای که می‌خواهیم در مورد آن تحقیق نماییم به قرن یازدهم و دوازدهم بازمی‌گردد و ما شاهد باروری هنر خلفای اسلامی نسبت به هنر رومی آن هستیم، تزاحم بین اسلام و …

مشاهده

جلوه‌هاى هنر دینى در اسلام

سخن گفتن از همه ادیانى که بشر از روزگاران اولیه تا امروز به آن ها گراییده و در پرتو حضور آن ها، زیست معنوى داشته است، آسان نیست. معناى کلى و عمومى « تعبد (Devotion)و «پرستش (worship) که جوهر مقوم دین و دین پذیرى است ، در همه روزگاران پیش از این وجود داشته است ؛ اما آن چه از …

مشاهده

حکمت هنر اسلامی ،صورت و ماده در معارف اسلامی و نسبت آن با هنر

صورت و معنا بحث بسیار مهمی است که با نفس وجود انسان و با نفس وجود به طور کلی ارتباط دارد .واقعیت این است که در جهانی که در آن زندگی می کنیم ،پر از معنا ست،معناهایی که ظاهر شده اند . این اصل بدیهی حکمت ،عرفان و حکمت معنوی است . هنر معنوی هنری است که همه چیز را …

مشاهده

مقام و تاریخ هنر اسلام

معماری‌ در کشورهای عربی شبه‌ جزیره‌ی‌ عربستان‌ هنگام‌ ظهور اسلام‌ معماری‌ قابل‌ ذکری‌ نداشته‌ است‌. تنها بخش‌ کوچکی‌ از جمعیّت‌ این‌ سرزمین‌ سکونت‌ دائمی‌ داشتند و اقامتگاه‌ این‌ عدّه‌ نیز به‌ سختی‌ از یک‌ سرپناه‌ محقّر تجاوز می‌کرد. آنان‌ که‌ در خانه‌های‌ خشتی‌ زندگی‌ می‌کردند اهل‌ المَدَر نامیده‌ و اعراب‌ بدوی‌ را، به‌ سبب‌ چادرهایشان‌ که‌ از پشم‌ شتر بافته‌ …

مشاهده

هنر دینی و جامعه مدرن

نویسنده:همایون‌ همتی در این‌ نوشتار، در پی‌ توضیح‌ معنای« هنر دینی‌» و کارکردهای‌ اجتماعی‌ آن‌ هستیم‌. در مباحث‌ جاری‌ هنر، تعبیرهایی‌ مثل‌ هنر قدسی‌، هنر سنّتی‌، هنر معنوی‌، هنر دینی‌ یا حتی‌ هنر اسلامی‌، هنر مسیحی‌، هنر بودایی‌ و غیره‌ را فراوان‌ می‌خوانیم‌ و می‌شنویم‌. امّا درست‌ آن‌ است‌ که‌ پیش‌ از هرگونه‌ داوری‌ و سخنی‌ در این‌ باب‌، به‌ …

مشاهده

مبانی هنرهای تجسمی در اسلام

کریستین پرایس در کتاب تاریخ هنر اسلامی درباره‌ی آغاز هنر اسلامی چنین می‌نویسند: “داستان هنر اسلامی با چکاچک شمشیر و آوای سم ستوران در بیابان‌ها و بانگ پیروزی الله اکبر آغاز می‌شود“ کلمات پایانی سخن پرایس، در واقع بیان حقیقت و باطن هنر اسلامی (الله اکبر) است. جهادی که در آغاز کلمات آمده است، مقام نفی کنندگی تفکر اسلامی را …

مشاهده

ارزش های جاویدان هنر اسلامی

درباره پیدایش هنر اسلامی از عناصر قبلی از قبیل منابع بیزانسی و ایرانی و هندو و مغولی مطالب فراوان نگاشته شده است لکن درباره نیرویی که تمام این عناصر متباین را در ترکیبی واحد جمع کرد، بسیار کم سخن رفته است. هیچ کس نمی‌تواند وحدت هنر اسلامی را منکر شود ؛ چه زمان و چه در مکان ؛ زیرا وجود …

مشاهده