پنجشنبه - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴

هنری

معماری مسلمانان سفیر فرهنگ و تمدن اسلامی

مقاله پیش رو برآن است که به بررسی معماری اسلامی در سایر کشورهای جهان و تأثیر آن بر معماری این کشورها بپردازد، بسیاری از مورخین و مسستشرقان غربی-اروپایی در اکثر تألیفات خود سعی در انکار تأثیرپذیری معماری خود از معماری مسلمانان دارند. در این راستا سعی شده با بهره گیری از کتب و مقاله‌های نویسندگان و پژوهشگران مسلمان و غیر …

مشاهده

زیارتگاه باباقاسم، عارف قرن هشتم

باباقاسم ، بقعه ، زیارتگاهی دراصفهان ، مدفن محمدباباقاسم اصفهانی ، عارف قرن هشتم . یکی از مریدان او به نام خواجه سعیدالدین سلیمان بن شرف الدین ابی الحسن بن طالوت دامغانی برای وی در ۷۲۵ مدرسه ای بنا کرد که از مدارس قدیم است و به نام «امامیه » نیز شهرت دارد. باباقاسم پس از وفات ، در نزدیکی …

مشاهده

هنر قصه پردازی در قرآن

هنر دینی، ازصفای دل بر می آید و در پی انگیختن استعدادهای خدادادی انسان است و سعی دارد هرچه بیشترانسان را به خدا نزدیک تر نماید. سرجاودانگی و جهانی بودن قرآن این است که در قالب هنر ریخته شده است و هر پیام و دعوتی و هرانقلاب و فرهنگ و تمدّنی تا در قالب هنر ریخته نشود، شانس ماندن ندارد، …

مشاهده

بررسی فرهنگی عدم کاربرد نشانهای اسلامی در بناها

مقاله ی حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است: ۱. برای هویت بخشی به شهرهای ایران و تبدیل آن ها به جلوه گاهی از فرهنگ و تمدن اسلامی چه باید کرد؟ – هدف تحقیق بررسی فرهنگی عدم کاربرد نشانهای اسلامی در نهادها می باشد. روش تحقیق: از نوع اسنادی می باشد. عوامل اصلی عدم کاربرد نشانهای اسلامی در بناها …

مشاهده

مؤلفه های تصویر هنری در قرآن

متون دین، متون ادبی ویژه ای هستند؛ و در تأثیر برقی طب از اسلوب خاص و ساختار زبانی شعرگونه بهره می گیرند. قرآن کریم به مثابه یک متن ادبی در شیوه بیان سازوکارهای زبان ادبی را به کار بسته است. یکی از این سازوکارها، تصویر هنری است که مقاله حاضر به مؤلفه های تصویر هنری در قرآن می پردازد. واژگان …

مشاهده

هنر اسلامی وجامعه ی مدرن

دو تعبیر”هنر اسلامی” و “جامعه ی مدرن” هر دو درخور ومحتاج شرح و توضیح اند و تلقی های متفاوتی درمورد آنها وجود دارد، ولی ما دراین مقاله ی کوتاه مجال ورود به بحث های غامض فلسفی وجامعه شناسانه در تببین این تعابیر نیست وفرض نوشتار حاضر بر این است که مخاطبان وخوانندگان آن به اجمال تصویر وتلقی ذهنی روشنی از …

مشاهده

بررسی ماهیت هنر اسلامی از منظر اندیشمندان و هنرمندان مسلمان

هنر اسلامی علی رغم گذشت زمان و در طی گذر تاریخی دارای هویتی یکسان بوده که همانا توجه به ذات اقدس باری تعالی است. هنرمند مسلمان با این هدف و با توجه قلبی و خلوص نیت، همیشه و در هر کجا که توانسته با خلق آثار ماندگار هنری، در تمامی رشته های مربوط به هنر اسلامی، متذکر خداوند منّان گردیده …

مشاهده

زبان و بیان در هنر فلز کاری ایران

دوره اسلامی تا حمله مغول هنر فلزکاری ایران که یکی از مهم ترین هنرهای سنتی ایران زمین به شمار می رود، در دوره اسلامی به مانند سایر هنرها در امتداد سنت های هنری پیش از اسلام شکل گرفت و در طول چند قرن به یکی از برجسته ترین و ماندگارترین هنرها در جهان اسلام تبدیل شد. این هنر سنتی در …

مشاهده

شناخت مبانی مسکن اسلامی ایرانی

با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیّت شهرها؛ کمبود و بحران کیفی و کمّی مسکن در جوامع شهری آغاز شد، به نحوی که موضوعات اصلی تحقیقات و بررسی ها و اظهار نظرهای دست اندرکاران فرهنگی و علوم مختلف از جمله معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی و اقتصاد و قلمرو سیاسی بوده است(ر. ک: گیدئین، ۱۳۶۵ و Burke، ۱۹۷۱ & …

مشاهده

نقدى بر سوگواره‏هاى آیینى (مورد مطالعه تعزیه)

سخنرانی محمود عزیزى ، دانشیار دانشگاه تهران و عضو پیوسته‏ى فرهنگستان هنر کلام را با این سخن آغاز مى‏کنم: بدن و حرکت بدن، آغازین شکل بیان و ارتباط میان انسانهاست؛ انسان و طبیعت، جهانى که آن انسان را دربرمى‏گرفته وبراى او پر از رمز و راز بوده است. رفته‏رفته، این انسانها در دسته‏هاى مختلف گروه‏هاى اجتماعى پدید مى‏آورند و هر …

مشاهده