هنری

مقام و تاریخ هنر اسلام

معماری‌ در کشورهای عربی شبه‌ جزیره‌ی‌ عربستان‌ هنگام‌ ظهور اسلام‌ معماری‌ قابل‌ ذکری‌ نداشته‌ است‌. تنها بخش‌ کوچکی‌ از جمعیّت‌ این‌ سرزمین‌ سکونت‌ دائمی‌ داشتند و اقامتگاه‌ این‌ عدّه‌ نیز به‌ سختی‌ از یک‌ سرپناه‌ محقّر تجاوز می‌کرد. آنان‌ که‌ در خانه‌های‌ خشتی‌ زندگی‌ می‌کردند اهل‌ المَدَر نامیده‌ و اعراب‌ بدوی‌ را، به‌ سبب‌ چادرهایشان‌ که‌ از پشم‌ شتر بافته‌ …

مشاهده

هنر دینی و جامعه مدرن

نویسنده:همایون‌ همتی در این‌ نوشتار، در پی‌ توضیح‌ معنای« هنر دینی‌» و کارکردهای‌ اجتماعی‌ آن‌ هستیم‌. در مباحث‌ جاری‌ هنر، تعبیرهایی‌ مثل‌ هنر قدسی‌، هنر سنّتی‌، هنر معنوی‌، هنر دینی‌ یا حتی‌ هنر اسلامی‌، هنر مسیحی‌، هنر بودایی‌ و غیره‌ را فراوان‌ می‌خوانیم‌ و می‌شنویم‌. امّا درست‌ آن‌ است‌ که‌ پیش‌ از هرگونه‌ داوری‌ و سخنی‌ در این‌ باب‌، به‌ …

مشاهده

مبانی هنرهای تجسمی در اسلام

کریستین پرایس در کتاب تاریخ هنر اسلامی درباره‌ی آغاز هنر اسلامی چنین می‌نویسند: “داستان هنر اسلامی با چکاچک شمشیر و آوای سم ستوران در بیابان‌ها و بانگ پیروزی الله اکبر آغاز می‌شود“ کلمات پایانی سخن پرایس، در واقع بیان حقیقت و باطن هنر اسلامی (الله اکبر) است. جهادی که در آغاز کلمات آمده است، مقام نفی کنندگی تفکر اسلامی را …

مشاهده

ارزش های جاویدان هنر اسلامی

درباره پیدایش هنر اسلامی از عناصر قبلی از قبیل منابع بیزانسی و ایرانی و هندو و مغولی مطالب فراوان نگاشته شده است لکن درباره نیرویی که تمام این عناصر متباین را در ترکیبی واحد جمع کرد، بسیار کم سخن رفته است. هیچ کس نمی‌تواند وحدت هنر اسلامی را منکر شود ؛ چه زمان و چه در مکان ؛ زیرا وجود …

مشاهده

هنر و زیبایی در سیره پیشوایان

معنی هنر هنر به معنی زیبایی شناسی و زیبایی آفرینی است، که شامل هر نوع فن و پیشه زیبا و جالب در عرصه های گوناگون می شود. هنرمند کسی است که با شناختن زیبایی ها، در پرتو علم و عقل بتواند از آنها بهره گیرد، و عامل خلاقیت و سازندگی و رشد و تعالی خود و دیگران گردد. به عنوان …

مشاهده

هنر اسلامی وجامعه ی مدرن

دو تعبیر”هنر اسلامی” و “جامعه ی مدرن” هر دو درخور ومحتاج شرح و توضیح اند و تلقی های متفاوتی درمورد آنها وجود دارد، ولی ما دراین مقاله ی کوتاه مجال ورود به بحث های غامض فلسفی وجامعه شناسانه در تببین این تعابیر نیست وفرض نوشتار حاضر بر این است که مخاطبان وخوانندگان آن به اجمال تصویر وتلقی ذهنی روشنی از …

مشاهده

هنر به عنوان کلید ادراک انسان

هنرمند آمریکایی، موریس گروسر (Maurice Grosser) در کتاب کوچک و برجسته خود به نام «چشم پیکر نگار» (۱)، فرصتی استثنایی را فراهم کرده است تا خواننده از زبان خود هنرمند کیفیت «مشاهده» موضوع نقاشی و چگونگی استفاده از محیط واسط (۲) برای انتقال این دریافت را بیاموزد. بحث گروسر در مورد صورتگری (۳)، برای دانشجویان علاقه مند به مدل هم …

مشاهده

تأثیر هنرهای تجسمی بر فرهنگ و سبک زندگی

نسبت سبک زندگی و هنر هویت فردی شخص ابعاد گوناگونی دارد که هنر از طریق اثرگذاری بر همه‌ی آن ساحات، سبک خاصی از زیستن را به وجود می‌آورد. سبک زندگی را هم در چهار ساحت مهم توضیح دادیم که هر کدام از هنرها، بر روی بخشی از آن‌ها متمرکزند و البته اثراتی جدی هم بر بخش‌های دیگر دارند. هنرهای تجسمی …

مشاهده

هنر و ایدئولوژی

هر تاریخ هنر مارکسیستی باید در بخشی از کتاب، ماهیت ایدئولوژیک هنر را آشکار سازد. (۳:Clark, 1977a) عمدتاً تأکید منتقدان مطالعات ادبیات، هنر، و فرهنگ در وجه کلی از دیرباز، اعم از مارکسیست‌ها و جامعه‌شناسان، کم و بیش این بوده است که ماهیت ایدئولوژیک هنر را آشکار سازند. دغدغه‌ی ثانوی آن‌ها آشکارساختن ماهیت ایدئولوژیک نقد هنری و نقد ادبی بوده …

مشاهده

جامعه‌شناسی در برابر زیباشناسی

جامعه‌شناسی به طور ضمنی، و گاه صریح و آشکار، زیباشناسی سنتی را به چالش می‌طلبد. شیوه‌های مختلفی برای پاسخ گفتن به این چالش وجود دارد. برای این منظور، هردو اصطلاح- یعنی «جامعه‌شناسی» و «زیباشناسی»- را با دلالت‌های بالنسبه وسیع به کار خواهیم برد. «زیباشناسی» به نظریه‌های مربوط به سرشت هنر و نیز معیارهای داوری زیباشناسانه می‌پردازند. «جامعه‌شناسی» در این بحث، …

مشاهده