پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
صفحه اصلی >> مقالات >> هنری (page 5)

هنری

هنر و ایدئولوژی

هر تاریخ هنر مارکسیستی باید در بخشی از کتاب، ماهیت ایدئولوژیک هنر را آشکار سازد. (۳:Clark, 1977a) عمدتاً تأکید منتقدان مطالعات ادبیات، هنر، و فرهنگ در وجه کلی از دیرباز، اعم از مارکسیست‌ها و جامعه‌شناسان، کم و بیش این بوده است که ماهیت ایدئولوژیک هنر را آشکار سازند. دغدغه‌ی ثانوی آن‌ها آشکارساختن ماهیت ایدئولوژیک نقد هنری و نقد ادبی بوده …

مشاهده

جامعه‌شناسی در برابر زیباشناسی

جامعه‌شناسی به طور ضمنی، و گاه صریح و آشکار، زیباشناسی سنتی را به چالش می‌طلبد. شیوه‌های مختلفی برای پاسخ گفتن به این چالش وجود دارد. برای این منظور، هردو اصطلاح- یعنی «جامعه‌شناسی» و «زیباشناسی»- را با دلالت‌های بالنسبه وسیع به کار خواهیم برد. «زیباشناسی» به نظریه‌های مربوط به سرشت هنر و نیز معیارهای داوری زیباشناسانه می‌پردازند. «جامعه‌شناسی» در این بحث، …

مشاهده

اقتصاد فرهنگی چیست؟

 از لطافت هنرها تا صنعت فرهنگی مقدمه ظهور و پذیرش نوعی مبنای منطقی رفاه اجتماعی برای هنرهای عمومی و اقدامات فرهنگی مبتنی بر مفاهیم فرهنگ شهروندی و شکوفایی ملی و حمایت یک نیروی کار صنعتی و شهری نمی‌تواند کاملاً از اشکال پیوسته و در حال تغییر فرهنگ عامه پسند، سرگرمی تجاری و مبادله‌ی کالا و خدمات فرهنگی مجزا باشد. الگوی …

مشاهده

جایگاه «حکمت هنر اسلامی» در دنیای جدید

ترکیب «حکمت اسلامی» ترکیبی است که برای آنکه معنای آن مشخص شود، باید دو مفهوم کلیدی که در آن حضور دارند یعنی «حکمت» و «اسلامی» تحلیل شوند. در این باره، ضروری است به چند نکته اشاره کنیم: ۱) در ابتدا بحث «حکمت» مطرح است. چه معنایی از حکمت باید در ذهن داشته باشیم؟ می دانیم که حکمت در تاریخ تفکر …

مشاهده

تلفیق هنر و جهان بینی الهی

۱) سنت گرایی مدعی است تأملات عقلانی انسانها – در هر زمان و اوضاع و احوالی که باشند – به مجموعه واحدی از حقایق رهنمون می شوند. به عبارت دیگر، اگر انتظار داشته باشیم انسانها که ویژگیهای ادراکی و عقلانی مشترکی دارند، وقتی با جهان هستی مواجه می شوند – که جهان واحدی است – به نتایجی مشترک و واحد …

مشاهده

جایگاه حکمت در نگرش نمادین به هستی و معماری معناگرا

نگرش نمادین و معماری معناگرا عنوان «هنر معناگرا» و یا «سینمای معناگرا» و یا عناوینی مشابه چندان جدید نبوده و سابقه ای کم و بیش طولانی در حافظه ی ذهنی مردم دارند ولی شاید عنوان «معماری معناگرا» خیلی قدیمی نباشد. به هرحال هدف اصلی این نوشتار طرح بابی در این معنا در هنر و فرهنگ اسلامی است. و البته هنری …

مشاهده

بررسی مفهوم عشق در دیوان حافظ

در بررسی های به عمل آمده عشق واژه ای عربی است و از گیاه خاصی که « عشقه » نام دارد، مشتق شده است. البته در فارسی نام این گیاه « پیچک » است. این گیاه وقتی به بدنه گیاه بچسبد آن را خشک می کند؛ حال آن که به انسان عاشق هم همین حالت دست می دهد. عشق چون …

مشاهده

دین و هنر قدسی

هنر تصویر گری نزول معنا از عالم قدس تا عالم ملک است. بنابراین هرگاه این تصویرگری به جا و درست و به حق صورت گیرد، اولاً این هنر حق است وثانیاً تفسیر آیات تکوین و تشریع. هنر می تواند الهی و مسیحایی باشد یا دجّالی و شیطانی. تنها با دلی پاک و دیده ای حقیقت بین و برخورداری از علم …

مشاهده

تلفیق هنر و جهان بینی الهی

۱) سنت گرایی مدعی است تأملات عقلانی انسانها – در هر زمان و اوضاع و احوالی که باشند – به مجموعه واحدی از حقایق رهنمون می شوند. به عبارت دیگر، اگر انتظار داشته باشیم انسانها که ویژگیهای ادراکی و عقلانی مشترکی دارند، وقتی با جهان هستی مواجه می شوند – که جهان واحدی است – به نتایجی مشترک و واحد …

مشاهده

جایگاه «حکمت هنر اسلامی» در دنیای جدید

ترکیب «حکمت اسلامی» ترکیبی است که برای آنکه معنای آن مشخص شود، باید دو مفهوم کلیدی که در آن حضور دارند یعنی «حکمت» و «اسلامی» تحلیل شوند. در این باره، ضروری است به چند نکته اشاره کنیم: ۱) در ابتدا بحث «حکمت» مطرح است. چه معنایی از حکمت باید در ذهن داشته باشیم؟ می دانیم که حکمت در تاریخ تفکر …

مشاهده