فرهنگی

چرایی و چیستی پیوست فرهنگی

پیوست فرهنگی از مفاهیم نوپدید است که در پی واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» توسط مقام معظم رهبری(۱) حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) طرح گردیده و علاوه بر این که موضوع مراکز عمده ی سیاستگذاری قرار گرفته، اذهان بسیاری از مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشگران را به خود معطوف نموده است. وجه مشترک …

مشاهده

مهندسی فرهنگی کشور کجای کار قرار دارد؟

رهبر معظم انقلاب بارها از فرهنگ و لزوم مهندسی فرهنگی سخن گفته اند. اما مثل خیلی ار برخوردهایمان با دغدغه های ایشان، به نظر می رسد مهندسی فرهنگی هم دچار سطحی نگری و انداخته شدن به پوشه روزمرگی ها شده است. این نوشتار تلاش می کند گزارشی اجمالی ز آنچه درفاصله سال های ما بین مطرح شدن بحث مهندسی فرهنگی …

مشاهده

روش مهندسی فرهنگی جامعه

از آنجا که فرهنگ پایه و اساس تمامی تغییر و تحولات در جوامع بشری می باشد بنابراین مهندسی فرهنگی جامعه نیز بنیادی ترین گام در جهت رشد، توسعه و تکامل جوامع به حساب می آید از این رو در مقام پاسخ به این سؤال رهنمودهای مقام معظم رهبری را که در همین راستا بیان شده به عنوان الهام بخش و …

مشاهده

قرآن و مهندسی فرهنگی

تعبیر مهندسی فرهنگی، در ادبیات علمی و اجتماعی ما از پیشینه ای طولانی برخوردار نیست. بلکه می توان تولّد آن را در دهه های اخیر جستجو کرد. البته این تولّد نوین به ساختار ترکیبی واژه «مهندسیِ فرهنگی» مربوط می شود چه این که هر یک از این دو واژه ـ به تنهایی ـ در زبان فارسی قدمتی بس طولانی تر …

مشاهده

مهندسی فرهنگی، چیستی و چگونگی (۲)

دیدگاه های امام خمینی(ره) در مورد سیاست های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی، اندیشه ها و دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بهترین شاخص و معرّف اسلام ناب محمدی(ص) و تمیز آن از انواع و اشکال مختلف اسلام نمایی در داخل و خارج کشور، بر سیاست فرهنگی نظام پرتوافکن شده است.(۱) اینک، دایره معانی و مصادیق کلماتی که در …

مشاهده

مهندسی فرهنگی: چیستی و چگونگی (۱)

به منظور طراحی فرهنگ یک جامعه و تعیین سمت و سوی صحیح حرکت و پیشرفت آن و نیز در راستای فراهم ساختن بسترسازی های لازم برای رشد و شکوفایی آن، ضروری است که سامانه ای بر اساس صحیح ترین و مطمئن ترین ساختارها پایه ریزی شود. (۱) این سامانه باید از هرگونه آسیبی در امان باشد، در جریان تحول و …

مشاهده

اصول مدیریت فرهنگی ۲

در بخش نخست این نوشتار به اصل اشاره شد که عبارت بودند از: ۱. اصل زمان شناسی، ۲. اصل دین محوری، ۳. انسان مداری. و اینک به ادامه این مباحث توجه فرمائید. اصل ۴: انعطاف و پویایی در عین پای فشاری بر اصول محتوای فرهنگ را می توان به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرد، که بخشی از این …

مشاهده

اصول مدیریت فرهنگی ۱

وقتی سخن از اصول مدیریت فرهنگی در میان است، مقصود قواعد و معیارهایی است که در فرآیند مدیریت فرهنگی باید آنها را مراعات کرد، و به هیچ وجه، امکان نادیده انگاشتن و تخطی از آنها وجود ندارد. این اصول، تضمین کننده ی نتیجه بخش بودن فرآیند مدیریت فرهنگی است. البته اصول، اموری استکشافی است که با توجه به مبادی و …

مشاهده

رسانه داری یا رسانه ای بودن

کارکرد رسانه در دنیای امروز به عنوان یک ابزار مهم در راهبری زندگی امروز مردمان امری ضروری به شمار می آید. در این میان اما رسانه های مجازی با عمری کوتاه نسبت به مفهوم رسانه، اما با سرعتی سرسام آور سعی در قبضه کردن تمامی مزایای رسانه ای بودن دارند. کارکرد رسانه در دنیای امروز به عنوان یک ابزار مهم …

مشاهده

قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ

این نوشتار، پس از تعریف مهندسی فرهنگی، برضرورت اصلاح فرهنگ به عنوان یکی از محورهای عمده مهندسی فرهنگی، تاکید می کند، سپس از الگوی گیری از روش اصلاحی قرآن سخن می گوید، آنگاه ماهیت روش اصلاحی قرآن را توضیح می دهد، درادامه ویژگیهای شیوه اصلاحی قرآن را به دوسته تقسیم می کند ۱- ویژگیهای شکلی ۲- ویژگیهای محتوایی، از ویژگیهای …

مشاهده