یکشنبه - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
صفحه اصلی >> مقالات >> فرهنگی

فرهنگی

قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ

این نوشتار، پس از تعریف مهندسی فرهنگی، برضرورت اصلاح فرهنگ به عنوان یکی از محورهای عمده مهندسی فرهنگی، تاکید می کند، سپس از الگوی گیری از روش اصلاحی قرآن سخن می گوید، آنگاه ماهیت روش اصلاحی قرآن را توضیح می دهد، درادامه ویژگیهای شیوه اصلاحی قرآن را به دوسته تقسیم می کند ۱- ویژگیهای شکلی ۲- ویژگیهای محتوایی، از ویژگیهای …

مشاهده

مظلومیت فرهنگی

شتاب در تحول فرهنگی راه برون رفت از مظلومیت فرهنگی «مظلومیت فرهنگی»، معلول خودباختگی فرهنگی است که از ضعف بینش‌ها، نگرش‌ها و منش‌ها متأثر می‌شود. فرهنگ غنی اسلام که جوهر وحیانی دارد. بستر ساز سعادت دنیا و آخرت است از این رو عهده‌دار تمام شئون زندگی بشر است. شتاب در تحول فرهنگی راه برون رفت از مظلومیت فرهنگی «مظلومیت فرهنگی»، …

مشاهده

پدافند غیرعامل مصونیت بخشی با عزم ملی ومدیریت جهادی

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرنظامی است وبه مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به بکارگیری جنگ افزار نیازندارد وبا اجرای ان می توان ازواردامدن خسارت مادی وانسانی جلوگیری نمود واسیب پزیری درهنگام بحران بدون استفاده از اقدامات نظامی مدیریت نمودیا میزان انرابه حداقل کاهش دادویا روند تهاجم راکندوسرعت انرابه حداقل رساند با توجه به بالابودن هزینه های جنگ  فیزیکی وخسارات …

مشاهده

فرهنگ، از نوع استعماری

فرهنگ استعماری همراه و همقدم با توسعه ی نظامی و اقتصادی کلنیالیسم کشورهای اروپای غربی در سایر قارّه ها شکل گرفت و توسعه یافت. ریشه های تاریخی فرهنگ استعماری به دوره ی جنگهای تجاوزکارانه ای که در تاریخ اروپا به نام جنگهای صلیبی معروف است می رسد. هدف و محتوای فرهنگ استعماری که حفظ منافع اقتصادی است از آن دوره …

مشاهده

امپریالیسم فرهنگی چیست؟

در تئوریهای کلاسیک سرمایه داری تکیه ی کلام و نظر بطور عمده روی مسائل اقتصادی است و به جنبه های فرهنگی و سیاسی امپریالیسم سرمایه داری کمتر توجّه شده است. گرچه جنبه های فرهنگی و سیاسی استعمار سرمایه داری در بحث ها و بررسی های عمومی تجزیه و تحلیل شده و در این مورد آثار ارزنده و فراوانی وجود دارد …

مشاهده

شیعه و فرهنگ توسعه (۴)

۴) مقتضیات زمان و مکان توجه به مقتضیات زمان و یافتن پاسخ برای آن از میان احکام الهی، نشانه دیگریاست بر تکیه بر عنصر عقلانیت و وجود گرایش های نوگرایانه در دین. مسئله اسلام ومقتضیات زمان، بحث سازگارکردن ثبات و تغییر است زیرا سوال اساسی این است که: چگونه می توان نیازهای متغیر انسان را که محصول شکل جدید زندگی …

مشاهده

شیعه و فرهنگ توسعه (۳)

۶) وجود تفکر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع؛ این امر درباره هویت های فرهنگی جوامع در گذشته برای ستایش نژاد و ملت صورت می گرفت که می توان از آلمان هیتلری و ایتالیای زمان موسولینی نام برد و دانست که چگونه افراط بیش از حد و تأکید صرف بر نژاد و ملت و دولت، عواقب وخیمی به بارمیآورد. اگر …

مشاهده

شیعه و فرهنگ توسعه (۲)

سؤال اصلی و فرضیه مقاله تا چه حداصول بنیادین فرهنگ سیاسی شیعه می تواند باعث امحای عوامل فرهنگی تضعیف کننده توسعه سیاسی شود؟ – درون مایه فرهنگ سیاسی شیعه با کاربرد عقل در فهم متون دینی و احترام بر آزادیهای سیاسی اجتماعی و مصلحت سنجی در اجرای قوانین شریعت راه نیل به توسعه سیاسی را هموار می کند. مفروضات – …

مشاهده

شیعه و فرهنگ توسعه (۱)

الف) طرح مسئله نیل به توسعه سیاسی برای همه کشورها کمال مطلوب است. آگاهی از موانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک ضرورت است. این ضرورت برای کشورهایی که حیات سیاسی اجتماعی آن ها تابع ضوابط و قواعد ایدئولوژیک است، ملموس تر به نظرمی رسد، به ویژه اگر دین و یا ایدئولوژی داعیه اتمام و برتری داشته باشد، الزاماً می …

مشاهده

فرهنگ جدید یا فرهنگ زدایی

همواره فرهنگ مانند همه پدیده ها، دارای تاریخ خاص است و مطالعه آن بدون ملاحظه شرایط محیطی و تحولات تاریخی ممکن نخواهد بود، محققان و صاحب نظران فرهنگ شناس تاکنون ده ها تعریف یا توصیف درباره فرهنگ ارائه داده اند. به فرهنگ به عنوان یکی از مهم ترین طرح های روبه رشد دانشگاهی در قرن بیستم پرداخته و به یک …

مشاهده