فرهنگی

معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی (۲)

توجه به سرمایه های فرهنگی گذشته تغییرات و تحولات جامعه و کاستی های موجود و مهم تر از آن، پیآمدهای تهاجم فرهنگی و تحولات مربوط به جهانی شدن ایجاب می کند که دولتها در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی آگاهانه و بر اساس برنامهای منسجم سرمایه گذاری کنند و نباید در غیبت چنین برنامه ای نحوه ورود دولتها در این …

مشاهده

معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی (۱)

تأکید بر مباحث مربوط به «مهندسی فرهنگی» و لزوم تهیه «پیوست فرهنگی» در این مکتوب با هدف برجسته کردن نقش فرهنگ سازی دستگاه های اجرایی غیر فرهنگی صورت گرفته است تا آثار فرهنگی مخرب دستگاههای اجرایی که به طور ناخواسته به وجود می‌آید شناخته و در قالب طرحها و ایدههای جدید اصلاح شود. جناب مدیر و کارشناس محترم، اگر اصل …

مشاهده

روابط میان گروهی چگونه ایجاد می شود؟

رده بندی اجتماعی: (۲) گروه هایی که ما به آن ها تعلق داریم، (۱)چگونگی رفتار ما را تعیین می کنند. مقایسه اجتماعی، به داوری های ارزشی درباره گروه های دیگر می انجامد؛ داوری های ارزشی، خود می توانند به تصور قالبی منفی و پیشداوری منجر شوند. مقایسه اجتماعی گروه با رده های پایین تر، عزت نفس افراد را افزایش می …

مشاهده

فرآیندِ ادراک دیگران (ادراک اجتماعی)

فرآیندهای (۱) ادراک اشخاص: (۲) توجه انتخابی، انگیزش، انتظارات و تجارب، بر ادراک ما از دیگران به عنوان موضوعات اجتماعی تأثیر دارند؛ بنابراین ادراک اشخاص مانند ادراک اشیاء نیست؛ زیرا ما با اشخاص دیگر تعامل (۳) داریم. شش فرآیند در ادراک اشخاص معرفی شده است که عبارتند از: توجه، قضاوت شتابزده، اِسناد، تلویحات مربوط به صفات، شکل گیری برداشت ها …

مشاهده

ضرورت توجه به پیوست فرهنگی

دکتر حسن بنیانیان در مقاله خود با عنوان “پیوست فرهنگی؛ کلید احیای تمدن اسلامی”، اهمیت پیوست فرهنگی برای طرحهای اجرایی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، از ابعاد مختلف بررسی کرده است . پیوست فرهنگی از دو بعد قابل توجه است: ۱ـ‌ نقش سازنده در تسریع تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ۲ـ نقش اصلاحی در رفع موانع …

مشاهده

نوروز از دیدگاه اسلام

بهار, فرصتى است, براى تإمل در راز آفرینش و اندیشیدن در شإن و جایگاه بهار از نظرگاه دین. در کشور ما نوروز را جشن مى گیرند, و حضور سبز بهار را به همدیگر تبریک مى گویند, آیا چنین روزى از نظر اسلام, عید است؟ و رفتار مسلمانان در این روز, چگونه باید باشد؟ در این فرصت برآنیم تا به بازبینى …

مشاهده