دوشنبه - ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی

اقتصادی

چه چیزی جای سرمایه‌داری را خواهد گرفت؟ (قسمت اول)

روشن است که بدون ارائه نظری در باب اصول و اساس نظام اقتصادی، مسئله آزادیهای سیاسی و دمکراسی نیز مبهم می ماند و اگر کسی فقط درباره آزادیهای سیاسی و دمکراسی سیاسی سخن بگوید مطلب را ناتمام گذارده چرا که در هر کشوری مشکلات اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی از موانع اصلی آزادیهای سیاسی و دمکراسی است. چکیده: روشن است …

مشاهده

توسعه، رهایی یا تشدید وابستگی؟

گروه زیادی از نظریه پردازان حاضر نیستند درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی کلنیالیسم و امپریالیسم بر کشورهای مناطق «توسعه نیافته» حرفی برند و وضع کنونی اقتصاد جهانی را به عنوان یک «داده» – جدا از علل تکوین آن – فرض اصلی برای حل مسئله توسعه قرار میدهند. چکیده: گروه زیادی از نظریه پردازان حاضر نیستند درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی …

مشاهده

ادغام در زمینه سرمایه

اظهارات سران سیاسی دول اروپایی و آمریکا و برخوردهای موقت و زودگذر آنان درباره مسائل مربوط به گمرک و مالیات و مانند اینها را نمی توان دلیل وجود تضاد میان دول استعماری دانست. چکیده: اظهارات سران سیاسی دول اروپایی و آمریکا و برخوردهای موقت و زودگذر آنان درباره مسائل مربوط به گمرک و مالیات و مانند اینها را نمی توان …

مشاهده

افشای استثمار (قسمت سوم)

در جوامع سرمایه داری، کلیسا نه فقط یک شریک فرهنگی و سیاسی است، بلکه شریک اقتصادی طبقه استعمارگر نیز هست. آنچه مورد ضدیت و مخالفت فئودالها، شاهان، شاهزادگان و سپس سرمایه داران و استعمارگران بوده و هست، دینی است که مخالف استثمار انسان از انسان، مخالف فئودالیسم و سرمایه داری چکیده: در جوامع سرمایه داری، کلیسا نه فقط یک شریک …

مشاهده

افشای استثمار (قسمت دوم)

تقسیم تاریخ به دوره های باستان، قرون وسطی و دوران جدید با محدودیت و توضیحات فراوان فقط در مورد تاریخ اروپا، آنهم بنابر دلایل سیاسی و نه علمی صورت میگیرد. با قاطعیت می توان گفت که این تقسیم بندی حتی در مورد کشورهای اروپایی نیز مبهم و سست است. چکیده: تقسیم تاریخ به دوره های باستان، قرون وسطی و دوران …

مشاهده

افشای استثمار (قسمت اول)

یک عقیده اجتماعی به علت اینکه منطقی است واقعیت نمی یابد و به مرحله اجرا در نمی آید، بلکه به اتکای داده های فرهنگی و سیاسی و شرایط اقتصادیست که مشروعیت پیدا میکند و عملی می شود. در یک نظریه اجتماعی محتوای طبقاتی و اجتماعی تعیین کننده است نه ظاهر بیانی چکیده: یک عقیده اجتماعی به علت اینکه منطقی است …

مشاهده

چگونه مردم فقیر می‌شوند؟ (قسمت دوم)

کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای طبقاتی موجب شده که سلامت و حیات میلیونها زن و مرد و کودک زحمتکش و محروم در همه اقشار و طبقات که در ترکیب طبقه زحمتکشان تهیدست شرکت دارند دچار خطر شود و نه فقط فرهنگ و تربیت و اخلاق جامعه متزلزل گردد چکیده: کاهش قدرت خرید بر اثر تورم و ستمهای …

مشاهده

آثار حمایت از تولیدات داخلی از منظر اسلام(نویسنده:خدیجه قنبری)

خداوند وقتی جهان را آفرید و انسان را اشرف مخلوقات قرار داد و هدف غایتی داشت و آن این است که انسان به رشد و تعالی دست یابد و همچنین خداوند سفارش کرد به انسان تا در هر زمینه خودکفا و استقلال داشته باشد تا زمینه مادی و معنوی خویش را فراهم آورد. حمایت از تولیدات داخلی از آن مسائلی …

مشاهده

چگونه مردم فقیر می‌شوند؟ (قسمت اول)

در شیوه تولید سرمایه داری کلاسیک در جوامع سرمایه داری، نیروی کار انسانی تولید کنندگان کوچک و دهقانانی که از ابزار کار و زمین خود جدا میگردند جذب ابزار کار (صنایع) و سازمانهایی می شوند که به سرمایه داران تعلق دارد. تغییر چگونگی مالکیت فردی بر وسایل تولید، رمز و اساس شیوه تولید سرمایه داری کلاسیک است. چکیده: در شیوه …

مشاهده

مدیریت زن در اقتصاد خانواده(نویسنده: زهرا کریمی)

مدیریت و اقتصاد  یکی از ضروری ترین شاخص های زندگی سالم است که باید برای تحقق آن از همه عوامل و ظرفیت ها بهره جست. این مقاله به بررسی مدیریت زن در اقتصاد خانواده پرداخته و با تأسی به رشد وبالندگی، ساماندهی، تربیت اقتصادی فرزندان، اعتدال و تدبیر در امور اقتصادی خانواده ، ایجاد محیطی گرم وصمیمی با فرزندان وهمسر …

مشاهده