دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی

اقتصادی

استعمار سرمایه داری و دولت

در بسیاری از جوامع مستعمراتی دول میکوشند خود را در زمینه های سیاسی و فرهنگی همچون سازمانی مستقل و آزاد به مردم سرزمین خود و افکار عمومی جهان معرفی نمایند، اما در همان حال با همه توان تبلیغاتی خود می کوشند روابط اقتصادیشان با کشورها و سازمانهای بین المللی استعماری در پوشش و گرد غبار ضخیمی از انکارها و دروغها …

مشاهده

نظریات و افکار وابستگان به طبقه حاکم

نظریات و تئوریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انتقادی که در جوامع دیگر با ساخت و بافت طبقاتی و روند رشد تاریخی مخصوص به خود از جانب بزرگان فلسفی و اجتماعی همان جوامع در دوره های تاریخی معین و برای یافتن راه حل و پاسخ مشکلات و مسائل معین در همان جوامع ابراز شده است در جامعه مستعمراتی و در …

مشاهده

استراتژی استعمار سرمایه داری در خاورمیانه

تبلیغ فرضیه های نژادی موجب شده است که کشورهای سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار در بیشتر کشورهای مشرق زمین بتوانند مردمان جامعه بزرگ شرق را بر ضد یکدیگر تحریک و وادار به جنگ و کشتار کنند. تحقیر نژادی ابزار سلطه سرمایه داری استعماری و طبقات پیوسته به استعمار بر ملل و اقوام خویشاوند در جامعه بزرگ شرق …

مشاهده

رویارویی با سرمایه داری استعماری

در هر یک از بخشهای این سرزمین با توجه به مرزهایی ساختگی که تا کنون پدید آمده و نیز هویت کاذب سیاسی در کشورهایی که خلق شده اند و با در نظر گرفتن ساختار و بافت اقتصادی و سیاسی حاکم، می توان در باب چگونگی مبارزه با خصوصی سازی، سلطه سرمایه و کالای کشورهای سرمایه داری استعماری، شیوه تولید مستعمراتی …

مشاهده

جدایی بینداز و حکومت کن

در زمینه غارتگری اقتصادی، گذشته از کوشش سنجیده و برنامه ریزی شده برای چنگ انداختن بر منابع طبیعی ، کوشش می شود با تقویت وایجاد بخش خصوصی – چه در بخش کشاورزی و صنایع و چه در بخش تجاری و مالی، طبقه ای به وجود آید یا نیرومند شود و رشد کند که همکار و شریک و در بسیاری از …

مشاهده

امپریالیسم و توسعه کلاسیک

مطالعه اثرات توسعه فرهنگ استعماری در جوامع مستعمراتی در دهه های اخیر به خوبی نشان می دهد که محافل سرمایه داری استعماری و همکاری با آنها طبقات حاکم وابسته به استعمار در این سرزمینها به خوبی به اثرات فرهنگ بر اقتصاد و این که چگونه می توان با به کار گرفتن فرهنگ ترویج و تبلیغ باورها، نظریات و شیوهای زندگی …

مشاهده

مبارزه گروههای سبز با امپریالیسم

روند تغییرات اقتصادی و اجتماعی پس از سقوط نظام سیاسی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در این سرزمین و کشورهای قاره اروپا نشان میدهد که در این جوامع گروههای معروف به سبز و به طور کلی چپ های اسبق و سابق این جوامع که زمانی ادعای مبارزه با امپریالیسم سرمایه داری و همبستگی با مردم محروم مستعمرات داشته اند. چکیده: …

مشاهده

دوگانگی تعریف مفهوم سیاسی ناسیونالیسم

پایگاه اجتماعی، سیاسی و طبقاتی ناسیونالیسم نژادی، طبقه وابسته به استعمار و بخشی از روشنفکران طبقات و اقشار متوسط و مرفه است. این ناسیونالیسم با ناسیونالیسم ضد استعماری که خواهان طرد نفوذ و سلطه خارجیان استعمارگر از جامعه مستعمراتی و استقرار حاکمیت و مالکیت اکثریت مردم بر همه منابع اقتصادی جامعه می باشد کاملا در تضاد قرار دارد. چکیده: پایگاه …

مشاهده

چگونه بیت کوین استخراج کنیم؟

شاید شما تا حدودی اطلاعات کافی در مورد بیت کوین داشته باشید و ممکن است چنین نیز نباشد. بیت کوین در واقع نوعی ارز مجازی یا پول دیجیتالی است که قابل لمس نمی باشد و شما می توانید با استفاده از ان در سطح دنیا معامله و خرید و فروش کنید. اما اینکه چگونه به دست می اید و چگونه …

مشاهده

بیت کوین چگونه کار می کند؟

بیت کوین ها سکه های کاملا مجازی هستند و شما نیازی به بانکها برای انتقال و استخراج آنها ندارید. آنها دارای ارزش تجارت هستند، به شرط آنکه آنها را به دست آورید. شما می توانید از بیت کوین ها برای خرید کالاها و خدمات آنلاین در کسب و کارهایی که آن ها را قبول دارید، استفاده کنید یا اینکه آنها …

مشاهده