پنجشنبه - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی

اقتصادی

مدیریت زن در اقتصاد خانواده(نویسنده: زهرا کریمی)

مدیریت و اقتصاد  یکی از ضروری ترین شاخص های زندگی سالم است که باید برای تحقق آن از همه عوامل و ظرفیت ها بهره جست. این مقاله به بررسی مدیریت زن در اقتصاد خانواده پرداخته و با تأسی به رشد وبالندگی، ساماندهی، تربیت اقتصادی فرزندان، اعتدال و تدبیر در امور اقتصادی خانواده ، ایجاد محیطی گرم وصمیمی با فرزندان وهمسر …

مشاهده

عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت دوم)

در ترکیب مسئله دیانت مسیحی با عدالت، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی از محرومان، تهیدستان و استثمار شدگان دعوت میشد و می شود که از اعتراض و انقلاب چشم بپوشند و به مراحم کلیسا و مقامات دولتی و مذهبی امیدوار باشند. چکیده: در ترکیب مسئله دیانت مسیحی با عدالت، چه در سطح ملی و چه در …

مشاهده

سیره ی اقتصادی امام حسن(ع) (نویسنده: زینب سطوتی فکور)

سیره ی اقتصادی معصومین برای تکامل بشر بسیار مورد استفاده است.سیره ی اقتصادی امام حسن(ع)به عنوان الگوی برتر، در زندگی فردی و اجتماعی هر فرد مسلمان است.که این الگو گیری از آن جهت است که امام حسن(ع)در یک لحضه تمام دارایی خود را می بخشیدند ؛که در روایات بسیاری نمونه های بخشش و سخاوت ایشان آمده است.نتیجه ی کلام اینکه،با …

مشاهده

عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت اول)

زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی مانند قانون و عقل زمانی آشکار می شود که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد.نظریه پردازان بورژوازی یا فراموش می کنند یا می خواهند ناگفته بگذارند که محتوای اجتماعی – اقتصادی قانون و عقلانیت در جامعه سرمایه داری چکیده: زیبایی و زشتی، انسانی بودن یا نبودن واژه هایی …

مشاهده

عدالت چیست؟ (قسمت سوم)

امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر و عقیده گسترش می یابد که کره زمین و هر چه در آن است چه از جانب افراد و چه از جانب گروهها، اقشار و طبقات یا ملل حتی به صورت جمعی قابل تملک و تصاحب نیست چکیده: امروزه در میان محرومان و سازمانهای مترقی و دمکرات این نظر …

مشاهده

عدالت چیست؟ (قسمت دوم)

در آثار نظریه پردازان اجتماعی امروزی در اروپا و امریکا که از جهان سوم، شمال و جنوب، کشورهای عقب مانده، کشورهای در حال رشد، ارزشهای غربی، حقوق بشر، برخورد تمدنها و دمکراسیهای غربی سخن می گویند می تواند جای پای فرضیه های نژادی را نشان داد. چکیده: در آثار نظریه پردازان اجتماعی امروزی در اروپا و امریکا که از جهان …

مشاهده

عدالت چیست؟ (قسمت اول)

نظریه پردازان در هر جامعه معین و در هر دوره تاریخی همان جامعه درباره مفاهیم اجتماعی بیان می کنند تحت تأثیر شرایط خاص تاریخ همان جامعه و دوره و برای توضیح یا توجیه پدیده های مشخص در همان جامعه،اقتصادی معینی ارائه شده و می شود و قابل تعمیم به جوامع، دوره های تاریخی همان جامعه با شیوه های تولید و …

مشاهده

بررسی آفات و آسیب های اقتصادی از منظر قرآن(نویسنده:طاهره حاجی قاسمی)

اقتصاد در اسلام نوعی وسیله عبادت وآزمایش در قرآن کریم معرفی شده است. واین نوع عبادت مانند دیگر عبادات دچار آفت وآسیب ها وموانعی است .خداوند متعال در قرآن کریم به این آسیب ها اشاره نموده است. از جمله می توان اشاره کرد به: اعراض از یاد خدا- گناهان- تجاوزگری –ترک یتیم نوازی –ترک انفاق و… که در این مقاله …

مشاهده

سیره ی اقتصادی امام علی(ع) در دوران حکومت (نویسنده: فاطمه زند)

انسانی که در یک جامعه زندگی می کند دارای نیازمندی ها و احتیاجاتی است که توسط  جامعه ای که در آن زندگی میکند برآورده می شود و احتیاجات اقتصادی از نیازمندی های اولیه ی انسان به شمار می رود که بدون آنها نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد. بنابراین وجود یک نظام اقتصادی در هر جامعه ای لازم است …

مشاهده

نقش اسراف در نظام اقتصادی خانواده(نویسنده: افسانه حیدری- طاهره پیران)

ضایع کردن نعمت های الهی و نابود ساختن مواهب طبیعی و هدر دادن درآمدهای عمومی و صرف آن در راه باطل حرام است. وجود امکانات زندگی برای خانواده و وجود نعمت های الهی همه به منظور رشد و تعالی در اختیار آنان قرار داده شده است. بنابراین بهره برداری از این نعمت ها و امکانات باید با اوامر وحدود الهی …

مشاهده