سیاسی

سیری در آرمان شهر فارابی (۱)

در این نوشتار می خواهیم ببینیم که فارابی جامعه های انسانی را، به طور عام و آرمان شهر را، به طور خاص، چگونه تصوّر کرده است. نیز می خواهیم نظر او را درباره ی رئیس آرمان شهر و صفت های ویژه ی او بیان کنیم و سپس ببینیم که به نظر وی هر یک از شروندانش چه چیزهایی را باید …

مشاهده

راهکارهای مقابله با وابستگی اقتصادی در اندیشه و عمل حاج محمدحسین کازرونی

حاج محمدحسین کازرونی، از تجار سرشناس و معتبر اصفهان در عصر قاجاری بود. وی عقیده داشت در صورت ادامه روند استعمارگری دول بیگانه که با انعقاد قراردادهایی چون قرارداد تالبوت، تأسیس بانک شاهی و… همراه است، سرمایه و هستی ایران به یغما برده شده و باعث می شود تجار ایرانی پس از چندی ورشکسته شده و یا مجبور شوند به …

مشاهده

میهن‌پرستی شعارگونه به نفع چه کسانی است؟

رویکردهای میهن‌پرستانه و وطن‌دوستی و گرایش به بازشناسی و پیجویی هویت ملی در میان بسیاری از مردم و به ویژه جوانان فزونی یافته است. چنین رویکردهایی در ضمن اینکه ارزشمند و دوست‌داشتنی هستند و می‌توانند در جای خود محرک و سازنده باشند، اما ممکن است مخرب و ویرانگر نیز باشند.هویت یک ملت، مجموعه‌ای است از دستاوردهای مادی و معنوی و …

مشاهده

بازگشت ملی گرایی قدرت بزرگ

امیدها برای یک عصر جدید تاریخ بشری بر مجموعه بی نظیری از شرایط بین المللی آرام گرفت؛ نبود موقت رقابت سنتی قدرت بزرگ. قرن ها، تنازع میان قدرت های بزرگ برای دستیابی به نفوذ، ثروت، امنیت، جایگاه و افتخار منبع اصلی منازعه و جنگ بوده است. برای بیش از چهار دهه جنگ سرد، رقابت تنها به ابرقدرت ها محدود بود؛ …

مشاهده

تبیین جریان ناسیونالیسم ایرانی

ناسیونالیسم یا ملیت گرایی نیز مانند هر تحول یا دستاورد نوینی حاصل تمدن جدید اروپایی و از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه ۱۷۸۹ م است. اهداف مکتب ناسیونالیسم اروپایی تشکیل حکومت ملی با حاکمیت مردم است. این جریان در قرن نوزدهم میلادی توسط جریان دیگری به نام روشنفکری، که خود نیز به نوعی حاصل ارتباط جامعه ایرانی با اروپا بود، به …

مشاهده