چهارشنبه - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
صفحه اصلی >> مقالات >> دین و اندیشه

دین و اندیشه

ابتلاء و آزمایشات الهی

ابتلاء قانون الهی است که به منظور آزمایش انسان ها برای ظاهر شدن صفات درونی آنها صورت می پذیرد صفات درونی انسان به تنهایی نمی تواند معیاری برای ثواب وعقاب قرار گیرد مگر آنکه در لابه لای اعمال انسان خود نمایی کند خداوند بندگان را می آزماید تا آنچه را در درون دارند در عمل آشکار کنند . ابتلاء و …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا۴

مبانی تحول اجتهاد که مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آن ها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آن ها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۳

شأن عقل در قلمرو دین آنچه در این بخش بررسی می‏شود تبیین سهم و کارکرد عقل در زمینه دین‏شناسی است. ۱- عقل و بُعد هستی شناختی دین دخالت عقل در بُعد هستی‌شناختی دین به آن است که عقل بتواند چیزی را به مجموعه دین اضافه کند و به بیان دیگر، دین‌ساز و در تکوین محتوای آن سهیم باشد.حق آن است …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیها ن وتحولات فتوا ۲

۱- مراد از دین دین مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه‌ی خداوند برای هدایت و رستگاری بشر،تعیین شده است. در بحث کنونی، صحبت از نسبت دین حق (یعنی اسلام) با عقل است.:دین درلغت به معنای انقیاد وخضوع وپیروی است ودراصطلاح عبارت است ازمجموعه عقاید واخلاق ,قوانین ومقرراتی که برای اداره امورجامعه انسانی وپرورش انسانهااست. …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

پدیده پرسش برانگیز اختلاف فقهاء هم مانند همه حوادث علمی,فرهنگی واجتماعی متاثرازعوامل گوناگون ومتنوعی است که همواره درصحنه زندگی فردی واجتماعی بشر بصورت پیدا وپنهان تحولات ودگرگونی ها را زمینه سازی وایجادمی کند .ازسویی دانش فقه هم از بسترهای این رویداداست ماهیتی وابسته داردومسائل آن برداده ها وگزاره های علوم دیگر مبتنی است وهرگونه اختلاف درمسائل علوم ،موجب تفاوت آراء …

مشاهده

کشف حجاب

نخستین نشانه‌ها از کشف حجاب در ایران، به برخی محافل درباری یا روشنفکری در دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی‌گرددکه بیشتر به دلیل تاثیرپذیری فراوان این شاه قاجار در سفرهای خود به «فرنگ» بود. اما اولین شنیده‌ها درباره «کشف حجاب» به زمان رضا شاه برمی‌گردد که همزمان با اصلاحات دموکراتیک افغانستان، شاه و ملکه افغانستان به ایران آمدند و در آن …

مشاهده

جایگاه امام رضا (ع) در علوم قرآنی و تفسیر (۳)

۵. رهنمودهای تفسیری حضرت رضا (علیه السلام)مهم ترین رهنمودهای تفسیری در روایات رضوی به شرح زیر است: ۱-۵. نهی از تفسیر به رأی امام رضا (علیه السلام) با واسطه اجداد طاهرینش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کنند که خداوند فرمود: کسی که کلام مرا به رأی خویش تفسیر کرده و مرا به مخلوقاتم …

مشاهده

رهنمودهای تربیتی امام حسن عسگری علیه السلام

از آنجا که «امام»، در واقع پیشوا و مقتدای انسان هاست و وظیفه هدایت و ارشاد را به عهده دارد و باید معارف اصیل و ناب الهی را بر مردم بشناساند، امام عسکری علیه السلام نیز این امر مهم را، با توجّه به شرایط ویژه و محدودیت های موجود، به بهترین نحو به انجام رسانید. از آن حضرت علاوه بر …

مشاهده

جایگاه امام رضا (ع) در علوم قرآنی و تفسیر (۲)

۴. گونه های روایات تفسیری پژوهش های روش شناسی در روایات تفسیری امام رضا (علیه السلام) کاشف از این مطلب است که مهم ترین شاخص های روش تفسیری از منظر آن امام که در این نوشتار از آن به گونه شناسی روایات تفسیری تعبیر می شود از این قرار است: ۱-۴. ذکر سبب نزول ذکر سبب نزول در روایات تفسیری …

مشاهده

جایگاه امام رضا (ع) در علوم قرآنی و تفسیر (۱)

جایگاه و نقش معصومان (علیهم السلام) در ترویج و توسعه فرهنگ و معارف قرآنی، به ویژه تفسیر قرآن کریم، نقش کلیدی و اساسی است. این مهم، همزمان با نقش اثرگذار رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در تفسیر آیات قرآن و تربیت مفسرانی گران قدر از صحابه، همچون امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آغاز می شود. امیرالمؤمنین علی …

مشاهده