یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
صفحه اصلی >> مقالات >> دین و اندیشه (page 29)

دین و اندیشه

تفکر و اندیشه در قرآن

خداوند در مسیر تکامل انسان ، نعمتها و توان های بی شماری را به او عنایت کرده است ، که می تواند با استفاده از این امکانات که عبارتند از حواس پنج گانه ، خیال ، وهم ، تفکر ، تعقل ، تدبر وبسیاری موارد دیگر ، هریک توانایی ها وتوانایی و قوایی هستند که خداوند در وجود آدمی نهاده …

مشاهده

ترور شخصیت

در این مقاله به اختصار به مهم ترین روش های تخریبی پرداخته می شود که اسلام به شدت آنها را نکوهیده است: یک: غیبت(۱) این روش به موضوعی فراگیر در سطح جامعه تبدیل شده که تمام افراد از زشتی و پیامدهای آن آگاه اند. غیبت کردن و شنیدن آن، شخصیت اجتماعی افرادی را نابود می سازد که نمی توانند از …

مشاهده

سلامت روانی و توانمند سازی خانواده

سلامت روان: قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است، آگاهی از درون و احساسات خویشتن است، قدرت تصمیم گیری در بحران ها و مقابله با فشارهای زندگی است.شخصی که از سلامت روانی بالایی برخوردار است از کار و زندگی خود احساس رضایت دارد و از وقت خود استفاده مفید می نماید، با دیگران از در …

مشاهده

ولایت فقیه، از نظریه تا مصداق

کندوکاو در ابعاد نظری و جایگاه ولایت فقیه و شُبهات آن از دیدگاه سیاسی، در یک جامعه هیچ بحرانی برای اصل نظام، خطرناک تر از بحران مشروعیت نیست. (۱) ممکن است یک جامعه با مشکلات متعدد، حتی با جنگ، مواجه باشد، ولی عبور از همه مشکلات، حتی مشکلات دوران دفاع، در صورت استحکام پایه های نظام، آسان است. حتی در …

مشاهده

ابتلاء و آزمایشات الهی

ابتلاء قانون الهی است که به منظور آزمایش انسان ها برای ظاهر شدن صفات درونی آنها صورت می پذیرد صفات درونی انسان به تنهایی نمی تواند معیاری برای ثواب وعقاب قرار گیرد مگر آنکه در لابه لای اعمال انسان خود نمایی کند خداوند بندگان را می آزماید تا آنچه را در درون دارند در عمل آشکار کنند .ابتلاء و امتحان …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا۴

مبانی تحول اجتهادکه مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آن ها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آن ها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۳

شأن عقل در قلمرو دینآنچه در این بخش بررسی می‏شود تبیین سهم و کارکرد عقل در زمینه دین‏شناسی است.۱- عقل و بُعد هستی شناختی دیندخالت عقل در بُعد هستی‌شناختی دین به آن است که عقل بتواند چیزی را به مجموعه دین اضافه کند و به بیان دیگر، دین‌ساز و در تکوین محتوای آن سهیم باشد.حق آن است که منبع هستی‏شناسی …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیها ن وتحولات فتوا ۲

۱- مراد از دیندین مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه‌ی خداوند برای هدایت و رستگاری بشر،تعیین شده است. در بحث کنونی، صحبت از نسبت دین حق (یعنی اسلام) با عقل است.:دین درلغت به معنای انقیاد وخضوع وپیروی است ودراصطلاح عبارت است ازمجموعه عقاید واخلاق ,قوانین ومقرراتی که برای اداره امورجامعه انسانی وپرورش انسانهااست.البته برای …

مشاهده

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

پدیده پرسش برانگیز اختلاف فقهاء هم مانند همه حوادث علمی,فرهنگی واجتماعی متاثرازعوامل گوناگون ومتنوعی است که همواره درصحنه زندگی فردی واجتماعی بشر بصورت پیدا وپنهان تحولات ودگرگونی ها را زمینه سازی وایجادمی کند .ازسویی دانش فقه هم از بسترهای این رویداداست ماهیتی وابسته داردومسائل آن برداده ها وگزاره های علوم دیگر مبتنی است وهرگونه اختلاف درمسائل علوم ،موجب تفاوت آراء …

مشاهده