علمی

اصطلاح حرکت نیوتون

قوانین حرکت نیوتون۱. هر جسم به سکون یا حرکت یکنواخت خود در خط مستقیم ادامه می دهد، مگر نیرویی خارجی بر آن وارد شود.۲. هرگاه نیرویی بر جسمی وارد شود، آهنگ تغییر اندازه حرکت آن جسم با نیرو و تغییر امتداد اثر نیرو متناسب است.۳. هر عملی را عکس العملی است مساوی و مخالف آن. قانون گرانش نیوتونهمه اجسام موجود …

مشاهده

فرهنگ اصطلاحات پرواز

اصل برنولی: قانونی در فیزیک که بنا به آن هرگاه مایع یا گاز در حال حرکت، سریعتر حرکت کند، فشاری که وارد می کند کمتر است.انستیتو اسمیتسونی: مؤسسه ای معروف که در سال ۱۸۶۴ در واشینگتن تأسیس شد تا به ترویج آموزش بپردازد.بالچه: هر یک از قطعات متحرک بال هواپیمای مدرن که وظیفه ی آن تنظیم برآو و پساست.بالون مونگولفیه: …

مشاهده

طرح های جدید برای مهار انرژی اقیانوس ها

پس از ارائه نمونه های فراوان اما نه چندان قابل قبول، برای تولید برق از انرژی اقیانوس ها، اخیراً نشانه های امیدبخشی از تلاش دانشمندان برای پاسخ به این سؤال که چگونه می توان از دریا برق تولید کرد به چشم می خورد. درحالی که بیشتر توربین های بادی مشابه هم به نظر می رسند، اما ارائه طرح برای تولید …

مشاهده

در باره‌ افت و خیز سطح آب دریای مازندران

دریای مازندران بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان است. این دریا به آب‌های آزاد جهان اتصال ندارد و سطح آن در حدود بیست و هشت متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد جهان است. تقریباً هشتاد درصد آب ورودی به این دریا از طریق رودخانه‌ی ولگا که به این دریا می‌ریزد تأمین می‌شود. شیب بستر دریا در سواحل شمالی آن بسیار کم‌تر از ساحل …

مشاهده