دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
صفحه اصلی >> مقالات >> اجتماعی (page 17)

اجتماعی

نقش مدیریت و توسعه انسانی در آمایش سرزمین

موفقیّت و پایداری هیچ طرحی میسّر نیست مگر آنکه مدیریت توسعه انسانی در آمایش سرزمینی آن رعایت شده باشد.از آنجا که آمایش سرزمینی با توسعه فضایی ، انسانی و مدیریت آنها رابطه ای تنگاتنگ دارد و لزوم توجه به این مقوله زیر بنای هر کلام و نظریه می باشد . ما نیز حسب اهمّیت ، این موضوع را در آیات …

مشاهده

روش فوکو در علوم اجتماعی

هدف از مقاله حاضر بررسی تلاش دانشمندان علوم اجتماعی در تحلیل جایگاه تاریخ به منظور رشد و توسعه علم و تأمین اعتبار علوم اجتماعی از نظر تاریخی است. برای دست یابی به این هدف ابتدا با ارزیابی شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی با علوم طبیعی، ضرورت پرداختن به روشهای سنتی – تاریخی مطرح گردید. در درون این رویکرد، …

مشاهده

مبانی مدیریت مشارکتی

امروزه یکی از معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به وی‍‍ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی گردیده است .متداول ترین راه برای بر طرف ساختن این مشکل …

مشاهده

ساخت‌یابی در جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز

جامعه شناسی آنتونی گیدنز به حیطه‌های فکری گسترده و متنوعی تعلق دارد. آنچنان که بررسی کامل آن در یک مقاله نمی‌گنجد. اما به دلیل اهمیتش در عصر حاضر و نیز در جامعه روشنفکری ایران، واجب است هرچند به طور اجمال به آن پرداخته شود. مسلماً آنچه بحث حاضر بر آن متمرکز است، مهمترین نظریه وی یعنی مقوله ساخت‌یابی (ساختارمندی) است. …

مشاهده

جامعه شناسی کارل ویت‌فوگل

بیوگرافی کارل اگوست ویت‌فوگل یکی از جامعه شناسان جنجالی دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ است که مطالعات خود را در مورد آسیا و نهضت‌های مارکسیستی انجام داد. وی تا سال ۱۹۳۱ یکی از شخصیتهای برجسته مارکسیسم بود. اما از سال ۱۹۳۱ به بعد مخصوصاً با انتشار کتاب «اقتصاد و جامعه چین» و در سال ۱۹۵۷ با انتشار کتاب «استبداد شرقی» …

مشاهده

آسیب های فناوری اطلاعات در خانواده

اینترنت اینترنت، جهان جدیدی خلق کرده است. خوش بینان می‌گویند در این جهان جدید که آن را جامعه اطلاعاتی نامیده‌اند، آزادی‌های فکری، تحقیقاتی ، آموزشی، تفریحی و شغلی رو به رشد خواهد بود و تجارت الکترونیک ، خدمات بهداشتی و پزشکی راه دور و خدمات تلفن بین‌المللی از طریق اینترنت جای اشکال سنتی را خواهد گرفت . اما منتقدان، اینترنت …

مشاهده

فرار نخبگان (ریشه ها، راه های پیشگیری)

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر، در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و یا حتی در کشوهای پیشرفته، بحث های زیادی را برانگیخته است، پدیده ی فرار مغزهاست.اصطلاح فرار مغزها معادل Brain Drain در زبان انگلیسی است. Brain به معنای مغز، متفکر و مغز متفکر است و برای کلمه Drain نیز معانی چندی از جمله: خشکاندن، خالی …

مشاهده

دیدگاههای نظری در باب نابرابری جهانی

علت تفاوتهای عظیم ثروت و قدرت میان کشورهای صنعتی و کشورهای جهان سوم چیست؟ در کوشش برای تبیین این که چرا چنین نابرابریهای آشکار جهانی در طول چند قرن گذشته پدید آمده است سه رویکرد نظری مطرح گردیده است: امپریالیسم، نظریه ی وابستگی و نظریه ی نظام جهانی. امپریالیسم نظریه ی امپریالیسم نخستین بار توسط مورخ انگلیسی ج. ا. هابسن …

مشاهده

نظریه های شهرنشینی

مکتب شیکاگو تعدادی از نویسندگان مرتبط با دانشگاه شیکاگو از دهه ۱۹۲۰ تا دهه ی ۱۹۴۰، به ویژه رابرت پارک، ارنست برجیس (۱) و لوئیس ورث مفاهیم و اندیشه هایی را پدید آوردند که برای سالهای بسیاری شالوده ی اصلی نظریه و پژوهش در جامعه شناسی شهری بود. دو مفهوم که به وسیله ی مکتب شیکاگو، به وجود آمده است …

مشاهده

نظریه های قشربندی اجتماعی

پرنفوذترین رویکردهای نظری نظریه هایی هستند که توسط کارل مارکس (۸۳-۱۸۱۸) و ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) عنوان شده اند؛ بیشتر نظریه های بعدی قشربندی سخت مرهون اندیشه های آنها بوده اند. ما همچنین دو نظریه متأخر را نظریه هایی که توسط اریک اولین رایت(۱) و فرانک پارکین(۲) مطرح گردیده اند، تحلیل خواهیم کرد. اندیشه های مارکس و وبر تأثیری ژرف بر …

مشاهده