آیین همسرداری

آیین همسر داری ۱

مسلمان همسر شایسته و صالحش را دوست می دارد، زیرا «از اخلاق پیامبران حب و دوستی زنان است» (۱).و این محبت را اظهار می کند و صریحا به او می گوید: «دوستت دارم» تا اینکه هرگز از قلبش محو نگردد. مسلمان با همسرش آمیزش می کند خصوصا مواقعی که همسر تمایل دارد، زیرا تمام هم، فکر و علاقه زنان به …

مشاهده