شنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

بانوان

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی(نویسنده:سیده سکینه سیدمیرزایی)

یکی از مهمترین ارکان جامعه زنان می باشند, زن موجودی شریف و والاست و در عرصه پهناور جهان و از آغاز پیدایش مسئولیتی ویژه بر عهده داشته است. او به وجود آورنده و تربیت کننده نسل هاست. متأسفانه جامعه ما در مورد زن دچار افراط و تفریط های زیادی شده است, از یک سو عده ای با طرح مباحثی چون …

مشاهده

ناسازگاری شوهر با همسر

پرسش  بعد از ازدواجم هر کاری می کنم؛ شوهرم به من توجه نمی کند. به طوری که انگار من اصلا وجود ندارم و انگار زن نیستم. تا الان که عذر مرا خواسته و مدتی است خانه پدرم هستم. می خواهد مرا طلاق دهد. فکر می کنم کسی ما را سحر و جادو کرده است. لطفا مرا راهنمایی فرمایید. پاسخ با …

مشاهده

تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (۴)

۲. اشتغال زنان در ایران از آن روز که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش های تولیدی و خدماتی پی بردند، تا زمانی که این حضور، انبوه و متراکم شود، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته است. یکی از عوامل روند کند جذب زنان در بازار کار، عدم آموزش تخصصی آنان در مقایسه …

مشاهده

تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (۳)

ارتباط شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران ارتباط شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی امری بدیهی است، لکن در جوامع مختلف و تحت تأثیر شرایطی ناهمگون، شاهد شکل گیری روابط متفاوتی بین این عوامل هستیم. تاریخ بعد ازانقلاب در ایران شاهد حوادث مهمی است که بر اساس آنها الگوهای خاصی از روابط اجتماعی را می …

مشاهده

تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (۲)

۲. تحصیلات افرادی که از سطح تحصیلات بالایی برخوردارند به مشارکت در سطح بالایی گرایش دارند. این فرضیه درمورد افرادی با تحصیلات پایین برعکس است. هر چند تحصیلات به طور نزدیکی با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی ارتباط می یابد، لکن تأثیر تحصیلات در همه شرایط و مشاغل دیده می شود. به علاوه، رابطه ای بین درآمد و فرهنگ و ملیت …

مشاهده

تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (۱)

مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های سیاسی است که عوامل مؤثر برآن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کتاب «مشارکت سیاسی» میلبراث، شاخص های علمی را در مورد مشارکت سیاسی ارائه داده است که بررسی کیفیت مشارکت را در جوامع مختلف آسان می کند. یک دسته از عوامل مؤثر بر مشارکت …

مشاهده

بررسى ادله ممنوعیت قضاوت زن

((آیا زن مى تواند قاضى شود یا نمى تواند قاضى شود؟)) این سوالى است که استاد شهید پس از موضوع گواهى زن, در آغاز بحث قضاوت بانوان مطرح نموده است. پاسخ اجمالى استاد در ابتدا این است که ((در مساله قضا کار از یک جهت مشکل تر است. مشکل تر است یعنى چه؟ یعنى ثابت کردنش مشکل تر است. در …

مشاهده

اسلام و نجات زن

اسلام با ظهورش, ((غبار غلیظ مظلومیت و ذلت)) را از ایـن مخلـوق الهى و شـریک مرد در زنـدگـى پاک کرد و به طـرق مختلف ((کـرامت ذاتى زن)) را آشکار ساخت. سنـن جاهلى و رفتارهاى غیر انسانى با زنـان را تقبیح نمـود و آنـان را به رفتـار نیکـو و اداى حقـوق انسانـى زنان تشـویق و مـوظف ساخت. ملاکهاى ارزشـى را در …

مشاهده

نقش زن در محدوده خانواده و همسر

قبل از بیان نقش زن در محدوده خانواده ابتدا خانواده و نیازهای آن را ترسیم آنگاه جایگاه زن در خانواده و نقش او در تأمین نیازهای خانواده روشنتر خواهد شد. خانواده حداقل از دو رکن مهم یعنی زن و شوهر به وجود می آید و سپس با تولد فرزندان خانواده گسترده تر و نیازهای متنوع تر و نقش هر کدام …

مشاهده

وظیفه اصلی زن در خانواده و جامعه

زندگی هر دسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که با توجه به فلسفه آفرینش آن ها تفسیر می گردد. خداوند از آفرینش گیاهان هدف هایی داشته، متمایز از هدف هایی که برای آفرینش حیوانات رقم زده است. بنابراین مفهوم زنده و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زنده و با نشاط بودن حیوانات است. انسان نیز موجود زنده …

مشاهده