سه شنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
صفحه اصلی >> سازمان >> پیشینه و جایگاه

پیشینه و جایگاه

عمده وظایف سازمان تبلیغات اسلامی

عمده وظایف سازمان تبلیغات اسلامی عبارتند از: ۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی- مردمی.۲- زمینه‌سازی برای یافتن نیروهای مومن و پیدایش تشکل‌های انجمن‌های اسلامی و جمعیت‌های مشابه و نظارت بر فعالیت آنها.۳- تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راههای ممکن، با تاکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و …

مشاهده

اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب سازمان تبلیغات

اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب: اساسنامه‌ سازمان تبلیغات اسلامی در تاریخ ۱/۴/۱۳۶۸ تهیه و به تصویب نهایی نماینده مقام‌معظم‌رهبری‌(دام عزه)  رسیده است و مستند حقوقی و قانونی فعالیت سازمان کماکان حسب دستور تأسیس توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) و اساسنامه مصوب آن است. بر اساس مفاد اساسنامه موصوف، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی …

مشاهده

پیشینه و جایگاه حقوقی و قانونی

با توجه به گستردگی فعالیت‌های تبلیغی و ضرورت توجه به مؤلفه‌های فرهنگ دینی و توسعه آن در سطح کشور، طی حکمی از سوی حضرت امام (ره) سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ تأسیس و رئیس وقت این سازمان منصوب گردید. فرازهایی از حکم حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۰: ـ تبلیغات که همان شناساندن خوبیها و تشویق به انجام آن …

مشاهده

روند شکل گیری سازمان تبلیغات اسلامی

با حدوث انقلاب و پایه گذاری حکومت دینی، جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و آنگاه ضرورت ایجاد نهادها و ارگانهایی که بتوانند هر یک بنوعی مروج آرمان های فرهنگی و دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام در جامعه اسلامی باشند بصورت بی‌وقفه مدنظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت. در این راستا دیری نپایید که با فرمان امام …

مشاهده