یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

سازمان

حراست سازمان

حراست همانند نور چراغی است که کار هدایت سازمان را در بعد امنیتی برعهده داشته و با حفظ آن از فساد، زمینه پیشبرد اهداف سازمان را فراهم ساخته و با حمایت، هدایت، نظارت قانونی و پرهیز از تشنج، در محیطی آرام بستر فعالیت و نشاط کاری برای کارکنان را فراهم نماید. این مهم در نوع خود نیاز به ایمان مخلصانه …

مشاهده

دفتر ریاست

دریک نمای کلی، دفتر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی متصدی طیف خاصی از وظایف اداری است که اهم آن را می‌توان در سه عنوان و به شرح ذیل بیان نمود: ۱- برقراری ارتباطات اجتماعی با ریاست سازمان ۲- برقراری ارتباط ریاست با اجزا و دوایر سازمانی ۳- پیگیری و هماهنگی دستور کار سازمان در حوزه ریاست در توضیح برقراری ارتباطات اجتماعی …

مشاهده

عمده وظایف سازمان تبلیغات اسلامی

عمده وظایف سازمان تبلیغات اسلامی عبارتند از: ۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی- مردمی.۲- زمینه‌سازی برای یافتن نیروهای مومن و پیدایش تشکل‌های انجمن‌های اسلامی و جمعیت‌های مشابه و نظارت بر فعالیت آنها.۳- تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راههای ممکن، با تاکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و …

مشاهده

اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب سازمان تبلیغات

اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب: اساسنامه‌ سازمان تبلیغات اسلامی در تاریخ ۱/۴/۱۳۶۸ تهیه و به تصویب نهایی نماینده مقام‌معظم‌رهبری‌(دام عزه)  رسیده است و مستند حقوقی و قانونی فعالیت سازمان کماکان حسب دستور تأسیس توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) و اساسنامه مصوب آن است. بر اساس مفاد اساسنامه موصوف، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی …

مشاهده

پیشینه و جایگاه حقوقی و قانونی

با توجه به گستردگی فعالیت‌های تبلیغی و ضرورت توجه به مؤلفه‌های فرهنگ دینی و توسعه آن در سطح کشور، طی حکمی از سوی حضرت امام (ره) سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۶۰ تأسیس و رئیس وقت این سازمان منصوب گردید. فرازهایی از حکم حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۰: ـ تبلیغات که همان شناساندن خوبیها و تشویق به انجام آن …

مشاهده

روند شکل گیری سازمان تبلیغات اسلامی

با حدوث انقلاب و پایه گذاری حکومت دینی، جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و آنگاه ضرورت ایجاد نهادها و ارگانهایی که بتوانند هر یک بنوعی مروج آرمان های فرهنگی و دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام در جامعه اسلامی باشند بصورت بی‌وقفه مدنظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت. در این راستا دیری نپایید که با فرمان امام …

مشاهده