یکشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
صفحه اصلی >> خدمات >> سرگرمی >> ضرب المثل (page 5)

ضرب المثل

آش شله قلمکار

هر کاری که بدون رعایت نظم و نسق انجام گیرد و آغاز و پایان آن معلوم نباشد ، به آش شله قلمکار تشبیه و تمثیل می شود . اصولا هر عمل و اقدامی که در ترکیب آن توجه نشود، قهرأ به صورت معجونی در می آید که کمتر از آش شله قلمکار نخواهد بود. اکنون ببینیم آش شله قلمکار چیست …

مشاهده

ضرب المثل های خوزستانی

ضرب المثل ها در کنار سایر عناصر فرهنگ عامه، مانند چیستان، کنایه ها و… بخشی از زبان گفتار را شکل می دهند که عمیقاً ریشه در سنت های شفاهی مردم دارد. صورت کوتاه ضرب المثل نتیجه ی انتقال شفاهی آن هاست. مردمان یک جامعه، هنگامی که تجربیات و اندوخته های خود و گذشتگان را به صورت حقایقی پذیرفته شده و …

مشاهده

ضرب المثل های آذری

مثل جمله ای مختصر و مشتمل بر تشبیه، با مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و روشنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییر در محاوره به کار ببرند ( بهمنیار، ۱۳۶۹، مقدمه ). ضرب المثل ها، نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی هستند. سال ها باید بگذرد …

مشاهده

نگاهی به ضرب المثل های لری

ضرب المثل ها بخشی از فرهنگ یک ملت است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و تاریخ آن ملت دارد و می توان آن ها را یکی از خالص ترین نمادهای فرهنگی یک جامعه به حساب آورد. در کشور ما نیز به دلیل قدمت فرهنگی، ضرب المثل های فراوانی وجود دارد که اگر چه با زبان های مختلف بیان …

مشاهده

ضرب المثل های دوستی

 – ازدشمنان دوست، حذرگرکنی رواست. – ازدستِ دوست هرچه ستانی شکر بُوَد. – هرچه از دوست می رسد، نیکوست. – از دوست یکی اشارت، از ما به سر دویدن. – ازهرچه بگذری، سخن دوست خوش تر است. – اگرخواهی راز تو دشمن نداند، با دوست مگوی. – با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز. – با دوستان مروت، با دشمنان …

مشاهده

ننین سرکوفتی به لهجه محلی

  -۱ بشه وشکا تو الا خیر نبینا          بو پس ، الهی خیر نه بینی بشهکورنگینونی سیر نیبا                           برو که رنگ نان را سیر نه بینی   -۲ بشه کو اییه عمری هر چی دردن               برو که یک عمر هرچه داشتم بتتونی ، بیاردن ،خرج کردن          دویدم ،آوردم ، خرج کردم -۳ به امیدیکو آرو …

مشاهده

قالب مثنوی شعر زندگی امروزی به لهجه سمنانی

اکوبس فکرو خیالی دارو                     از بسکه من فکر و خیال دارم همه شو تا سحری بیدارون                همه شب تا به سحر بیدارم منزون چه بسازون چه کرون                   نمیدونم چه کنم و چه بسازم آنهمه فکرو خیالی کوبرون                      اینهمه فکرو خیال را چه کنم آن هکاتی اوشونه خشتون گل           …

مشاهده

اسامی و اعداد در لهجه سمنانی

اسامی مذکر حقیقی شامل انسان و برخی جانوران پی یه(پدر)  ، پیر(پسر)  ، بری(برادر)  ، اسبه(سگ )  ، هریسه(خروس) اسامی مونث حقیقی می(مادر)  ، دته(دختر)  ، عما(عمه)  ، گرگه(مرغ)  ،خره(خر ماده) صرف اسم در گویش سمنانی اسم نیز مانند فعل صرف می شود.صرف اسامی در گویش سمنانی از همان قاعده کلی تغییر در جزء پایانی اسم و یا افزوده شدن …

مشاهده

گوش خواباندن

عبارت بالا مجازاً به معنی و مفهوم منتهز و مترصد فرصت بودن است تا افراد دوراندیش و مال اندیش با استفاده از موقع و فرصت به منظور دست یابند و مقصد و مقصود حاصل آید. آنچه نگارنده را به تأمل واداشت که عبارت بالا باید ریشه تاریخی داشته باشد واژه گوش و خوابانیدن گوش است که ظاهراً هیچ گونه مناسبت …

مشاهده

کن فیکون شد

هرگاه امری بزرگ واقع شود و یا تغییر و تحولی عظیم روی دهد به عبارت مثلی بالا تمثل جسته اصطلاحاً می گویند : کن فیکون شده است . بعضیها از این جمله صرفاً در رابطه با خرابی و ویرانی استفاده کرده فی المثل هرجابر اثر زلزله یا سیل یا حادثه دیگرخراب شده است می گویند: آنجا کن فیکون شده است …

مشاهده