یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

سخن بزرگان

سخنرانی ونه گات در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT نیست ولی بخوانید

چند روز پیش مطلبی به فارسی به دستم رسید که به عنوان سخنرانی «ونه گات» [نویسنده معاصر آمریکایی] در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه «ام.آی.تی» معرفی شده بود. با جستجو در اینترنت دریافتم ونه گات آن را ننوشته و هرگز چنین سخنرانی ای در MIT ایراد نشده. متن را یک خانم روزنامه نگار آمریکایی به نام «مری شمیت» در ستون ثابتش …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی جایگاه و مقام

مقام نیست که انسان را می سازد، بلکه انسان است که مقام را می سازد. برده می تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه [ هم ] می تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می سازیم.((ف او.رابرتسن)) اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی همنشینی

کسی که در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد.((آندره موروا)) این انسانها که همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند که مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می کنند که مرا می شناسند.((فرناندو پسوا)) از همنشینی و وقت‌گذرانی با …

مشاهده

آزمایش و امتحان

مطمئن باش که آمریکایی ها بالاخره کار درست را انجام می دهند البته بعد از اینکه همه راههای دیگر را آزمودند. وینستون چرچیل پیشنهاد می کنم در انجام آزمونهای بحرانی شک نکنیم. این همان چیزی است که به ما می گوید درست یا نادرست به پیش می‌رویم و گام دیگر چیست. گوردون مور هزار بار آزمایشی که در ساختن لامپ …

مشاهده

سخن بزرگان (آراستگی)

چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد. نیما یوشیج زمان، آن گونه آراسته نیست که می پنداریم. کریستین بوبن انجام هر نوع خدمت و تحمل هر …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی دلیری و شجاعت

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر گردند.((سعدی)) استحکام و پایداری و ثبات و جرأت بر همه چیز فایق می شود.((ناپلئون بناپارت)) درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است.((آندره موروا)) برای افرادی که مراحل کمال را طی می‌کنند، قانون، بیشتر روشی …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی عدالت

وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید. انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.((ارسطو)) به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.((افلاطون)) فراموشی، در عین …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ ستمدیده و مظلوم

باران هم روی ستمگر می بارد و هم ستمدیده، ولی بیشتر روی ستمدیده می بارد؛ زیرا ستمگر چتر ستمدیده را ربوده است.((کرستوفر بن)) تاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است که آزاده و برده، پاترسین و پلیبن، ارباب و سرف، استاد کارگاه و پیشه ور و روزمزد، در یک کلام، ستمگر و ستمدیده با یکدیگر ستیزی همیشگی داشته …

مشاهده

دانش و حکمت

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس. سقراط شناخت و آگاهی به شرایط، به کردار درست می‌انجامد و کردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممکن است. توماس جفرسون دانش، ساخته و پرداخته‌ی بشر و دلبستگی‌ها و کار و کردارهای اوست. جان چارلز پولانی خود را خوشبخت دانستن یعنی پی بردن به اینکه انسان از میان خوشبختی می …

مشاهده

آراستگی

چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد. نیما یوشیج زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند. رالف والدو امرسون هیچ گاه در …

مشاهده