یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
صفحه اصلی >> بیانات >> سخن بزرگان (page 3)

سخن بزرگان

سخنان بزرگان درباره‌ی مشکل و دشواری

انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.((جان اشتاین بک)) یک متر یک متر سخت است، ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.((ضرب المثل انگلیسی)) به سختی می توان در بین مغز های …

مشاهده

یتیم کیست؟!

با این که بعد از مرگ مامان پروانه فهمیدم که دیگر باید خودم، خودم را بشورم؛ با این که بعد از مرگ بابا درک کردم که سنگ قبر پدری مهربان و دلسوز متری چند ضجّه است؛ با این که بعد از مرگ مامان بزرگ متوجه شدم که دیگر کسی خبر جوجه موجه ام را نمی‌گیرد، اما من، درست آن روزی …

مشاهده

بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم!

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند و رفتنش چیزی از آن کم…! حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد. باید که جای پایش در این دنیا بماند. آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود. نیامده ایم تا جمع کنیم، آمده ایم تا ببخشیم، آمده ایم …

مشاهده

سخنرانی ونه گات در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه MIT نیست ولی بخوانید

چند روز پیش مطلبی به فارسی به دستم رسید که به عنوان سخنرانی «ونه گات» [نویسنده معاصر آمریکایی] در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه «ام.آی.تی» معرفی شده بود. با جستجو در اینترنت دریافتم ونه گات آن را ننوشته و هرگز چنین سخنرانی ای در MIT ایراد نشده. متن را یک خانم روزنامه نگار آمریکایی به نام «مری شمیت» در ستون ثابتش …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی جایگاه و مقام

مقام نیست که انسان را می سازد، بلکه انسان است که مقام را می سازد. برده می تواند مردی آزاد باشد، جبار و خود کامه [ هم ] می تواند برده باشد؛ این خود ماییم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می سازیم.((ف او.رابرتسن)) اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی همنشینی

کسی که در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد.((آندره موروا)) این انسانها که همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند که مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می کنند که مرا می شناسند.((فرناندو پسوا)) از همنشینی و وقت‌گذرانی با …

مشاهده

آزمایش و امتحان

مطمئن باش که آمریکایی ها بالاخره کار درست را انجام می دهند البته بعد از اینکه همه راههای دیگر را آزمودند. وینستون چرچیل پیشنهاد می کنم در انجام آزمونهای بحرانی شک نکنیم. این همان چیزی است که به ما می گوید درست یا نادرست به پیش می‌رویم و گام دیگر چیست. گوردون مور هزار بار آزمایشی که در ساختن لامپ …

مشاهده

سخن بزرگان (آراستگی)

چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد. نیما یوشیج زمان، آن گونه آراسته نیست که می پنداریم. کریستین بوبن انجام هر نوع خدمت و تحمل هر …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی دلیری و شجاعت

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی که از تو سیر گردند.((سعدی)) استحکام و پایداری و ثبات و جرأت بر همه چیز فایق می شود.((ناپلئون بناپارت)) درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است.((آندره موروا)) برای افرادی که مراحل کمال را طی می‌کنند، قانون، بیشتر روشی …

مشاهده

سخنان بزرگان درباره‌ی عدالت

وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید. انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است.((ارسطو)) به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.((افلاطون)) فراموشی، در عین …

مشاهده