پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام

احکام

احکام غسل

غسل و شرایط آن ۱ـ در غُسل ترتیبى باید به نیّت غسل , اول سر و گردن (۱) بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را(۲) بشوید(۳). و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به واسطهء ندانستن مسأله (۴) به این ترتیب عمل نکند(۵), غسل او باطل است (۶) (م ۳۶۲. ۲ـ نصف ناف و نصف عورت را باید …

مشاهده

احکام طهارت

چیزهاى نجس ازدیدگاه اسلام اسلام دین پاکیزگى است و به پاکیزگى و طَهارت سفارش بسیار کرده است , به طورى که پیامبر عزیز خدا پاکیزگى را جزء ایمان دانسته است . به همین جهت از مسلمانان خواسته شده است که همیشه پاک و پاکیزه باشند, و از چیزهاى نَجِس و ناپاک به ویژه در خوردن و آشامیدن و نماز دورى …

مشاهده

احکام نماز

وقت نماز و جهت نماز (قبله) مُقَدَّمات نماز یا کارهاى پیش از نماز بر دو نوع هستند: أ ـ مقدمات مستحب نماز, مانند خواندن اذان و اقامه پیش از نمازهاى واجب شبانه روزى . ب ـ مقدمات واجب نماز که به آنها <شرایط نماز> نیز مى گویند و آنها عبارتند از: ۱ـ وقت نماز بسیارى از نمازها وقت معیّنى دارند, …

مشاهده

احکام مکلّف

تکلیف و مکلّف کسى که بالغ و عاقل باشد به حدّ <تکلیف > رسیده است , یعنى از سوى خداى بزرگ شایستگى و لیاقت انجام تکالیف الهى و دستورهاى دینى را دارد. بدین جهت برخى عالِمان اسلامى روزِ به تکلیف رسیدن خود را جشن مى گرفتند. پس هر کسى که به حدّتکلیف رسید, باید تکالیف و دستورهاى خدا را که …

مشاهده

اقسام واجبات

واجبات توصلی و تعبدی: قسمتی از واجبات باید به همراه نیت و قصد قربت‏به جای آورده شوند مانند نماز و روزه که به آنها واجبات تعبدی می‏گویند. قسمتی دیگر عباداتی هستند که لازم نیست‏به همراه نیت و قصد قربت‏به جا آورده شوند، مانند تطهیر بدن و لباس و امر به معروف و غسل‏میت. به عبارت دیگر، در واجبات توصلی انگیزه …

مشاهده

احکام ارتباط دختر و پسر

اختلاط دانشجویان پرسش ۹۲. آیا در محیط دانشگاهی اختلاط بین پسران و دختران، اشکالی دارد؟ همه مراجع (به جز بهجت و صافی): اگر نگاه گناه آلود انجام نشود و ترس افتادن به حرام نباشد، اشکال ندارد؛ ولی با وجود آن سزاوار است که مسوولان کشورهای اسلامی، برنامه ای برای جدا ساختن مراکز تحصیلی پسران و دختران تنظیم کنند.۱ آیات عظام …

مشاهده

احکام نگاه به نامحرم

قرآن و نگاه نامحرم پرسش ۱. آیا درباره نگاه به نامحرم آیه ای در قرآن هست؟ ((قل للمومنین بعضوا من ابصارهم))۱.؛ « به مومنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند». (( و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن))۲.« و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه هوس آلود فروگیرند». گفتنی است اگر …

مشاهده

احکام عکس و فیلم نامحرم

عکس و فیلم ناشناس پرسش ۴۲. نگاه مرد به عکس و فیلم بی حجاب زن ناشناس، چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده ای در بین نیاشد، اشکال ندارد.۱ تبصره. هر چند تعبیر «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخی منابع ذکر نشده؛ ولی این مسائله مورد …

مشاهده

موجبات ضمان

موجبات ضمان ۱. مسائل ضمان به مباشرت ضمان زوج و اب ومعلم ۱. و در اتلاف نفس یا طرف زوج، زوجه را، یا اب و جدّ ابى یا وصىّ ایشان یا معلّم، طفل را، بدون قصد قتل و این که سبب، قاتل غالبى باشد، خلاف است، احوط ضمان است در جمیع. ضمان طبیب ۲. طبیب ضامن است آن چه را …

مشاهده

تزاحم موجبات ضمان

تزاحم موجبات ضمان ثبوت ضمان بر مباشر در صورت اقوى بودن آن از سبب اگر در جنایتى سبب و مباشر جمع بودند وسبب اقوى نبود ضمان بر مباشر است، مثل دفع کننده با حفر بئر کننده، و نگاه دارنده با ذبح کننده، و سنگ گذار در منجنیق با آن که مى کشد طناب آن را. فرض غرور مباشر مگر در …

مشاهده