احکام

احکام: آب کر

۱- آب کُر (مسأله۱۶) آب کر۱ مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن۲ هر یک سه وجب و نیم۳ است بریزند آن ظرف را پر کند۴. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است۵ و به حسب کیلوی متعارف بنابر أقرب ۴۱۹/۳۷۷ کیلو گرم می شود. …

مشاهده

احکام: آب مطلق و مضاف

(مسأله۱۵) آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اول: آب کر. …

مشاهده

احکام الهی

از مباحث مهم فقهی و اصولی تعریف حکم شرعی الهی و شناخت حق و رابطه بین آنها است .حکم چه ماهیتی دارد که از حق متمایز می شود واقسام حکم چیست؟ احکام الهی و حقوق اعتباری بعد از درک و پذیرفتن حق الطاعه الهی که امری عقلی و مورد درک عقل عملی است به نحوه قانونگذاری الهی و احکام و …

مشاهده

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اول:آن که کسى که مى ‏خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلف بجا نمى ‏آورد ، واجب است بجا آورد و آنچه بجا مى ‏آورد باید ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را نمى ‏داند واجب نیست. دوم:آن که احتمال بدهد امر و نهى او تأثیر مى کند، پس اگر بداند [یقین داشته باشد …

مشاهده

حکم راههای جلوگیری از بارداری

بستن لوله برای اقایان وخانمهاچه حکمی دارد؟ رهبری: بستن لوله برای جلوگیری از حمل اگر برای غرض عقلائی حلال و مصون از ضرر معتنی به باشد ودر مورد زنها با اجازه شوهر باشد منع شرعی ندارد. سیستانی: جایز است مگراینکه مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد که دراین صورت جایز نیست ولی اگر نگاه حرام در صورتی که اضطرارباشد (مثل …

مشاهده

نظر مراجع در مورد جراحی پلاستیک برای خانم به منظور زیبایی

ایه الله بهجت (ره) :بنابر احتیاط واجب برای صرف زیبایی جایز نیست . ایه الله سیستانی : با پرهیز از لمس و نظر حرام ،جایز است . ایه الله مکارم شیرازی : در صورتی که امیخته با حرام دیگری نباشد در هیچ صورت اشکالی ندارد ودر صورتی که مستلزم حرامی مانند لمس ونظر نامحرم باشد، تنها در صورت ضرورت جایز …

مشاهده

حکم مراجعه خانم به پزشک مرد یا رادیولوژی ، تزریقات ،سونوگرافی وجراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک خانم چیست ؟

امام (ره) :اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد ،ولی بدون ضرورت با وجود پزشک حانم به مرد مراجعه نکنند . مقام معظم رهبری :اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد جایز نیست مگر اینکه مراجعه به پزشک خانم حاذق و متخصص غیر ممکن و یا خیلی سخت باشد،که در اینصورت جایز می باشد. ایه …

مشاهده

امور اقتصادی بانوان

الف) کار مشروع براى زن یک وظیفه اى دینى است ۱. مرحوم حرّ عاملى، در کتاب شریف وسائل الشّیعه فرموده اند: «مستحب است زن به کار بافندگى و ریسندگى مشغول باشد» و براى این مسأله بابى را قرار داده اند. (۱) ۲. قالَ اَمیرُ الْمُؤْمِنینَ (علیه السلام) : قالَ رَسُولُ الله (صلى الله علیه وآله وسلم) فى کَلام کَثیر: وَ …

مشاهده

بانوان و ضمانت های اجرایی

ضمانت هاى اجرایى اوامر الهى سعادتِ افراد، خانواده و اجتماع پس از آگاهى دقیق نسبت به دستورها و احکام خداوند درگرو عمل نمودن به آن است و براى این که احکام خداوند به خوبى اجرا شود برنامه هاى دین به صورتى تدوین شده است که عمل به بعضى از آنها زمینه کم شدن گناه وجرم را در افراد و جامعه …

مشاهده

بانوان و صله رحم

از احسان به والدین منع نماید، چون احسان اعم از رفتن به خانه آنهاست. (۱) سؤال: چنان چه در امور عادى و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجیح با کدام است؟ جواب: در فرض مسأله، اطاعت هیچ کدام لازم نیست; مگر این که مایه اذیت و آزار پدر گردد، که در این صورت اطاعت او واجب است. …

مشاهده