شنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام (page 14)

احکام

احکام روزه

برنامه روزه ۱ـ روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند(۱) عالَم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایى که روزه را باطل مى کند و شرح آن بعداً گفته مى شود خوددارى نماید (م ۱۶۲۶. ۲ـ لازم نیست که انسان نیّت روزه را از قلب خود بگذراند یا(۲) مثلاً بگوید فردا را روزه مى گیرم , بلکه همین …

مشاهده

استنجاء و استبراء

مساءله ۱ – بنابراحتیاط واجب است محل بیرون آمدن بول دو بار با آب شسته شود هرچند که اقوى کفایت یکبار در مردان است بشرطى که محل نامبرده مخرج طبیعى بول باشد و البته سه بار شستن بهتر است و این مخرج جزبا آب پاک نمى شود و اما در مخرج غائط مکلف مخیر است بین شستن آن با آب …

مشاهده

مساءله در احکام تخلى

مساءله ۱ – درحال تخلى مانند سایر احوال برمکلف واجب است عورت خودرااز بیننده محترم چه مرد باشد و چه زن حتى از دیوانه و طفلى که داراى تشخیص باشد بپوشاند همچنانکه بر او حرام است که بصورت دیگرى نگاه کند هرچند که آندیگرى مجنون و یاطفل ممیز باشد، بله پوشاندن عورت از غیر ممیز واجب نیست همچنانکه نظر کردن …

مشاهده

در باب تقلید

باید دانست که بر هر مکلفى که بمرتبه اجتهاد نرسیده باشد واجب است در مسائل غیرضرورى دین تقلید و یا احتیاط کند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتیاط کند باید عارف به موارد احتیاط باشد و معلوم استکه جز افرادى انگشت شمار عارف به آن نیستند، …

مشاهده

ضرورت تقلید

تقلید به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اینکه مجتهدان تقلید را بر مردم واجب کرده‏اند، این است که مردم را جاهل و بى‏سواد مى‏دانند. همین نکته باعث مى‏شود قشر تحصیل کرده هرگز سراغ تقلید نرود و بگویند که اسلام، دین فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى، پس چه ضرورتى دارد که حتما به مجتهد رجوع …

مشاهده

مباحث مربوط به زنده بودن

یک.تقلید ابتدائی از میّت را بیشتر فقها جائز نمی دانند. . العروه ج۱،فی التقلید،مسأله۹و۲۲. دو.بقای بر تقلید میّت:مقلّد ، نمیتواند بر فتوای مرجع از دنیا رفته باقی باشد، باید نظر مرجع زنده را نسبت به بقای بر تقلید میّت جویا شود. سه.حکم بقای بر تقلید میّت :بعضی از فقها بقا را مطلقاً جایز نمی دانند(چه یکی از دو مرجع زنده …

مشاهده