چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام (page 2)

احکام

دیه جنایت بر اطراف

دیه جنایت بر اطراف و درآن مقاصدى است: ۱. دیه اعضا هرچه در آن تقدیرى نباشد، در آن ارش و حکومت است و در آن، مملوک، اصل است براى آزاد. و در مقدّر، آزاد اصل است براى مملوک به ترتیبى که ذکر مى شود إن شاء اللّه . آن چه در آن دیه مقدّر شده است و ۱۸ چیز از …

مشاهده

دیه جنین

دیه جنین دیه جنین محکوم به اسلام مشهور این است که جنینى که به حکم اسلام است، دیه او یک صد دینار است در صورتى که تام الخلقه باشد و ولوج روح در آن نشده باشد؛ و تمام خلقت به این است که از نطفه و علقه و مضغه و عظم، به صاحب لحم بودن رسیده باشد؛ پس در نطفه …

مشاهده

دیه جنایت بر میّت

دیه جنایت بر میّت دیه قطع سر میّت دیه قطع سر مسلمان آزاد یک صد دینار است، و دیه قطع جوارح و اعضاى او به حساب دیه او تعیین مى شود مثل دیه حىّ با دیه اعضاى او. و همچنین نسبت رعایت مى شود در دیه شجاج و جراحات او با دیه خود او که مذکور شد. و احوط ثبوت …

مشاهده

دیه جنایت بر حیوان

دیه جنایت بر حیوان جنایت بر حیوان مأکول اللحم اتلاف مأکول اللحم بدون اذن با تذکیه مأکول عادى (مثل گوسفند و گاو و شتر) اگر اتلاف شد به غیر اذن مالک، به سبب تذکیه، تفاوت بین حىّ و مذکّى را مالک، مستحق است، و استحقاق مطالبه تمام قیمت با دفع مذکّى ندارد؛ و هم چنین جانى استحقاق مطالبه عین با …

مشاهده

کفاره قتل

کفّاره انواع قتل در قتل عمدى، کفاره جمع بین خصال ثلاث واجب است. و در قتل خطایى و شبیه عمد، کفاره مرتّبه لازم است در صورت مباشرت قتل نه تسبیب به آن؛ و در صورتى که تسبیب عمدى باشد و صدق کند قتل عمدى، در وجوب کفاره و آن که کفاره جمع است یا مرتّبه تأمل است. اختصاص کفاره به …

مشاهده

تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله

تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله ۱. تعیین عاقله دیه اى که با صلح و تراضیب یا انتفاى بعض شروط قصاص ثابت مى شود دیه که با صلح و تراضى یا انتفاء بعض شروط قصاص ثابت مى شود، در ذمّه جانى است، و اگر وفات کرد از ترکه او اخراج مى شود، و حکم سائر دیون او را …

مشاهده

حکم تصرّف والدین در مال فرزند

سوال: آیا پدر و مادر بدون اجازه فرزند حق تصرف در مال او را دارند؟ (قبل و بعد از ازدواج) آیه الله بهجت(ره):خیر حق ندارد. (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم) آیه الله تبریزی(ره): پدر در موارد ضرورت و احتیاج خودش می تواند به مقدار ضرورت در اموال فرزند تصرف کند و در این فرض احتیاج …

مشاهده

خرید و اجاره رحم زن دیگر

سوال: الف) اگر نطفه بارور شده زن و شوهری را در رحم زن دیگری قرار دهند، آیا این عمل جایز است؟ ب) این فرزند از کدام یک (زن و شوهر یا صاحب رحم) ارث می برد؟ ج) این فرزند به کدام (زن و شوهر یا زن صاحب رحم) محرم است؟ آیه الله بهجت(ره): الف) حرام است. ب و ج) ملحق …

مشاهده

زمان ترک عبادات‏

آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترک کند، یا باید تا مدت سه روز صبر کند؟ آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، سیستانى، فاضل و نورى: حکم بین اقسام حائض فرق مى‏ کند. اگر از زنانى است که عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا کمى جلو یا …

مشاهده

طلای حرام زرد و سفید ندارد

حرام بودن طلا برای مرد و حلال بودن آن برای زن دلایل مختلفی دارد چرا که زن و مرد از نظر ویژگی های جسمی و روانی، از تفاوت های بسیاری برخوردارند و همین تفاوت که خودش پر از حکمت های ارزشمند است، احکام و مقررات ویژه ای برای آنان وضع کرده. احادیث و روایات بسیاری مبنی بر حرام بودن زینت …

مشاهده