سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام (page 3)

احکام

مساءله در احکام تخلى

مساءله ۱ – درحال تخلى مانند سایر احوال برمکلف واجب است عورت خودرااز بیننده محترم چه مرد باشد و چه زن حتى از دیوانه و طفلى که داراى تشخیص باشد بپوشاند همچنانکه بر او حرام است که بصورت دیگرى نگاه کند هرچند که آندیگرى مجنون و یاطفل ممیز باشد، بله پوشاندن عورت از غیر ممیز واجب نیست همچنانکه نظر کردن …

مشاهده

در باب تقلید

باید دانست که بر هر مکلفى که بمرتبه اجتهاد نرسیده باشد واجب است در مسائل غیرضرورى دین تقلید و یا احتیاط کند چه در عبادات و چه معاملات چه واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتیاط کند باید عارف به موارد احتیاط باشد و معلوم استکه جز افرادى انگشت شمار عارف به آن نیستند، …

مشاهده

ضرورت تقلید

تقلید به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اینکه مجتهدان تقلید را بر مردم واجب کرده‏اند، این است که مردم را جاهل و بى‏سواد مى‏دانند. همین نکته باعث مى‏شود قشر تحصیل کرده هرگز سراغ تقلید نرود و بگویند که اسلام، دین فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى، پس چه ضرورتى دارد که حتما به مجتهد رجوع …

مشاهده

احکام: آب مطلق و مضاف

(مسأله۱۵) آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است و آن بر پنج قسم است: اول: آب کر. …

مشاهده

مباحث مربوط به زنده بودن

یک.تقلید ابتدائی از میّت را بیشتر فقها جائز نمی دانند. . العروه ج۱،فی التقلید،مسأله۹و۲۲. دو.بقای بر تقلید میّت:مقلّد ، نمیتواند بر فتوای مرجع از دنیا رفته باقی باشد، باید نظر مرجع زنده را نسبت به بقای بر تقلید میّت جویا شود. سه.حکم بقای بر تقلید میّت :بعضی از فقها بقا را مطلقاً جایز نمی دانند(چه یکی از دو مرجع زنده …

مشاهده

فقه و زندگی ؛ اعتکاف

مکان اعتکاف اعتکاف گردهمایی مؤمنینی است که در خانه ی خدا مأوی می گیرند، با فاصله ای چند روزه از عیش و معیشت روزانه، به خدا تقرّب می جویند و از فصل به وصل می رسند. هنیئاً لکم برخی از مستحبات اعتکاف عبارت است از: اعتکاف در ماه رمضان باشد و بهتر است دهه آخر ماه رمضان باشد. و نیز …

مشاهده

احکام غسل

غسل و شرایط آن ۱ـ در غُسل ترتیبى باید به نیّت غسل , اول سر و گردن (۱) بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را(۲) بشوید(۳). و اگر عمداً یا از روى فراموشى یا به واسطهء ندانستن مسأله (۴) به این ترتیب عمل نکند(۵), غسل او باطل است (۶) (م ۳۶۲. ۲ـ نصف ناف و نصف عورت را باید …

مشاهده

احکام طهارت

چیزهاى نجس ازدیدگاه اسلام اسلام دین پاکیزگى است و به پاکیزگى و طَهارت سفارش بسیار کرده است , به طورى که پیامبر عزیز خدا پاکیزگى را جزء ایمان دانسته است . به همین جهت از مسلمانان خواسته شده است که همیشه پاک و پاکیزه باشند, و از چیزهاى نَجِس و ناپاک به ویژه در خوردن و آشامیدن و نماز دورى …

مشاهده

احکام نماز

وقت نماز و جهت نماز (قبله) مُقَدَّمات نماز یا کارهاى پیش از نماز بر دو نوع هستند: أ ـ مقدمات مستحب نماز, مانند خواندن اذان و اقامه پیش از نمازهاى واجب شبانه روزى . ب ـ مقدمات واجب نماز که به آنها <شرایط نماز> نیز مى گویند و آنها عبارتند از: ۱ـ وقت نماز بسیارى از نمازها وقت معیّنى دارند, …

مشاهده

احکام مکلّف

تکلیف و مکلّف کسى که بالغ و عاقل باشد به حدّ <تکلیف > رسیده است , یعنى از سوى خداى بزرگ شایستگى و لیاقت انجام تکالیف الهى و دستورهاى دینى را دارد. بدین جهت برخى عالِمان اسلامى روزِ به تکلیف رسیدن خود را جشن مى گرفتند. پس هر کسى که به حدّتکلیف رسید, باید تکالیف و دستورهاى خدا را که …

مشاهده