یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

احکام

انجام دادن تکالیف بدون تقلید، باطل است!!!

با سلام خدمت شما دوستان عزیز یکی ار موارد بدیهی و فطری که نیازی به دلیل ندارد، تقلید کردن از مجتهد می باشد. زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می کند، همچنین سیره و روش انسانهای عاقل، بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است. بنابراین در زمینه …

مشاهده

اقسام ازدواج بر اساس زمان

اقسام ازدواج به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى‏ شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است که مدت زناشویى در آن معین نشود، و زنى را که به‏ این قسم عقد مى‏ کنند دائمه گویند. و عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویى در آن معین شود، مثلا زن …

مشاهده

اعمال بدون تقلید ازمجتهد

تکلیف کسانی که بدون تقلید از مجتهد مشخص اعمال شرعی خود را انجام می دهند چیست؟ تکلیف کسانی که بدون تقلید از مجتهد مشخص اعمال شرعی خود را انجام می دهند چیست؟ حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله بهجت اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتى اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه …

مشاهده

من این شبهه را دارم شما چطور؟ احکام سخت است؟

یکی از افکاری که در فضای مجازی ترویج می شود توهم سختی احکام دین است تا اقشار مختلف بویژه جوانان را از دین و احکام دور کنند و احساس کنند که اگر ملتزم به رعایت مسائل دینی شدند خود را گرفتار مسائل سخت و مشکلی کرده اند! در حالی که واقعیت مطلب خلاف این است و احکام دین که دستورات …

مشاهده

توضیح اصطلاحات آبها، در رساله

هر علمی کلید واژه ها و لغاتی دارد که برای غیر اهل فن آن ناآشنا است و ندانستن یک کلمه باعث می شود تا متنی مجهول باقی بماند و ما متوجه غرض نویسنده نشویم. رساله های مراجع تقلید نیز که جزء کتب علمی هستند و ثمره تفقه و خون دل خوردن سالها تعلیم و تعلم مراجع بزرگوار است دارای الفاظی …

مشاهده

توضیح اصطلاح اباحه و جواز در رساله ها

اباحه در لغت یعنی: اظهار و اعلان و در اصطلاح به معنای اذن در انجام فعل به صورتی که فاعل می خواهد. اباحه یکی از احکام تکلیفی پنجگانه می باشد و در مقایسه با جواز، اخص از آن است، زیرا جواز به معنی الاعم، یعنی اذن در فعل فقط، قدر مشترک بین وجوب وندب و اباحه و کراهت و جواز …

مشاهده

در راه مانده

گاهی در خیابان شخصی جلو ما حاضر می شود و ابراز می دارد که در راه مانده، و در این شهر غریب است. اگر این افراد صادق باشند از لحاظ فقهی به آنها ابن السبیل گفته می شود. ابن السبیل به مسافر در راه مانده و نیازمند گفته مى‌ شود؛ این شخص هر چند در شهر خود داراى مال و سرمایه باشد اگر در راه …

مشاهده

توضیح اصطلاح اجاره در فقه

اجاره در لغت به معنای پاداش عمل، ٱجرت و مزد است، این کلمه مصدر ثلاثی مجرد اجر یاجر است. و اما در اصطلاح، عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت مشخصی مالک منفعت های عین اجاره داده  می‌شود. یعنی به همان صورت که مالک از عین اجاره داده شده، استفاده می کرد، مستاجر نیز حق استفاده …

مشاهده

راه های شناخت مجتهد و اعلم

اول: آن که خودانسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: آن که دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمایند. [۲] …

مشاهده

من از خودم تقلید می کنم

حتما این جمله زیاد به گوشمان رسیده که، من از خودم تقلید می کنم و عقل من می تونه من رو به کمال برسونه و یا اینکه نیازی به پیروی از عقل دیگران نیست و زمان تقلید گذشته و علم پیشرفت کرده و تقلید کار عاقلانه ای نیست و… برای روشن تر شدن موضوع لازم هست با اشاره به معنای …

مشاهده