احکام

توضیح اصطلاحات آبها، در رساله

هر علمی کلید واژه ها و لغاتی دارد که برای غیر اهل فن آن ناآشنا است و ندانستن یک کلمه باعث می شود تا متنی مجهول باقی بماند و ما متوجه غرض نویسنده نشویم. رساله های مراجع تقلید نیز که جزء کتب علمی هستند و ثمره تفقه و خون دل خوردن سالها تعلیم و تعلم مراجع بزرگوار است دارای الفاظی …

مشاهده

توضیح اصطلاح اباحه و جواز در رساله ها

اباحه در لغت یعنی: اظهار و اعلان و در اصطلاح به معنای اذن در انجام فعل به صورتی که فاعل می خواهد. اباحه یکی از احکام تکلیفی پنجگانه می باشد و در مقایسه با جواز، اخص از آن است، زیرا جواز به معنی الاعم، یعنی اذن در فعل فقط، قدر مشترک بین وجوب وندب و اباحه و کراهت و جواز …

مشاهده

در راه مانده

گاهی در خیابان شخصی جلو ما حاضر می شود و ابراز می دارد که در راه مانده، و در این شهر غریب است. اگر این افراد صادق باشند از لحاظ فقهی به آنها ابن السبیل گفته می شود. ابن السبیل به مسافر در راه مانده و نیازمند گفته مى‌ شود؛ این شخص هر چند در شهر خود داراى مال و سرمایه باشد اگر در راه …

مشاهده

توضیح اصطلاح اجاره در فقه

اجاره در لغت به معنای پاداش عمل، ٱجرت و مزد است، این کلمه مصدر ثلاثی مجرد اجر یاجر است. و اما در اصطلاح، عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت مشخصی مالک منفعت های عین اجاره داده  می‌شود. یعنی به همان صورت که مالک از عین اجاره داده شده، استفاده می کرد، مستاجر نیز حق استفاده …

مشاهده

راه های شناخت مجتهد و اعلم

اول: آن که خودانسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: آن که دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمایند. [۲] …

مشاهده

من از خودم تقلید می کنم

حتما این جمله زیاد به گوشمان رسیده که، من از خودم تقلید می کنم و عقل من می تونه من رو به کمال برسونه و یا اینکه نیازی به پیروی از عقل دیگران نیست و زمان تقلید گذشته و علم پیشرفت کرده و تقلید کار عاقلانه ای نیست و… برای روشن تر شدن موضوع لازم هست با اشاره به معنای …

مشاهده

مباحث مربوط به اعلمیّت

اعلم کیست؟ مراد از اعلم کسی است که نسبت به قواعد و مدارک مسئله، شناخت بیشتر و در نظایر و اخبار مسأله اطلاع بیشتر و نسبت به فهم اخبار واردتر و خلاصه از دیگران در استنباط قوی تر باشد که مرجع تشخیص آن، خبرگان در استنباط هستند. العروه ج۱،فی التقلید،مسأله۱۷ آیا در شرط مرجعیت، اجتهاد است یا اعلمیت؟ بعضی از …

مشاهده

شرائط مرجع تقلید

.شرائط مرجع تقلید مقلَّد به فتح لام (مرجع): نکته اول : برای مقلَّد(مرجع) شرائطی در فقه آمده که در زیر بیان می شود: العروه الوثقی،فی التقلید،مسأله۲۲ ۱.        مرد باشد ۲.       بالغ باشد ۳.       عاقل باشد ۴.       شیعه دوازده امامی باشد ۵.       حلال زاده باشد ۶.       عادل باشد ۷.       حریص به دنیا نباشد(بنابر احتیاط واجب) ۸.       اعلم باشد(بنابر احتیاط واجب) ۹.       …

مشاهده

تقلید و ارکان آن

نکته اول:معنای تقلید تقلید ،یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی. معنای لغوی تقلید عبارت است از انداختن گردن بند به گردن دیگری است و در اصطلاح چند نظریه در فقه آمده است که ما فقط نظریه مرحوم امام ره را بیان می کنیم تقلید بنا به نظر مرحوم امام خمینی ره :عمل به دستور ها و فتاوای مجتهد …

مشاهده

راه های به دست آوردن احکام الهی

بدیهی است شناخت احکام عملیه نیز مانند سایر علوم در حیطه دانش متخصصین آن علم است، لذا افرادی که موظف به انجام این تکالیف هستند، عقلا ناچارند یکی از سه راه زیر را جهت شناخت و انجام دستورات دین انتخاب نمایند: راه اول: آن‌که خود متخصص در این امر باشند و بتوانند احکام الهی را بر اساس منابع موجود استنباط …

مشاهده