احکام

احکام نجاسات

س . نجاسات، چند چیز است؟ ج . نجاسات، ده چیز است: بول و غایط اوّل و دوّم: بول و غایط است از هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده داشته باشد، خواه در اصلِ نوع، حرام گوشت باشد، یا به واسطه امر خارجى، حرام شود، چون حیوان نجاست خوار یا حیوانى که آدمى او را وطى نموده.و بول و …

مشاهده

تاریخچه علم فقه

تاریخچه علم فقه در همه زمان‌ها در سطح بسیار گسترده‏ای تحصیل و تدریس می‌شده است. مسائل فراوانی که شامل همه شؤون زندگی بشر می‏شود در فقه طرح شده است. مسائلی که در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح می‏شود با انواع مختلفش: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزائی، حقوق اداری، حقوق سیاسی و… در ابواب مختلف فقه با …

مشاهده

کتاب طهارت

فصل اول : تطهیر متنجّسات س . کیفیت تطهیر نجاسات را به آب قلیل و کر و جارى و به آب باران، بیان فرمایید. ج . اگر متنجّس به بول است، در آب قلیل، دو مرتبه شستن واجب است، و غساله آن نجس است اگر ملاقىِ عین نجاست باشد، و الاّ پاک است مطلقا، ولى احتیاط شدید در اجتناب است. …

مشاهده

تکلیف

تکلیف ، از مفاهیم مهم دینی . تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد (ابن منظور؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «کلف ») و در اصطلاح ، اوامر و نواهی خداوند به بندگانش است در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال . از همین …

مشاهده

احکام تخلّى و استبرا

۱ . احکام تخلّى احکام پوشاندن عورت و نظر به آن س . احکام بیت الخلاء رفتن را بیان فرمایید. ج . واجب است در حال تخلّى ـ بلکه در جمیع احوال ـ پوشانیدنِ عورت از هر بیننده محترمى غیر از زن و کنیزى که در حباله دیگرى نباشد و محلّله نسبت به محلَّل له، چه آن بیننده مسلم باشد …

مشاهده

احکام مطهِّرات

س . مطهِّرات چند چیز است؟ ج . مطهِّرات پانزده چیز است: آب اولِ از آنها «آب» است و آن یا «مطلق» است یا «مضاف». آن که مضاف است، نه رفع حدث مى کند و نه خبث و نجس مى شود به محض رسیدن نجاست به او اگر چه به قدر کرّ یا زیادتر باشد.و امّا مطلق، پس آن پاک …

مشاهده

فقه و زندگی ؛ اعتکاف

مکان اعتکاف اعتکاف گردهمایی مؤمنینی است که در خانه ی خدا مأوی می گیرند، با فاصله ای چند روزه از عیش و معیشت روزانه، به خدا تقرّب می جویند و از فصل به وصل می رسند. هنیئاً لکم برخی از مستحبات اعتکاف عبارت است از: اعتکاف در ماه رمضان باشد و بهتر است دهه آخر ماه رمضان باشد. و نیز …

مشاهده

حدود رابطه میان مرد وزن نامحرم‏

قرآن کریم: ۱ – (فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(۳۱)). “پس زنهار، نازک ونرم )بامردان نامحرم( سخن نگوئید، مبادا آن‏که دلش بیمار )هوا وهوس( است به طمع افتد.” ۲ – (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ(۳۲)). “به مؤمنان بگو چشمان خویش )از نگاه ناروا( فرو نهند.”   حدیث شریف: ۱ – از پیامبرصلى الله علیه وآله نقل است که …

مشاهده

احکام اجتهاد و تقلید

س . اجتهاد، واجب عینى است، یا واجب کفایى؟ ج . واجب کفایى است، نه عینى. س . بیان فرمایید مقلِّد، چه شخصى باید باشد؟ ج . کسى است که به مرتبه اجتهاد نرسیده. جواز تقلید عقلى است ۱.بدان که اگر چه اجتهاد ـ بر حسب مختار ـ واجب عینى نیست، کما این که تعیینى نیست، به جهت لزوم عسر …

مشاهده

بخش آخر محرمات ازدواج

ز – ازدواج با زانیه‏ قرآن کریم مى‏فرماید: )الزَّانِی لَا یَنکِحُ إِلَّا زَانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیَهُ لَایَنکِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ(۱۳۵)). “مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمى‏کند، وزن زناکار راجز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود در نمى‏آورد، واین کار بر مؤمنان‏تحریم شده است.”   حدیث شریف: ۱ – در صحیح …

مشاهده