عقاید

اثبات برزخ و سرنوشت انسان

انسان، که همان اشرف مخلوقات لقب گرفته خود، خواهان جاودانگی است؛ خداوند نیز این خواسته انسان را تحقق بخشیده آن را جاودانه گردانیده، اما نه جسمش را بلکه خودِ انسان که همان روحِ اوست. این روح پس از مفارقت از جسم به مقتضای حالاتی که دارد خداود او را به عالَمی به نام برزخ منتقل می‌سازد تا اولاً جواب‌گوی اعمال …

مشاهده

محدوده های زمانی و مکانی برزخ

پس از ایمان به برزخ، این مبحث برای ما قابل تأمل است که آیا چنین برزخی محدودیت هم دارد؟ یعنی آیا زماناً تا ابدُالدّهر ادامه دارد یا این که زمانی تمام شده، به بُرهه زمانی و مرحله دیگری از سرنوشت انسانی قدم می نهیم؟ آیا پس از مردن، مکاناً همه جا از آنِ برزخیان هست و هیچ محدودیتی در جا …

مشاهده

ماجرای مرگ و مردم

آدم ها در نگاهشان به مرگ و زندگی به چهار دسته تقسیم می شوند، ما جزو کدام دسته ایم آدم ها مرگ را می شناسند و با گوشت و پوستشان آن را تجربه می کنند. واضح تر و شفاف تر از هر چیز دیگری با تمام وجودشان درک می کنند همین بدنی که الان سرحال و زنده است و با …

مشاهده

آثار یاد مرگ و آسان شدن سکرات آن

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده است و انسان به واسطه مرگ، از سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می‌یابد. از این رو انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است که خود را در این دنیا برای آخرت جاودانه آماده کند. به طوری که همانند اولیای الهی مرگ در نظرش همچون نوشیدن شربت، برایش آسان …

مشاهده

زاد و توشه مرگ

انسان برای رسیدن به منزلگاه همیشگی باید بارش را از گناهان سبک کند تا مورد رضایت حق تعالی قرار بگیرد و این هیچگاه حاصل نخواهد شد مگر به انجام دستوراتی که در آیات و روایات برای آماده شدن آن بیان شده است، را مو به مو عمل کند. بنابر روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای سیر …

مشاهده

حسابرسی اعمال در روزی به نام یوم الحساب

خداوند انسان را در دنیا خلق نمود تا با کمک گرفتن از استعدادهای ذاتی خود مسیری را طی کرده و خود را برای قیامتی جاودان آماده سازد. اما جایگاه افراد در قیامت با یکدیگر بسیار متفاوت است چرا که خداوند عادل بوده و هر فردی را بر اساس اعمالی که انجام داده مورد حسابرسی دقیق قرار خواهد داد و او …

مشاهده

داستان‌هایی از مرگ

محقق در این تحقیق به یک معضل بزرگ که گریبان گیر همه است پرداخته و آن معضل بزرگ ترس از مردن است که شاید حدود ۹۰ درصد از مردم از مرگ ترس دارند و آن ۱۰ درصدی که به این معضل دچار نشده اند چون درباره سخنان ائمه (ع) عمیق شده‌اند و علت ترس از مرگ را بررسی کرده‌اند و …

مشاهده

رستگاری از منظر تطبیقی قرآن و عهد جدید

به فرض این که انسان اشرف است و به قول مولانا:«آدمی کو می نگنجد در جهان»، کدام انگیزه سبب می شود تا به شأن انسانی خویش وفادار بماند؟ آیا رستگاری می تواند همان هدف شایسته و علت العلل تکاپوی بشر باشد که به بهانه دستیابی آن به شأن انسانی خویش وفادار بماند؟ آیا چنین مقصودی دست یافتنی است؟ یااین که …

مشاهده

پنج صنف از تجسم اعمال در روز قیامت

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر تجسّم اعمال می‌کنند و همچنین مسأله‌ی گواهی دادن اعضای بدن بارها در قرآن مطرح شده است. به طوری که وقتی به دوزخ می‌رسند، گوش و چشم و پوست بدن آنان به گناهانی که انجام داده‌اند، گواهی می‌دهند. اعمالهای نیک و بد انسان پس از مرگ تجسم می‌یابند و انسان از آن …

مشاهده

ایمان به روز رستاخیز

ما ایمان داریم که مرگ پایان هم چیز نیست و انسان برای جاودانگی آفریده شده و مرگ، او را از یک دنیا به دنیای دیگر منتقل می سازد؛ از دنیای آزمایش به دنیای جزا. در این دنیا عمل است و حساب نیست و در آن دنیا حساب است و عمل نیست. در دنیای آخرت هر کس به پاداش اعمالش می …

مشاهده