جمعه - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
صفحه اصلی >> آموزش >> عقاید (page 10)

عقاید

قیامت روز ظهور حق

قرآن کریم همانطور که به مسئله‌ی توحید و شناخت مبدأ هستی اهمیت فراوانی می‌دهد و بحث‌های مستدل و وزینی را مطرح می‌کند، در پیرامون معاد و پایان جهان هستی هم آیات فراوانی دارد و در این مسئله‌ی سنگین از بعدهای گوناگون بحث‌های گسترده‌ای را طرح می‌نماید. یکی از برجسته‌ترین آثار و بهترین نشانه‌های معاد همانا ظهور حق است. آن روز، …

مشاهده

برزخ و تجرد روح و گذر از متغیّر به ثابت

قیامت همانطور که قبلاً بیان شد از نظر قرآن کریم روز ظهور حق است. « ذلِکَ الْیَوْمُ الْحَقُّ» (۱) جایی که حق ظهور می‌کند نه درباره‌ی خود او اختلاف صحیح است و نه درباره‌ی امور دیگری که در آن روز واقع می‌شوند اختلاف ممکن است زیرا ظهور حق همانطور که انکار یا تردید را درباره‌ی خودش نفی می‌کند،‌انکار یا تردید …

مشاهده

براهین معاد و اهمیت اعتقاد به قیامت

قرآن کریم که ترتیب روح و تهذیب جان را جزء مهم‌ترین برنامه‌های سعادت‌بخش خود می‌داند، عامل تعیین کننده‌ی این برنامه را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: آنچه در تحقق این برنامه، نقش سازنده دارد و آن عاملی که در تهذیب جان و پرورش روح تأثیر به سزائی دارد، اعتقاد به قیامت است: ایمان به معاد، ضامن اجرای این اصل آسمانی …

مشاهده

ضرورت معاد از راه حرکت تکاملی جهان

قرآن کریم برای تحقق هدف رسالت، که تهذیب جان بشر است آشنایی به جریان قیامت و مسئله‌ی معاد را ضروری و لازم می‌داند، و فراموشی قیامت را مهم‌ترین عامل تباهی و تبهکاری و یاد معاد را بهترین عامل رسیدن به کمال و سعادت می‌داند چون یاد قیامت در تهذیب جان، نقش سازنده‌ای دارد و فراموشی معاد در تباهی روح، عامل …

مشاهده

قیامت به هرگونه اختلاف و باطل خاتمه می‌دهد

چون مهم‌ترین برنامه‌ی پیام‌آوران الهی تهذیب جان و پرورش روح است و عامل مؤثر تهذیب جان، یاد معاد می‌باشد، زیرا فراموش قیامت و غفلت از معاد بزرگ‌ترین مانع تهذیب جان و تکامل روح است، لذا قرآن کریم اهمیت فراوانی به مسئله معاد داده است و ارتکاب رذائل اخلاقی را در اثر فراموشی معاد، گرفتاری به هوس‌رانی یا کینه‌توزی‌های ظالمانه را …

مشاهده

اثبات برزخ و سرنوشت انسان

انسان، که همان اشرف مخلوقات لقب گرفته خود، خواهان جاودانگی است؛ خداوند نیز این خواسته انسان را تحقق بخشیده آن را جاودانه گردانیده، اما نه جسمش را بلکه خودِ انسان که همان روحِ اوست. این روح پس از مفارقت از جسم به مقتضای حالاتی که دارد خداود او را به عالَمی به نام برزخ منتقل می‌سازد تا اولاً جواب‌گوی اعمال …

مشاهده

محدوده های زمانی و مکانی برزخ

پس از ایمان به برزخ، این مبحث برای ما قابل تأمل است که آیا چنین برزخی محدودیت هم دارد؟ یعنی آیا زماناً تا ابدُالدّهر ادامه دارد یا این که زمانی تمام شده، به بُرهه زمانی و مرحله دیگری از سرنوشت انسانی قدم می نهیم؟ آیا پس از مردن، مکاناً همه جا از آنِ برزخیان هست و هیچ محدودیتی در جا …

مشاهده

ماجرای مرگ و مردم

آدم ها در نگاهشان به مرگ و زندگی به چهار دسته تقسیم می شوند، ما جزو کدام دسته ایم آدم ها مرگ را می شناسند و با گوشت و پوستشان آن را تجربه می کنند. واضح تر و شفاف تر از هر چیز دیگری با تمام وجودشان درک می کنند همین بدنی که الان سرحال و زنده است و با …

مشاهده

آثار یاد مرگ و آسان شدن سکرات آن

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده است و انسان به واسطه مرگ، از سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می‌یابد. از این رو انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است که خود را در این دنیا برای آخرت جاودانه آماده کند. به طوری که همانند اولیای الهی مرگ در نظرش همچون نوشیدن شربت، برایش آسان …

مشاهده

نقد و بررسی اثبات یگانگی خداوند( نوشته: معصومه مصاحبی، طلبه سطح ۲)

مقدمه نخستین و اساسی ترین اصلی که پایه و زیربنای مکتب قرآن را تشکیل می دهد ، اصل توحید است و لذا در قرآن کریم کمتر آیه و یا سطری را می توان یافت که در آن مستقیم یا غیر مستقیم ذکری از خداوند به میان نیامده باشد . مکتب قرآن در رشته های مختلف زندگی فردی ، اجتماعی ، …

مشاهده