چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
صفحه اصلی >> آموزش >> عقاید (page 10)

عقاید

خداوند علت فاعلی کل هستی

گرچه قرآن کریم موضوعات فراوانی را مدار بحث و استدلال قرار داده و به بهترین بیان از راه وحی آن موضوعات را تثبیت کرد ولی بهترین و جامع‌ترین موضوعی که قرآن درباره‌ی آن بحث‌های گسترده کرد موضوع توحید است. اعتقاد به مبدأ و یقین به وحدانیت آن مبدأ، تصدیق به اینکه جهان آفرینش مبدئی دارد و آن مبدأ هم یگانه …

مشاهده

براهین معاد و اهمیت اعتقاد به قیامت

قرآن کریم که ترتیب روح و تهذیب جان را جزء مهم‌ترین برنامه‌های سعادت‌بخش خود می‌داند، عامل تعیین کننده‌ی این برنامه را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: آنچه در تحقق این برنامه، نقش سازنده دارد و آن عاملی که در تهذیب جان و پرورش روح تأثیر به سزائی دارد، اعتقاد به قیامت است: ایمان به معاد، ضامن اجرای این اصل آسمانی …

مشاهده

خداوند تبارک و تعالی قائد هر جنبنده

توحید از نظر قرآن کریم راه‌های فراوانی د اشت و دارد که بعضی از آن راه‌ها در جلسات قبل مطرح شد و آنچه در جلسه گذشته طرح شد این بود که یکی از بهترین راه‌ها برای پذیرش توحید برهان نظم است. قرآن، کل عالم را موزون و منظم و منتهی به سه رشته می‌داند که هر یک از این سه …

مشاهده

آفرینش هدف دارد گرچه آفریدگار بی‌نیاز از هدف است

بحثی که از نظر قرآن کریم در پیرامون معاد مطرح شد اهمیت اعتقاد به قیامت، در تهذیب جان را به خوبی روشن کرد. یعنی تهآیب روح، که هدف والای رسالت پیامبران است، وقتی میسر است که انسان به قیامت معتقد باشد. اگر به آینده قطعی و ابدی مؤمن و معتقد باشد و به پاداش و کیفر و این که عمل …

مشاهده

قیامت به هرگونه اختلاف و باطل خاتمه می‌دهد

چون مهم‌ترین برنامه‌ی پیام‌آوران الهی تهذیب جان و پرورش روح است و عامل مؤثر تهذیب جان، یاد معاد می‌باشد، زیرا فراموش قیامت و غفلت از معاد بزرگ‌ترین مانع تهذیب جان و تکامل روح است، لذا قرآن کریم اهمیت فراوانی به مسئله معاد داده است و ارتکاب رذائل اخلاقی را در اثر فراموشی معاد، گرفتاری به هوس‌رانی یا کینه‌توزی‌های ظالمانه را …

مشاهده

راه شهادت بر اعمال

قرآن کریم برای تربیت صحیح بشر پیامبر گرانقدر اسلام را اسوه و مورد اقتدای مردم قرار داد و خطوط کمالی این مقتدا را تبیین و راه رسیدن به کمال را در پرتو پیروی از او بیان کرد. پویندگان این راه را هم معرفی و نتایج پیروی این راه را هم تشریح کرد و زیانهای تحمل‌ناپذیر تمرد از این طریقت را …

مشاهده

کشاکش بر سر زبان بهشت

از میانه‌ی سده‌ی سوم ق، زبان فارسی رو به شکوفایی و پویایی نهاد و نوعی رسمیت یافت. اما این زبان، در مسیر تکامل خود بر سنگلاخی ناهنجار که در هر گوشه‌ی آن لغزشگاهی نهان بود گذر می‌کرد و پیوسته با موانع سیاسی و اجتماعی و دینی سهمگینی در ستیز بود. به گمان ما سهمگین‌ترین خطر برای فارسی، از جانب دانشمندانی …

مشاهده

انسان: یک دلیل زنده

به نظر من همین سؤال که مؤلف این مجموعه مطرح کرده دلیل قاطعی بر وجود خداست. « ‏آیا خدا وجود دارد؟ » لازمه ی این سؤال فکرکردن یا داشتن قوه ی تفکر است، و ممکن نیست که ما چنین قابلیتی داشته باشیم بدون آن که نیرویی این قابلیت را در ما به وجود آورده باشد. ‏من یک آدم ماشینی نیستم، …

مشاهده

هماهنگی دین و دانش

بشر نمی تواند به وجود خدا ایمان داشته باشد، مگر این که خود شخصاً علاقه ای نشان بدهد. اعتقاد به وجود خدای حاضر و ناظر در رفتار انسان نسبت به همنوعان خود تأثیر فوق العاده ای دارد، و شخص با ایمان به زندگی با دیده ی مخصوصی می نگرد، و همیشه، در ورای عالم طبیعت، مشیت و غایتی مشاهده می …

مشاهده

خدا در معالجات پزشکی

درجواب سؤال مهم مؤلف این مجموعه باید بگویم که من به طورحتم به وجود و حقیقت خدا اعتقاد دارم. اعتقاد من تنها از طریق تجارب فکری و روحانی نیست، بلکه حرفه ی پزشکی آنچه را که من به آن ایمان داشتم تأیید کرده است. سابقاً که در دانشکده ی پزشکی درس می خواندم، چنین یادگرفته بودم که تغییراتی که در …

مشاهده