عقاید

ماجرای مرگ و مردم

آدم ها در نگاهشان به مرگ و زندگی به چهار دسته تقسیم می شوند، ما جزو کدام دسته ایم آدم ها مرگ را می شناسند و با گوشت و پوستشان آن را تجربه می کنند. واضح تر و شفاف تر از هر چیز دیگری با تمام وجودشان درک می کنند همین بدنی که الان سرحال و زنده است و با …

مشاهده

آثار یاد مرگ و آسان شدن سکرات آن

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده است و انسان به واسطه مرگ، از سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می‌یابد. از این رو انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است که خود را در این دنیا برای آخرت جاودانه آماده کند. به طوری که همانند اولیای الهی مرگ در نظرش همچون نوشیدن شربت، برایش آسان …

مشاهده

نقد و بررسی اثبات یگانگی خداوند( نوشته: معصومه مصاحبی، طلبه سطح ۲)

مقدمه نخستین و اساسی ترین اصلی که پایه و زیربنای مکتب قرآن را تشکیل می دهد ، اصل توحید است و لذا در قرآن کریم کمتر آیه و یا سطری را می توان یافت که در آن مستقیم یا غیر مستقیم ذکری از خداوند به میان نیامده باشد . مکتب قرآن در رشته های مختلف زندگی فردی ، اجتماعی ، …

مشاهده

زاد و توشه مرگ

انسان برای رسیدن به منزلگاه همیشگی باید بارش را از گناهان سبک کند تا مورد رضایت حق تعالی قرار بگیرد و این هیچگاه حاصل نخواهد شد مگر به انجام دستوراتی که در آیات و روایات برای آماده شدن آن بیان شده است، را مو به مو عمل کند. بنابر روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای سیر …

مشاهده

حسابرسی اعمال در روزی به نام یوم الحساب

خداوند انسان را در دنیا خلق نمود تا با کمک گرفتن از استعدادهای ذاتی خود مسیری را طی کرده و خود را برای قیامتی جاودان آماده سازد. اما جایگاه افراد در قیامت با یکدیگر بسیار متفاوت است چرا که خداوند عادل بوده و هر فردی را بر اساس اعمالی که انجام داده مورد حسابرسی دقیق قرار خواهد داد و او …

مشاهده

داستان‌هایی از مرگ

محقق در این تحقیق به یک معضل بزرگ که گریبان گیر همه است پرداخته و آن معضل بزرگ ترس از مردن است که شاید حدود ۹۰ درصد از مردم از مرگ ترس دارند و آن ۱۰ درصدی که به این معضل دچار نشده اند چون درباره سخنان ائمه (ع) عمیق شده‌اند و علت ترس از مرگ را بررسی کرده‌اند و …

مشاهده

رستگاری از منظر تطبیقی قرآن و عهد جدید

به فرض این که انسان اشرف است و به قول مولانا:«آدمی کو می نگنجد در جهان»، کدام انگیزه سبب می شود تا به شأن انسانی خویش وفادار بماند؟ آیا رستگاری می تواند همان هدف شایسته و علت العلل تکاپوی بشر باشد که به بهانه دستیابی آن به شأن انسانی خویش وفادار بماند؟ آیا چنین مقصودی دست یافتنی است؟ یااین که …

مشاهده

پنج صنف از تجسم اعمال در روز قیامت

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر تجسّم اعمال می‌کنند و همچنین مسأله‌ی گواهی دادن اعضای بدن بارها در قرآن مطرح شده است. به طوری که وقتی به دوزخ می‌رسند، گوش و چشم و پوست بدن آنان به گناهانی که انجام داده‌اند، گواهی می‌دهند. اعمالهای نیک و بد انسان پس از مرگ تجسم می‌یابند و انسان از آن …

مشاهده

ایمان به روز رستاخیز

ما ایمان داریم که مرگ پایان هم چیز نیست و انسان برای جاودانگی آفریده شده و مرگ، او را از یک دنیا به دنیای دیگر منتقل می سازد؛ از دنیای آزمایش به دنیای جزا. در این دنیا عمل است و حساب نیست و در آن دنیا حساب است و عمل نیست. در دنیای آخرت هر کس به پاداش اعمالش می …

مشاهده

مراحل حیات برزخی ( در آستانه ورود)

در آستانه ورود اندیشه ی مرگ یاد مرگ و سرای پس از آن، بهترین موعظه، سازنده ترین اندرز و نیکوترین پند برای هر انسان است و غفلت از آن موجب می شود که انسان به بیراهه رود و از حرکت در مسیر کمال باز ماند. در اخبار و روایات وارد شده از معصومان علیهم السلام به یاد سرای دیگر و …

مشاهده