پنجشنبه - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
صفحه اصلی >> آموزش >> عقاید (page 5)

عقاید

خاتمیت و پویایی اسلام

خاتمیت و پویایی اسلام در باب خاتمیت دین، این پرسش از دیرزمان مطرح است که چگونه می‎توان میان خاتمیت و ثبات شریعت از یک سو، و پاسخگو بودن دین به مسایل متغیر و متحول بشری، جمع کرد؟… خاتمیت و پویایی اسلام جمع میان این دو، از قبیل جمع میان دو امر متضاد است؛ زیرا از یک سو حیات بشر پیوسته …

مشاهده

نبوت در قرآن

مقدمه نبوت که به عنوان رشته ارتباطی انسان با خالق یگانه می‌باشد با نظر به ارتباطش با خدای متعال عالیترین درجه انسانی است فلذا کسی نیز که به عنوان نبی پیامبر حمل کننده نبوت می‌باشد نیز باید نمونه عالی انسانیت بوده و می‌تواند به عنوان نمونه یک انسان تکامل یافته، انسانهای دیگر را نیز به کمال و رشد برساند که …

مشاهده

گسترۀ موضوعی دین ، حداقلی یا حداکثری

چکیده این مقاله که درباب قلمرو موضوعی دین نظریه پردازی کرده ، بدین پرسش پاسخ می دهد که آیا دین به تمام نیازهای انسان اعم ازنیاز های اساسی و غیر اساسی ، نیازهای کلان و غیر کلان انسانی پاسخ گفته یا اینکه به بخشی از آن پرداخته است . تعیین قلمرو دین به لحاظ گسترۀ موضوعات مطرح درآن ، از …

مشاهده

نمایی زیبا از حقیقت

عرفان طبیعت نگاه عرفانی به طبیعت و عناصر آن از دیرباز نزد بسیاری از ملل دنیا رایج بوده است. انسان که بنا بر فطرت پاک خویش دارای ایمان به غیب است توجه باطنی به عناصر طبیعت داشته و این توجه مرتبط و قرین با تفکر وی است، چه عناصر طبیعت را نماد و تجلی آن غیب متصور شده که از …

مشاهده

دعا قوانین طبیعی را خرق می کند

دعا وسیله است برای رسیدن به حوائج، از این رو کارکرد و مفهوم این واژه را از کتاب دعا نوشته حضرت آیت ا… سیدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب مرور می کنیم:لازم نیست دعا همیشه قوانین طبیعی را به هم بزند و برخلاف قوانین طبیعی عمل کند؛ نه. دعا وسیله است برای رسیدن به حوائج، از این رو کارکرد و …

مشاهده

تحلیل گزاره های دینی بر اساس منطق فازی

چکیده: گزاره های دین، در موضوعات مختلف، تعابیر و توضیحات متنوعی را ارائه می دهند. دست یابی به نگرش دین یا قانون و فرهنگ دین در یک موضوع، نیازمند جمع بندی و تدوین نهایی مجموعه گزاره هایی است که از منابع دین به دست آمده اند؛ چرا که در بسیاری از گزاره های دینی، توصیف ها و تبیین ها، ناظر …

مشاهده

خودشناسی؛ بزرگ ترین مانع خودپسندی

انسان اگر ضعف ها و نواقص خود را بشناسد و بداند از چه ضعفی به این کمال رسیده است هرگز خودپسند نمی شود، چرا که انسانی که در نهایت ضعف است، نه طاقت بیماری دارد و نه طاقت گرسنگی، انسانی که در نهایت آسیب پذیری است با نسیمی بیمار می شود و محکوم حوادث است و اخلاق با نفس خودشناسی …

مشاهده

پاسخ به یک سؤال مهم

سؤال در درس گذشته به این جا رسیدیم که ما همیشه صداى توحید و خداپرستى را از درون جان خود مى شنویم و مخصوصاً در مشکلات و گرفتارى ها، این آهنگ رساتر و قوى تر مى شود؛ و ما بى اختیار به یاد خدا مى افتیم و از قدرت بى پایان و لطف و محبّت او یارى مى جوییم. در …

مشاهده

خداشناسى از دو راه مطمئن

درباره خداشناسى از دورترین زمان تا امروز کتاب ها نوشته شده و بحث ها و گفتوگوهاى فراوانى در میان دانشمندان و غیر دانشمندان بوده است. هر کدام براى پى بردن به این حقیقت راهى را انتخاب کرده اند؛ امّا از همه راه ها، بهترین راهى که مى تواند ما را به زودى به این مبدأ بزرگ جهان هستى نزدیک سازد …

مشاهده

آثار خداشناسى در زندگى ما

۱- خداشناسى و پیشرفت علوم فکر کنید دوستى از سفر آمده و کتابى به عنوان ارمغان براى شما آورده است و مى گوید کتابى است بسیار عالى زیرا نویسنده آن دانشمندى است فوق العاده فهمیده، پراطّلاع، دقیق و ماهر و در رشته خود نابغه و به تمام معنى استاد است. حتماً شما این کتاب را سرسرى مطالعه نخواهید کرد؛ بلکه …

مشاهده