چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

قرآن

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۷)

۶-۱- تناسب فصلهای سوره مبارکه انعاماولین فصل از سوره مبارکه انعام، مقابله بیدارسازانه و منذرانه خدای سبحان با کافران مشرک است. آنان که بی توجه به قبح شرک خویش و با هدف منفعل کردن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای پذیرش ولایت مشرکان، سیره اعراض از آیات الهی و استهزاء آن را در پیش گرفته اند و …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۶)

۵-۱- فصل پنجم. آیات ۱۳۶ تا ۱۶۵این فصل دارای دو کلام است: کلام اول، آیات ۱۳۶ تا ۱۵۰؛ و کلام دوم، آیات ۱۵۱ تا ۱۶۵ است. جدایی فصل پنجم از فصل چهارم: سلسله حملات بینشی مشرکان به قرآن کریم با کلام چهارم فصل گذشته و انذار الهی پایان یافت و از کلام شانزدهم، به طور مستقیم با تهاجماتی از جانب …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۵)

۳-۴-۱- کلام ۳. آیات ۱۱۴ تا ۱۲۷ گسست کلام ۳ از کلام ۲: کلام پیشین، دستورات لازم به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در خصوص توطئه مشرکان، یعنی وعده حتمی به ایمان آوردن درصورت آمدن آیه بود، اما آیه ۱۱۴ سرآغاز مجموعه ای از آیات درخصوص توطئه ای جدید درخصوص زیر سؤال بردن برخی از احکام …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۴)

۴-۱- فصل چهارم. آیات ۹۱ تا ۱۳۵ این فصل دارای چهار کلام است: کلام نخست، آیات ۹۱ تا ۱۰۸؛ کلام دوم، آیات ۱۰۹ تا ۱۱۳؛ کلام سوم، آیات ۱۱۴ تا ۱۲۷؛ و کلام چهارم، آیات ۱۲۸ تا ۱۳۵ است. جدایی فصل چهارم از فصل سوم: محور مباحث فصل قبل، تقویت و تثبیت رسول معظم اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۳)

۴-۲-۱- کلام ۴. آیات ۵۶ تا ۶۷ گسست کلام ۴ از کلام ۳: پایان یافتن فرامین خدا به رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) در ارتباط با وظایف آن حضرت نسبت به قومش و آغاز مجموعه ای از آیات در راستای تهدید مشرکان مکذب به حتمیت عذاب، دلیل گسست کلام ۴ از کلام ۳ است. قُلْ إِنِّی نُهِیتُ …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۲)

۲-۱- فصل ۲. آیات ۳۳ تا ۶۷ این فصل دارای چهار کلام است: کلام اول، آیات ۳۳ تا ۳۹؛ کلام دوم، آیات ۴۰ تا ۵۰؛ کلام سوم، آیات ۵۱ تا ۵۵؛ و کلام چهارم، آیات ۵۶ تا ۶۷. جدایی فصل ۲ از فصل ۱: محور مباحث فصل قبل، بهانه جویی کافران مشرک در برابر قرآن و رسول الله (صلی الله …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی انعام (۱)

هر یک از سوره های قرآن کریم، به عنوان مصداق تام و رسمی سخن حکیمانه، دارای دو ویژگی اساسی است: نخست، انسجام سخن؛ دوم، هدایتی بودن سخن؛ در کتاب آموزش تدبر در سوره های قرآن کریم «۳»، در ارائه تدبر هر سوره بخشی مستقل برای تبیین هر یک از این دو ویژگی اساسی در نظر گرفته شده است، گفتنی است …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی بقره (۸)

۴-۷-۲- کلام ۴. آیات ۲۵۴ تا ۲۸۴ اقتصاد بر محور انفاق ۱۹۵. این کلام در پایان فصل آخر با طرح اقتصادی بر محور انفاق، در صدد نهادینه سازی انفاق بی ریا و تجارت بی ریا در جامعه است. نسبت به جایگاه این کلام در ابتدای فصل توضیح بیشتری آمده است. ورود و خروج این کلام به این سبک است که …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی بقره (۷)

۱-۷-۲- کلام ۱. آیات ۲۱۵ تا ۲۲۰ پاسخ به پرسشها و شبهات ناشی از بیان احکام ۱۶۸. در فاز پیشین یعنی دستورات مربوط به اجتماعی شدن، احکامی مطرح شده است و نسبت به این احکام اعتراضاتی در جامعه پدید آمده است که خدای متعالی در این مقطع از سوره پاسخ آنها را مطرح می کند. نظم مطالب این کلام تابع …

مشاهده

تدبر در سوره ی مبارکه ی بقره (۶)

۳-۶-۲- کلام ۳. آیات ۱۸۹ تا ۱۹۵ قتال ۱۴۲. دو کلام گذشته با طرح قصاص و روزه که دو راهکار کسب تقوای فردی بود زمینه حفظ و تربیت هویت فرد را فراهم کرد، این کلام و کلام چهارم با طرح قتال و حج به طور مستقیم در صدد شکل دهی هویت اجتماعی مسلمانان هستند، همانطور که قصاص برای برقراری امنیت …

مشاهده