جمعه - ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

قرآن

مخارج حروف و استخراج صفات ۲

شین مخرج شین : حرف « شین » از مابین وسط زبان و وسط دهان به تلفظ در می آید و همانند « جیم » به حرف شَجًری مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « شین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شدهه استخراج نمایید . وُاشْرِبی – شَیًئاً – شاکِلَتِهِ – شامِخاتٍ …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۱

فاء مخرج فاء : حرف « فاء » از برخورد تری لب پایین به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به دلیل دخالت لب زیرین در تلفظ آن ، به حرف شفوی مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « فاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید …

مشاهده

سیری در قرآن و قرآن پژوهی (۵)

۲۵) فرهنگ آفرینی قرآن:قرآن مجید سرمنشأ اغلب علوم و هنرهای اسلامی است. ۱) قرآن، سندی تاریخی است و تا آنجا که به حوادث تاریخی اشاره دارد، از جمله به حوادثی از زندگانی و روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و غزواتی چون بدر و احد و حنین، با اشاراتی به « فرهنگ » جاهلیت دارد، در حکم …

مشاهده

سیری در قرآن و قرآن پژوهی (۴)

۲۱) تجوید و ترتیل:به تعریفی ساده، تجوید علم و قواعد درست خواندن، و ترتیل، هنر درست خوانی قرآن مجید است. تجوید از علوم شرعی و علوم قرآنی است. قدمت آن به عصر رسول الله ( صلی الله علیه و آله و سلم) و مواظبت ایشان بر ادای درست کلمات قرآنی و آموختن درست خوانی قرآن بازمی گردد. امت اسلامی همچنانکه …

مشاهده

سیری در قرآن و قرآن پژوهی (۳)

 ۱۵) شأن نزول ( اسباب نزول ):شناخت شأن یا اسباب نزول همانند شناخت مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از علوم و معارف قرآنی است و قرآن پژوهان و مفسران و مترجمان قرآن به آن نیازمندند. آیات قرآن به دو دسته عمده تقسیم می شوند. قسمتی که بخش اعظم را تشکیل می دهد، آیاتی است که …

مشاهده

سیری در قرآن و قرآن پژوهی (۲)

۹) وحی و کیفیت نزول قرآن: الف ) وحی:قرآن مجید به توسط فرشته ی وحی، جبرئیل، از سوی خداوند و بر وفق آنچه در لوح محفوظ ثبت است، به عین الفاظ بر قلب [ = قوای درّاکه ] حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) وحی یا نازل شده است. وحی پدیده ای است واقعی و عینی و …

مشاهده

سیری در قرآن و قرآن پژوهی (۱)

۱) تعریف قرآن:در فرهنگ اسلام و تشیع، « قرآن » را همواره با صفت کریم به صورت قرآن کریم ( اهل سنت ) یا با صفت مجید، به صورت قرآن مجید ( اهل تشیع ) می نامند و این دو صفت منشأ قرآنی دارد. از قرآن مجید دو گونه تعریف می توان به دست داد. نخست تعریف ساده و عرفی …

مشاهده

قرآن در نگاه قرآن و حدیث

آن جا که سخن به فضیلت قرآن رسد چه بهتر که انسان مکث و توقف کند و خود را در برابر قرآن، کوچک ببیند و به عجز و زبونی خویش اعتراف نماید چون اعتراف بر عجز و نارسایی، در بیان عظمت قرآن شاید شایسته تر و رساتر از گفتار و یا قلم فرسایی در مدح و ثنای آن باشد؟!انسان آن …

مشاهده

شبهاتی درباره قرآن و پاسخ به آنها (۲)

آیا اعجاز قرآن قابل نقض است؟ اشکال۶:باز مخالفین اعجاز قرآن می گویند: اگر کتابی که بشر از آوردن مثل آن عاجز باشد، معجزه محسوب شود، در این صورت، کتاب های «اقلیدسی و مجسطی» نیز معجزه خواهد بود، در حالی که این دو کتاب معجزه نمی باشد. پاسخ:اولاً: بشر از تدوین مانند دو کتاب نامبرده عاجز نیست و حتی احتمال این …

مشاهده

شبهاتی درباره قرآن و پاسخ به آنها (۱)

اشکال ادبی در قرآنقرآن تمام مخالفین خود را به مبارزه کلامی فراخوانده و از آنان خواسته است که به مانند یک سوره از سوره های آن را بیاورند ولی کسی قدرت معارضه و مبارزه با قرآن را نداشته و در مقابل پیشنهاد قرآن، زانوی عجز بر زمین زده است.چون این شکست و رسوایی در معارضه با قرآن، بر دشمنان و …

مشاهده