پنجشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن (page 2)

قرآن

اعجاز علمی و تفسیر علمی قرآن (۳)

مبانی تفسیر علمی قرآن شیوه برداشت و روش تفسیر علمی قرآن دارای مبانی عام تفسیری و روش شناسی است که در همه روش های تفسیری جاری است؛ همچون جواز و امکان تفسیر قرآن، و ممنوعیت تفسیر به رأی و حجیت ظواهر و نصوص قرآنی و نیز دارای مبانی خاص است که پیش فرض های این روش به شمار می آید. …

مشاهده

اعجاز علمی و تفسیر علمی قرآن (۲)

دوم: مخالفان تفسیر علمی ۱. ابواسحاق شاطبی ( م ۷۹۰ ق ) فقیه مالکی مذهب اندلسی ( اسپانیایی ) در کتاب الموافقات تفسیر علمی را انکار می کند و دلایل قائلان آن را رد می کند و می نویسد: ” در زمان نزول قرآن، اعراب علومی داشتند، مانند: نجوم، علم اوقات نزول باران، علم طب، بلاغت، فصاحت، علم کهانت، رمل، …

مشاهده

اعجاز علمی و تفسیر علمی قرآن (۱)

در این نوشتار، مبحث تفسیر علمی و اعجاز علمی قرآن مورد بررسی قرآن می گیرد، و بعد از اشاره به مباحث مفهوم شناسی و تاریخچه هزار ساله تفسیر علمی، دیدگاه های مخالفان و موافقان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد و اقسام تفسیر علمی و آسیب های آن گوشزد می شود؛ سپس نتایج تفسیر علمی از جمله اعجاز علمی …

مشاهده

بسترهای اعجاز تبیینی و ساختاری قرآن

قرآن مجید، (۱) نمایشگاه سخنان خدای زیبا و زیبایی آفرین است که واژگان روان و خوشخوان، عبارات رسانا و جان نشین، جملات پربار و سربند دارِ آهنگین را به نمایش گذاشته است و هیچ گونه تعقید و تنفیر و تطویل در آن دیده نمی شود! یاوه هایی چون زمینی و بشری بودنِ واژگان قرآن که اخیراً از زبان برخی خودباختگان …

مشاهده

آشکارسازی قلمروهای اعجاز محتوایی و بافتاری آیات قرآن

« قرآن » ارمغانی الهی و ره آوردی است از پیام آوری بی مانند که شاگرد ویژه و مستقیم خدای علاّم بوده و آموزه هایی بی همتا را همراه خویش آورده است که اگر همه نوابغ و فرزانگان جهان گرد هم آیند، توان ارائه چنین معارفی را نخواهند داشت: ( وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ ) (۱) و ( …

مشاهده

تمام قرآن هدایت است

موضوع قرآن، انسان و هدایت اوست. از این رو، محور و مبنای قرآن در گزاره ها و آموزه هایش « انسان بما هو انسان » است؛ غایت رهنمودهای قرآن سوق دادن انسان به سوی کمال و تبیین رابطه ی خطوط کلی و حدود تعامل وی با مجموعه هستی در عرصه های گوناگون است و هدایتگری قرآن خود از لوازم صفات …

مشاهده

جامعیت غیراستقلالی قرآن

اختلافی میان شیعه و سنّی در اصل جامعیت قرآن در پاسخگویی به نیازهای هدایتی انسان در عرصه ی حیات دینی نیست و جامعیت قرآن یکی از مبانی عام کلامی امامیه در تفسیر است؛ لکن بعد از اثبات جامعیت قرآن، پرسشهایی فراروی محقق پدید می آید: ۱.آیا قرآن فی نفسه ( مستقل از هر منبع دیگر ) جامعیت بالفعل در پاسخگویی …

مشاهده

اهمیت بسمله از نگاه روایات

اهمیت آیه «بسم الله» اضافه کلمه ی «اسم» به سوی کلمه ی«الله» اضافه معنوی است و کلمه ی «الله» هم در معنای خود به کار رفته است نه این که منظور از آن خود لفظ «الله» باشد. بنابراین، باید گفت که کلمه «اسم» در معنای عمومی و جامع خود که می تواند به تمام اسما و نام های الهی مشتمل …

مشاهده

سکت

در لغت به معنای خاموش و سکوت می باشد و در تجوید به معنای قطع صدا در هنگام قرائت بدون تجدید نفس است . این قاعده فقط در چهار محل از قرآن کریم آمده است . الف ـ آخر آیه « ۱ » سوره کهف . چنانچه آیات اول و دوم این سوره با هم خوانده شوند بین کلمات « …

مشاهده

حرف هاء در پایان کلمات « احکام هاء ضمیر »

حرف هاء به شکل چسبان (ــه) و غیر چسبان (ه) در پایان بعضی از کلمات ظاهر می شود ، سه نوع است : ۱ـ هاء اصلی ۲ـ هاء سکت ۳ـ هاء ضمیر ۱ـ هاءاصلی : یکی از حروف اصلی کلمه می باشد و بدون آن معنای کلمه تغییر می یابد و یا ناقص می شود . مانند : اَللهُ ـ …

مشاهده