پنجشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن (page 3)

قرآن

احکام حروف مد ۵

احکام حروف مد (۵) دو حرف واو و یاء ساکن ماقبل مفتوح ،از حروف مد می باشند . چنانچه بعد از آنها سکون قرار گیرد میتوان صدای « واو » و « یاء » ساکن را بیش از حد طبیعی کشید . ابتدا به قرائت کلمات قرآنی زیر توجه کنید : اَلْمَوْتْ ـ شَیْیءْ ـ عَلَیْهِ ـ خَیْرْ ـ بَیْتْ …

مشاهده

احکام حروف مد ۴

احکام حروف مد (۴) سکونی که در هنگام وقف به آخر کلمات داده می شود ؛ یکی از سببهای مد است ، که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرد ؛ می ــ توان صدای حرف مد را بیش از حد طبیعی کشید . به تلفظ کلمات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اَلرَّحیمْ ـ اَلْعالَمینْ ـ …

مشاهده

احکام حروف مد ۳

سکون و تشدید از سببهای مد هستند که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرند باعث امتداد بیش از حد طبیعی صدای حرف مد می شوند . به قرائت عبارات ، کلمات و حروف مقطعه قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . وَلَا الضّالّین ـ اَلطّامَّهُ ـ کافَّهٍ ـ تَأْمُرُونّی ـ الم ـ اَلْحاقَّهُ ـ طسم ـ ق …

مشاهده

احکام حروف مد ۲

حرف همزه یکی از سببهای مد است که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرد باعث امتداد بیش از حد طبیعی صدای حرف مد می شود . به قرائت عبارات و کلمات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اُولئِکَ ـ بَرئٌ ـ مَا اَرْسَلْنا ـ جاءَهُمْ ـ هذا اِفْکٌ ـ مِنْ بَنی اِسْرائیلَ ـ وَ ما تَشاءُونَ …

مشاهده

احکام حروف مدّ (۱)

حروفی که صدای آنها قابلیت امتداد دارند گاهی به حد طبیعی و گاهی بیش از حد طبیعی کشیده می شوند . به این حروف ، حروف مد می گویند . حروف مد عبارتند از : ( ـَـ ا ــِ ی ــُـ و ) مدّ در لغت به معنای کشیدن و زیادت است و در تجوید به معنای امتداد صدای حرف …

مشاهده

ادغام تام و ادغام ناقص

حروفی که در هنگام ادغام بطور کامل حذف می گردند و هیچ اثری از آنها باقی نمی ماند ، ادغام آنها از نوع ادغام تام می باشد . و حروفی که در هنگام ادغام بطور کامل حذف نمی گردند و یکی از صفات آنها در حرف بعد ظاهر می گردد ، ادغام آنها از نوع ادغام ناقص می باشد . …

مشاهده

ادغام دو حرف متماثل و متجانس

دو حرفی که از حیث مخرج و صفات شبیه و مانند یکدیگر باشند ؛ متماثل ( مثل هم ) گویند . دو حرف متماثل در یکدیگر ادغام می شوند ؛ مشروط بر آنکه حرف اول دارای سکون باشد . ادغام در تجوید به معنای داخل نمودن حرف اول در حرف دوم است . به تلفظ صحیح عبارات زیر توسط استاد …

مشاهده

احکام میم ساکن

چنانچه حرف میم ساکن قبل از حرف دیگری قرار گیرد ، یکی از احکام ادغام ، اخفاء و اظهار نسبت به آن اجراء می گردد . ۱ـ میم ساکن در نزد میم متحرک ، ادغام می شود . مانند : کَمْ مِنْ ـ لَهُمْ مِنْ ـ اِنَّهُمْ مُلاقُوا ـ لَهُمْ مُوسی ـ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۲ـ میم ساکن در نزد باء …

مشاهده

اخفاء نون ساکن

اخفاء : در لغت به معنای پوشاندن و مخفی کردن می با شد و در تجوید پنهان کردن نون ساکن پشت مخرج حرف بعد و خروج صدای آن از خیشوم به اندازه دو حرکت است . به تلفظ کلمات و عبارات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اَنْتَ الْعَلیمُ ـ مِنْ ثَمَرِهِ ـ وَ اِنْ جاهَداکَ ـ عِنْدَهُ ـ …

مشاهده

احکام حرف راء

حرف « راء » گاهی تفخیم و گاهی ترقیق می شود . تفخیم : در لغت مترادف تغلیظ است و به معنای چاق و فربه نمودن می باشد . و در تجوید به معنای چاق و فربه تلفظ کردن حرف « راء » است . ترقیق : در لغت به معنای رقیق کردن است و در تجوید به معنای نازک …

مشاهده