پنجشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن (page 4)

قرآن

دسته بندی حروف از حیث مخرج

در این بخش ابتدا الفبای عربی را از حیث مخرج دسته بندی نمایید . ء ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز‌ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ ل ـ م …

مشاهده

احکام لام لفظ جلاله

حرف « لام » در لفظ جلاله ( اَلله ) گاهی تغلیظ و گاهی ترقیق می شود . تغلیظ : در لغت مترادف تفخیم است و به معنای چاق و فربه نمودن می باشد . و در تجوید به معنای چاق و فربه تلفظ کردن حرف لام لفظ جلاله است . ترقیق : در لغت به معنای رقیق کردن است …

مشاهده

شرح مختصری از صفات حروف

الف : صفات متضاد همس : در لغت به معنای صدای آهسته و خفیف است و در تجوید به سبب ضعیف بودن حروف آن , هنگام تلفظ , نفس با حروفش جریان می یابد و تارهای صوتی مرتعش نمی شوند . مانند حرف “س” . ده حرف از حروف الفبای عربی دارای صفت همس می باشند که به آنها مهموس …

مشاهده

آشنایی با صفات حروف

به تلفظ صحیح حروف عربی ( توسط استاد و یا از طریق نوار ) گوش فرا دهید : حروف فوق از حیث تلفظ با یکدیگر تفاوت دارند .آنچه که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد , مخارج و صفات آنها می باشد در این درس با صفات حروف آشنا می گردید. صفات حروف بر دو قسم اند : الف …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۳

دال مخرج دال : این حرف یکی از حروف نطعی است که از برخورد روی سر زبان به بالای دندانهای پیشین بالا کمی متمایل به طرف سقف دهان تلفظ می شود . ابتدا تلفظ صحیح « دال » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید . داوْودْ – نَدًری – …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۲

شین مخرج شین : حرف « شین » از مابین وسط زبان و وسط دهان به تلفظ در می آید و همانند « جیم » به حرف شَجًری مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « شین » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط را از صفات داده شدهه استخراج نمایید . وُاشْرِبی – شَیًئاً – شاکِلَتِهِ – شامِخاتٍ …

مشاهده

مخارج حروف و استخراج صفات ۱

فاء مخرج فاء : حرف « فاء » از برخورد تری لب پایین به نوک دندانهای پیشین بالا تلفظ می شود و به دلیل دخالت لب زیرین در تلفظ آن ، به حرف شفوی مشهور است . ابتدا تلفظ صحیح « فاء » را از استاد بشنوید و سپس صفتهای مربوط به آن را از صفات داده شده استخراج نمایید …

مشاهده

جاودانگی و جهانی بودن قرآن

یکی از ویژگی های برتر قرآن، در کنار جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن آن است. « جاودانگی » برابر نهاد فارسی واژگانی همانند « خلود » و « ابدیت » در زبان عربی است و هر سه واژه برای « زمان طولانی » و گاه به معنای « زمان بی انتها » به کار رفته و دارای مفهوم کشش زمانی …

مشاهده

جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معارف الاهی و بشری

مصاحبه با آیت الله معرفت آیا قرآن کریم نسبت به علوم و موضوعات الاهی و بشری، جامعیت و کلیتی دارد و پاسخ گوی همه این مسایل است یا نه؟ و اگر جواب مثبت است؛ مکانیزم استخراج این سؤالات از ظواهر قرآن و یا نصوص قرآن و سنت چگونه است؟ محمدهادی معرفت: بدون شک ما به جامعیت قرآن معترفیم و اساساً: …

مشاهده

جامعیّت قرآن از نظر حجت الاسلام دکتر سیدرضا مؤدب

از جمله مبانی مهم در تفسیر، جامعیّت قرآن از نظر مخاطبان و آموزه های آن در زندگی بشر است. مقصود از جامعیّت قرآن « شمول و فراگیر بودن آیات و آموزه های آن به همه ی شئون زندگی بشر در تمامی دوران ها و اعصار » با هدف هدایت انسان است. بنابراین، قرآن برای همه ی انسان ها و همه …

مشاهده