چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
صفحه اصلی >> آموزش >> قرآن (page 5)

قرآن

تمام قرآن هدایت است

موضوع قرآن، انسان و هدایت اوست. از این رو، محور و مبنای قرآن در گزاره ها و آموزه هایش « انسان بما هو انسان » است؛ غایت رهنمودهای قرآن سوق دادن انسان به سوی کمال و تبیین رابطه ی خطوط کلی و حدود تعامل وی با مجموعه هستی در عرصه های گوناگون است و هدایتگری قرآن خود از لوازم صفات …

مشاهده

جامعیت غیراستقلالی قرآن

اختلافی میان شیعه و سنّی در اصل جامعیت قرآن در پاسخگویی به نیازهای هدایتی انسان در عرصه ی حیات دینی نیست و جامعیت قرآن یکی از مبانی عام کلامی امامیه در تفسیر است؛ لکن بعد از اثبات جامعیت قرآن، پرسشهایی فراروی محقق پدید می آید: ۱.آیا قرآن فی نفسه ( مستقل از هر منبع دیگر ) جامعیت بالفعل در پاسخگویی …

مشاهده

اهمیت بسمله از نگاه روایات

اهمیت آیه «بسم الله» اضافه کلمه ی «اسم» به سوی کلمه ی«الله» اضافه معنوی است و کلمه ی «الله» هم در معنای خود به کار رفته است نه این که منظور از آن خود لفظ «الله» باشد. بنابراین، باید گفت که کلمه «اسم» در معنای عمومی و جامع خود که می تواند به تمام اسما و نام های الهی مشتمل …

مشاهده

سکت

در لغت به معنای خاموش و سکوت می باشد و در تجوید به معنای قطع صدا در هنگام قرائت بدون تجدید نفس است . این قاعده فقط در چهار محل از قرآن کریم آمده است . الف ـ آخر آیه « ۱ » سوره کهف . چنانچه آیات اول و دوم این سوره با هم خوانده شوند بین کلمات « …

مشاهده

حرف هاء در پایان کلمات « احکام هاء ضمیر »

حرف هاء به شکل چسبان (ــه) و غیر چسبان (ه) در پایان بعضی از کلمات ظاهر می شود ، سه نوع است : ۱ـ هاء اصلی ۲ـ هاء سکت ۳ـ هاء ضمیر ۱ـ هاءاصلی : یکی از حروف اصلی کلمه می باشد و بدون آن معنای کلمه تغییر می یابد و یا ناقص می شود . مانند : اَللهُ ـ …

مشاهده

احکام حروف مد ۵

احکام حروف مد (۵) دو حرف واو و یاء ساکن ماقبل مفتوح ،از حروف مد می باشند . چنانچه بعد از آنها سکون قرار گیرد میتوان صدای « واو » و « یاء » ساکن را بیش از حد طبیعی کشید . ابتدا به قرائت کلمات قرآنی زیر توجه کنید : اَلْمَوْتْ ـ شَیْیءْ ـ عَلَیْهِ ـ خَیْرْ ـ بَیْتْ …

مشاهده

احکام حروف مد ۴

احکام حروف مد (۴) سکونی که در هنگام وقف به آخر کلمات داده می شود ؛ یکی از سببهای مد است ، که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرد ؛ می ــ توان صدای حرف مد را بیش از حد طبیعی کشید . به تلفظ کلمات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اَلرَّحیمْ ـ اَلْعالَمینْ ـ …

مشاهده

احکام حروف مد ۳

سکون و تشدید از سببهای مد هستند که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرند باعث امتداد بیش از حد طبیعی صدای حرف مد می شوند . به قرائت عبارات ، کلمات و حروف مقطعه قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . وَلَا الضّالّین ـ اَلطّامَّهُ ـ کافَّهٍ ـ تَأْمُرُونّی ـ الم ـ اَلْحاقَّهُ ـ طسم ـ ق …

مشاهده

احکام حروف مد ۲

حرف همزه یکی از سببهای مد است که اگر بعد از یکی از حروف مد قرار گیرد باعث امتداد بیش از حد طبیعی صدای حرف مد می شود . به قرائت عبارات و کلمات قرآنی زیر توسط استاد توجه کنید . اُولئِکَ ـ بَرئٌ ـ مَا اَرْسَلْنا ـ جاءَهُمْ ـ هذا اِفْکٌ ـ مِنْ بَنی اِسْرائیلَ ـ وَ ما تَشاءُونَ …

مشاهده

احکام حروف مدّ (۱)

حروفی که صدای آنها قابلیت امتداد دارند گاهی به حد طبیعی و گاهی بیش از حد طبیعی کشیده می شوند . به این حروف ، حروف مد می گویند . حروف مد عبارتند از : ( ـَـ ا ــِ ی ــُـ و ) مدّ در لغت به معنای کشیدن و زیادت است و در تجوید به معنای امتداد صدای حرف …

مشاهده