یکشنبه - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما

سینما در 30 نما

تقسیم اسلام با شیطنت هالیوودی

استعمار نوین (که سینمای هالیوود سخن‌گوی آن است) آن‌چه را به منافع‌شان ضربه می‌زند، زشت وکریه جلوه می‌دهند و به دیگر احکام کاری ندارند.   مقابله با اسلام رحمانی و تقسیم آن به اسلام آمریکایی و اسلام رادیکال در فیلم‌ها   چکیده استعمار نوین (که سینمای هالیوود سخن‌گوی آن است) آن‌چه را به منافع‌شان ضربه می‌زند، زشت وکریه جلوه می‌دهند …

مشاهده

هالیوود و القای خشونت در اعمال عبادی و معنویت اسلامی

هالیوود برای پخش نفرت از اسلام در جهان از هیچ کوششی فرو‌گذاری نکرده است و حتی کار به آن‌جایی رسیده است که اعمال عبادی و معنوی مسلمانان را نیز مورد تحریف قرار داده و به عنوان یک پشتیبان برای انجام اعمال خشونت طلب مسلمانان معرفی کرده است. تخریب معنویت بزرگترین ظلم از جانب رسانه‌های ضد دین است   چکیده هالیوود …

مشاهده

انواع حکومت در سینما (۴)

« آنارشیسم » یک جنبش سیاسی و نظریه ای است که هوادارِ برافتادن هر گونه دولت و نشستن انجمن های آزاد و همیاری داوطلبانه ی افراد و گروه ها به جای هر شکلی از دولت است. بنیاد آنارشیسم بر دشمنی با دولت است؛ ولی نویسنده: جواد امین خندقی چهار. آنارشیسم « آنارشیسم » (۱) یک جنبش سیاسی و نظریه ای …

مشاهده

انواع حکومت در سینما (۳)

بخشی از جهان امروز، تحت حاکمیت « لیبرال دموکراسی » قرار دارد و بقیه ی جهان نیز، به ویژه پس از شکست کمونیسم و بروز پدیده ی « جهانی شدن » به اجبار یا داوطلبانه به سوی آن حرکت می کنند. دموکراسی در وسیع نویسنده: جواد امین خندقی سه. دموکراسی بخشی از جهان امروز، تحت حاکمیت « لیبرال دموکراسی » …

مشاهده

انواع حکومت در سینما (۲)

« کمونیسم » از ریشه ی یونانی « کمونیس » به معنای اشتراکی گرفته شده است. اصطلاح « کمون » و « کومون » به معنای اشتراکی در قرن نوزدهم نخستین بار در فرانسه به کار رفت؛ ولی اصطلاحی که دربرگیرنده ی نویسنده: جواد امین خندقی دو. کمونیسم « کمونیسم » (۱) از ریشه ی یونانی « کمونیس » (۲) …

مشاهده

انواع حکومت در سینما (۱)

شیوه ی حکومت یا شیوه ی حکم رانی کشور، اشاره به مجموعه ای از خصوصیات و نگرش های سیاسی دارد که یک نظام سیاسی بر اساس آنها در جغرافیای سیاسی خود اقتدار دارد و قوانین وضع می کند. در طول تاریخ، شیوه های نویسنده: جواد امین خندقی شیوه ی حکومت یا شیوه ی حکم رانی کشور، اشاره به مجموعه ای …

مشاهده

عرفان های نوظهور در سینما

« جنبش های نوپدید دینی » که به تعبیر دیگر « عرفان های نوظهور » یا « جنبش های نوپدید معنویت گرا » نیز گفته می شود، هر کدام در ادبیات علوم اجتماعی، تعریف خاصی دارند. گروه هایی که پس از جنگ جهانی دوم، به مؤلف: جواد امین خندقی « جنبش های نوپدید دینی » (۱) که به تعبیر دیگر …

مشاهده

آیین شینتوییزم در سینما

آیین شینتو آیین سنتی و بومی کشور ژاپن است. شینتو براساس اعتقادی کهن و اساطیری که همه ی پدیده های طبیعی را دارای روح می داند، بنا شده است؛ از این رو شینتوییزم حاصل روند تکاملی این اعتقاد کهن و اساطیری و تلفیقی مؤلف: جواد امین خندقی آیین شینتو (۱) آیین سنتی و بومی کشور ژاپن است. شینتو براساس اعتقادی …

مشاهده

سینما و نظریه تکامل

پیدایی انسان نیز همچون پیدایی هستی، بحثی است که فرضیه های مختلفی برای آن بنا شده است. این فرضیات و حدس ها منبعی برای اقتباس فیلم ها نیز محسوب می شوند و فیلم هایی براساس آن ها تولید شده است. نویسنده: امین جواد خندقی پیدایی انسان نیز همچون پیدایی هستی، بحثی است که فرضیه های مختلفی برای آن بنا شده …

مشاهده

اپوس دئی در سینما

« اپوس دئی »نام یکی از فرقه های مربوط به مسیحیت است که ریاضت و شکنجه ی بدنی انجام می دهند. این فرقه در گروهی از فیلم ها نیز آمده است که نمونه هایی از آن در ادامه می آید. شخصیت اصلی در فیلم « ویریدیانا » مؤلف: جواد امین خندقی « اپوس دئی » (۱) نام یکی از فرقه …

مشاهده