چهارشنبه - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 10)

سینما در 30 نما

خرافات در سینما

مسئله ی « خرافه » در بستر جوامع انسانی همواره با زمینه ی سیاسی و اجتماعی هر کشور پیوند دارد؛ به همین سبب ارائه ی تعریف دقیقی از آن به سختی امکان پذیر است. در فرهنگ های مختلف معمولاً هر نوع عقیده ی نامعقول و بی اساس را خرافه می گویند. خرافه نامیدن یک عقیده، به زمان و مکان بستگی …

مشاهده

فیلم هایی که اعتقاد به الهیات را تنها راه حل می دانند

 در گروهی از فیلم ها، مهم ترین راه حل برای مقابله و گذر از مشکل، اعتقاد به خدا و دین داری معرفی می شود. در داستان این گونه فیلم ها، راه حل های زیادی پیش روی شخصیت اصلی قرار می گیرد و فرد، گاهی در انتخاب راه درست دچار تردید می شود؛ اما آن چه در این فیلم ها راه …

مشاهده

سینما و نگاه منفی به دین

۱- دین تأثیر مثبتی در کنش انسان ندارد در گروهی از فیلم ها شخصیت های داستانی، به خدا و دین اعتقاد دارند؛ اما با این حال به هر کاری دست می زنند. گویا دین فقط بازیچه ای برای آن ها است و در زندگی آنان تأثیری جز آمدن بر زبان ندارد. در فیلم « قطارِ سه و ده دقیقه به …

مشاهده

سینما و تحول شخصیت ها بدون دین

دسته ای از فیلم ها که تعداد زیادی از تولیدات سینمایی و تلویزیونی را به خود اختصاص داده اند، تحول و تغییر شخصیتی را در طی داستان به نمایش می گذارند. نکته ی مهم این تغییر یا تحول، آن است که در این نمونه ها افراد به واسطه ی دین و امور دینی تحول پیدا نمی کنند و معمولاً انگیزه …

مشاهده

سینما و تبلیغ دین همراه خشونت

مبلغ هر جریان و نگرش می تواند نماینده ای برای نمود خارجی و عملی آن باشد؛ به تعبیر دیگر، محبت تبلیغ دینی در جذب افراد و اشتباه او در دفع آنان، تأثیر عمیقی دارد؛ چرا که عمل این فرد، کارکرد قوی تری در مقایسه با زبان او دارد. گروهی از فیلم ها مبلغان دینی را افرادی خشن، بی رحم و …

مشاهده

اومانیسم در سینما

اصطلاح «اومانیسم»(۱) را در فارسی با واژه هایی مانند انسان گرایی، انسان داری، مکتب اصالت انسان و انسان دوستی معادل قرار می دهند. اومانیسم درمعنای رایج آن، نگرش یا فلسفه ای است که با نهادن انسان در مرکز تأملات خود، اصالت را به رشد و شکوفایی انسان میدهد. این مفهوم را به دشواری می توان به مکتب خاص و مستقل …

مشاهده

دین و سینما

رسانه ها در دنیای کنونی در تمام کنش های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی نقش دارند. پیرامون چیستی و خصوصیات رسانه های مدرن بحث های فراوانی صورت پذیرفته است. آن چه برای نوشتار حاضر با عنوان پیش درآمد نیاز است، اهمیت و بررسی خصوصیات رسانه ها، به ویژه رسانه های تصویری است و هم چنین این که دلیل اهمیت …

مشاهده

قهرمان گرایی در سینما

انسان فطرتاً به موجودی برتر گرایش دارد و همواره گرایش به اسطوره ها و قهرمان ها را می توان در تاریخ بشر مشاهده کرد. قهرمان سازی در فیلم ها به دو صورت دیده می شود. نخست، قهرمان هایی خیالی است که ساخته ی ذهن نویسندگان است. انسان هایی با قدرت های مافوق بشری که در موقعیت های ویژه به کمک …

مشاهده

نقد جامعه ی غربی در سینما

جوامع گوناگون، فرهنگ های مختص به خود را دارند که هر کدام منشأ بومی دارد. یکی از مهم ترین حوزه ها در مسائل جامعه شناختی، نگاه غربی و جامعه ی غربی در مقابل مفهوم شرق است. جامعه ی غربی بایسته ها و ویژگی هایی دارد که منحصر به خود است و از همین جهت مورد بحث و نظر قرار گرفته …

مشاهده

نقد تکنولوژی و جامعه ی مدرن در سینما

ابتدا تصور می شد که پیشرفت های فنی و صنعتی شدن، راهی برای تحقق رؤیاهای نامحدود انسان در جهان محدود است. پیشرفت ها در این حوزه باعث به وجود آمدن انقلابی ماشینی در تمام حوزه های علوم تجربی شد و نتایج شگرفی به بار آورد. دیری نپایید که این رؤیای شیرین انسان معاصر، به کابوسی تبدیل شد که تنهایی و …

مشاهده