یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 2)

سینما در 30 نما

نسبت دادن صفات نادرست به خدا در سینما

در بسیاری از فیلم هایی که در داستان خود نکاتی در باره ی خدا مطرح می کنند و یا خدا را در قالب کالبدی انسانی یا الهه های گوناگون به تصویر می کشند، نکاتی قابل تأمل در باره ی صفات خدا دیده می شود؛ صفاتی که در متون دینی از ذات الهی سلب شده، به خدا نسبت داده می شود. …

مشاهده

فرضیه ی فضانوردان باستانی در سینما

« اریک فون دنیکن »(۱) فرضیه ای را با عنوان « فضانوردان باستانی »(۲) در سال ۱۹۶۸ مطرح کرد که عبارت است از این که در سال های پیشین بشری موجودات فرا زمینی برای بازدید به زمین آمد ه اند و تکنولوژی های تمدن های باستانی و مفاهیم ادیان برگرفته از آن ها است که به نام خدایان پذیرفته شده …

مشاهده

سینما و نقش دوست در رفتار انسان

یکی از مباحث بسیار مهم در مسائل اجتماعی، نحوه ی ارتباط انسان ها با یکدیگر است که به تعبیری دوستی و روابط دوستانه نیز گفته می شود. انسان به این دلیل که موجودی اجتماعی است ناگزیر از روابط با دیگر انسان ها و انتخاب دوست است. نکته ی بسیار مهم در این موضوع این است که انسان ها از دوستان …

مشاهده

سینمای آینده گرا

امروزه تحلیل و بررسی فیلم در حوزه ی دین و پژوهش های دینی، گسترش زیادی پیدا کرده است و در محافل مختلف، جایگاه ویژه دارد. فیلم ها خودآگاه یا ناخودآگاه دربرگیرنده و منعکس کننده ی نوع نگرش در دو سطح هستند. (۱) سطح اول مربوط به سازندگان است که نشان از نگاه یا ایدئولوژی ورای فیلم دارد. در بحث های …

مشاهده

تحریف شخصیت پیامبران و معصومین (ع) در سینما

از پیامبران و امامان (علیه السلام) به عنوان جانشینان خدا بر زمین و اسباب فیض الهی در متون دینی یاد شده است. بحث های تاریخی فراوانی در باره ی چگونگی زیست و فعالیت های این اولیای الهی در طول تاریخ نقل شده است. افراد سود جو و معاند در این باره اندیشه های غلطی را نشر داده اند. در این …

مشاهده

مِه بانگ (بیگ بنگ) در سینما

شماری از فیلم های سینمایی و تلویزیونی به دنبال پاسخی برای مهم ترین سؤالات درباره ی چگونگی خلقت و برخی قوانین حاکم بر هستی اند. نگرشی که در مضمون این فیلم ها دیده می شود نشان از اندیشه ی سازندگان درحوزه ی مربوطه دارد که این نگرش به مخاطب نیز سرایت می کند. برخی موضوعاتی که در قالب این گونه …

مشاهده

آخرالزمان انسانی در سینما

گونه ی دیگر از آخرالزمان در سینما، فیلم هایی است که واقعه ی آخرالزمانی را به نحوی با انسان مرتبط می داند. در این فیلم ها حادثه ی آخرالزمانی مستقیم یا با واسطه، معلول کنش های انسانی است. انسان معاصر خود را در چرخه ای از زندگی می بیند که به دلیل انجام اشتباهات تاریخی اش در مسائل مختلف، دیر …

مشاهده

آخرالزمان تکنولوژیک در سینما

پیشرفت های تکنولوژیک که به انگیزه ی راحتی و راه گشایی فعالیت های روزمره و صنعتی انسان ایجاد شدند، با رسیدن به عصر جدید، رنگ و بویی دیگر می گیرند و به عاملی برای وقایع ناگوار تبدیل می شوند. آن قدر بشر به تکنولوژی وابسته شده که روزی بدون آن، هیچ گاه تصور نمی شود و حیات بشر بدون آن …

مشاهده

جبر و اختیار در سینما

یکی از مهم ترین مسائلی که در مضمون فیلم ها دیده می شود، نگرش هایی در باره ی مسئله ی « جبر واختیار » است. این فیلم ها را می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد: یک. جبر گرایی مضمون این فیلم ها به دنبال تبیین چگونگی قوانین هستی از لحاظ جبری بودن یا اختیاری بودن است. با توجه …

مشاهده

سینما و زمان ها و دنیاهای موازی

گروهی از فیلم ها داستانی را به تصویر می کشند که در چند زمان موازی یا دنیای موازی رخ می دهد. به این توضیح که در زمان واحد دو دوره ی زمانی یا دو دنیای متفاوت وجود دارد و شخصیت های داستان یا برخی از آن ها در میان این دنیاها یا زمان ها جا به جا می شوند و …

مشاهده