سینما در 30 نما

سینما و نگاه منفی به دین

۱- دین تأثیر مثبتی در کنش انسان ندارددر گروهی از فیلم ها شخصیت های داستانی، به خدا و دین اعتقاد دارند؛ اما با این حال به هر کاری دست می زنند. گویا دین فقط بازیچه ای برای آن ها است و در زندگی آنان تأثیری جز آمدن بر زبان ندارد.در فیلم « قطارِ سه و ده دقیقه به یوما »(۱) …

مشاهده

سینما و تحول شخصیت ها بدون دین

دسته ای از فیلم ها که تعداد زیادی از تولیدات سینمایی و تلویزیونی را به خود اختصاص داده اند، تحول و تغییر شخصیتی را در طی داستان به نمایش می گذارند. نکته ی مهم این تغییر یا تحول، آن است که در این نمونه ها افراد به واسطه ی دین و امور دینی تحول پیدا نمی کنند و معمولاً انگیزه …

مشاهده

شرط لازم تفلسف در سینما

 فلسفه‌ی فیلم چیست؟فلسفه‌ی فیلم، فلسفه‌ی سینما، فیلموسوفی، فیلم فلسفی، فیلم به مثابه‌ی فلسفه و… برخی عناوینی هستند که در فضای گفت‌وگوی فیلم‌فلسفه به کار می‌روند و ممکن است تداعی‌گر آن باشد که این‌ها اصطلاحاتی در عرض همدیگر هستند؛ یعنی مثلاً برای منظوری از اصطلاح فیلموسوفی و برای منظور دیگری از فلسفه‌ی فیلم استفاده می‌کنیم. این با باور کلاسیک ایرانیان که …

مشاهده