دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 21)

سینما در 30 نما

تصویر سرمایه‌داری ویرانگر در عصر یخبندان

عصر یخبندان را می توان اثری جسور در سینمای به اصطلاح اجتماعی متاخر دانست. تصویر بی پرده و لخت سرمایه داری ویران گر در پیوند با پی رنگ های ملودراماتیک آن،مشخصه اصلی فیلم است. در واقع فیلم دو خط در هم تنیده ای را دنبال می کند یکی تصویر تراژیک از زندگی یک خانواده متوسط و نوپا و دیگری مایه …

مشاهده

سینما در ایران

ورود سینما به ایران، برخلاف غرب به وسیله ی طبقه ی حاکم بود. در غرب، همان طور که آرتور نایت تشریح کرده است، ابتدا مخترعان با استفاده از پیشرفت های علمی معاصر خود، به ابداع وسیله ی جدیدی دست زدند که می توانست علاوه بر تصویر اشیاء حرکت آنها را هم نشان دهد. پس از آن هنرمندان به این فکر …

مشاهده

نظریّه های جامعه شناسی سینما

اندیشمندان علوم اجتماعی از زاویه های مختلفی به رابطه ی میان سینما و جامعه نگاه کرده اند. این دیدگاه گاه جنبه ی کلان و گاه جنبه ی خرد داشته است. دیدگاه مکتب فرانکفورت و آرنولد هاوزر، دیدگاه هایی به طور عمده کل نگر، و دیدگاه پی یر سورن و آی. سی. جاروی دیدگاه هایی به نسبت جزء نگر هستند. از …

مشاهده

ویژگی های جامعه شناختی سینماگران ایرانی

در تحقیقی بر روی ویژگی های جامعه شناختی کارگردانان سینمای ایران، به مطالعه ی این ویژگی ها به روش اسنادی پرداخته شده است. این تحقیق با ارائه ی توصیفی از خصوصیات و ویژگی های اجتماعی سینماگران ایرانی نشان می دهد که این گروه اجتماعی در وجود با فقدان برخی ویژگی های اجتماعی، مشترک است. این وجه اشتراک نشان دهنده ی …

مشاهده

ایرانیان چگونه سینماگر شدند؟

چگونگی هنرمندشدن افراد یکی از محورهای مورد بحث در جامعه شناسی هنر به طور کلی و در جامعه شناسی سینما به طور خاص است. چگونه است که برخی افراد وارد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دیگر می شوند و برخی گاه تمام عمر خود را صرف خلق یا تولید آثار هنری می کنند؟ آیا هنرمندشدن و ورود به قلمرو هنری، …

مشاهده

ویژگی های اجتماعی بازیگران سینمای ایران

اعتقاد به تأثیرگذاری جامعه بر شکل گیری، مضمون و محتوای آثار هنری و تأثیرپذیری هنرمند از محیط اجتماعی، خانوادگی، جغرافیایی، تجربه های فردی و جمعی، کم و بیش در بین همه ی محققان جامعه شناسی به طور اعم و جامعه شناسی هنر به طور اخص پذیرفته شده است، اما میزان سهمی که برای این تأثیر و تأثر قایلند، نوعی دسته …

مشاهده

سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان

این تحقیق که به شیوه ی اسنادی و مطالعه ی مطالب نوشته شده درباره ی سینماگران زن و مطالعه ی مصاحبه های چاپ شده ی آنها و نیز تحلیل فیلم های این کارگردانان انجام شده است نیز به نوعی، در حوزه ی شناخت هنرمندان سینما قرار می گیرد. تفاوت این تحقیق با دو تحقیق قبلی در این است که در …

مشاهده

تحلیل جامعه شناختی فیلم های ابراهیم حاتمی کیا

در این گزارش فیلم های سینمایی ابراهیم حاتمی کیا به منظور کشف رابطه ی میان آنها و شرایط اجتماعی معاصرشان تحلیل شده اند. حاتمی کیا یکی از فیلم سازانی است که پس از انقلاب و در شرایط جنگ به فیلم سازی روی آورد و کار خود را نیز با حضور در جبهه آغاز کرد. از این جهت دغدغه های او …

مشاهده

جامعه ی هنرمند و هنرمند جامعه

تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی بهرام بیضایی این گزارش، رابطه ی تعاملی میان هنرمند و جامعه بررسی می شود. به این منظور آثار بلند سینمایی بهرام بیضایی را، که از سینماگران مطرح در عرصه هنر هفتم در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بوده است، برگزیده ایم. با پژوهش در آثار بلند سینمایی بیضایی قصد داریم به …

مشاهده

مرگ و جامعه

تحلیل جامعه شناختی فیلم های بهمن فرمان آرا هدف اصلی در این گزارش، تحلیل سه گانه ی بهمن فرمان آرا و رابطه ی متقابل این آثار با جامعه ی ایران است. از آنجا که این سه فیلم، همگی به نوعی با موضوع مرگ دست و پنجه نرم می کنند، زاویه ی دید فیلم ساز نسبت به مرگ و ارتباط موضوع …

مشاهده