پنجشنبه - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 26)

سینما در 30 نما

نظام رویدادها در سینما

از مفاهیم غیرضروری که در نظریه‌های فیلم مطرح شده است مفهوم نظام رویدادهاست. این اصطلاح را اول بار دیوید بُردوِل در نظریه‌ی نقد فیلم مطرح می‌سازد و از آن برای تدوین نظریه‌ی هنجارها، خواه هنجارهای بیرونی و خواه درونی (۱)، که بر بازنمایی سینمایی حاکمیت دارند سود می‌جوید. بُردوِل در کتاب اُزو و بوطیقای سینما (۲)، از نظریه‌ی هنجارها، که …

مشاهده

خیال ورزی سینمایی

مفهوم خیال‌ورزی، که ژان لاکان (۱) آن را طرح و شرح کرده و کریستین متز برای صورت بندی این رأی که سینما نوعی «دال خیالی» (۲) است، از آن سود جسته است، از مفاهیمی است که بدون آن نظریه‌های بازنمایی مبتنی بر پندارگرایی/ نامگرایی امکان تحقق پیدا نمی‌کنند. نظریه خیال ورزی بخشی از دیدگاهی است که با هویت انسان در …

مشاهده

پدیدارشناسی بازنمایی مستند

فیلم مستند در دوره‌ی معاصر، خواه در عرصه‌ی نظر و خواه در عرصه‌ی عمل، با پرسش‌هایی مواجه شده است که اصولاً مشروعیت قالب مستند را محل تردید قرار داده‌اند؛ این پرسش‌ها محصول نظریه‌های پندارگرایانه/ نامگرایانه‌ای هستند که برای تبیین بازنمایی سینمایی ساخته و پرداخته شده‌اند. کسانی که این پرسش‌ها را مطرح ساخته‌اند عمدتاً از فرض‌های وجودشناختی و معرفت شناختیِ پندارگرایی/نامگرایی …

مشاهده

نقاب دیجیتال

 بررسی چهره‌پردازی دیجیتال فیلم «سرباز زمستان» یکی از چالش‌های مهم در حوزه چهره‌پردازی، تبدیل بازیگران جوان به شخصیت‌های سال‌خورده است. در روش‌های سنتی چهره‌پردازی برای این کار از پروتز و موادی استفاده می‌کنند و روی صورت هنرپیشه قرار می‌گیرد و می‌توان به این طریق یک چهره سال‌خورده را بازسازی کرد. اما مشکل این است که استفاده از این روش و …

مشاهده

وجه تاریک سینما

با ۸ هیولای مشهور سینمای کلاسیک آشنا شوید از دهه ۱۹۲۰ استودیوهای فیلم سازی دنیا، شروع کردند به ساختن موجودات خیالی و هیولاهای وحشت ناک؛ البته نه فقط هیولاهای عروسکی. بلکه گاهی هنرپیشه‌هایی مثل «بوریس کارلوف»، «بلالوگوسی»، «کلودرینز»، «لان چینی» و پسرش را هم تبدیل به هیولا می‌کردند. یعنی به آنها قابلیت‌ها و ظاهر عجیب و غریبی می‌دادند تا کاراکترشان، …

مشاهده

هستی شناسی بازنمایی سینمایی

با استفاده از عناصر اصلییی که دستگاه نظری هوسرل در اختیارمان می‌گذارد و نیز با آگاهی از اینکه چگونه می‌توانیم پدیدارشناسی را در تحلیل بازنماییِ هنری و سینمایی به کار بندیم، قادریم برای توصیف پدیدارشناختی بازنماییِ سینمایی توجهمان را به زمینه‌های وجودشناختی و معرفت شناختی معطوف کنیم؛ و این توصیفی است که با نظریه‌های نامگرایانه و پندارگرایانه در تقابل قرار …

مشاهده

شناخت شناسی بازنمایی سینمایی

نظریه‌ها و نقدهای سینمای معاصر از معرفت شناسی پندارگرا سخت تأثیر پذیرفته‌اند. نقدهایی که بر آثار نگیسا اُشیما نوشته‌اند نمونه‌ی بارز نقدهایی است که از دل نظریه‌های پندارگرا برمی‌آید (و ما در جای خود به برخی از آنها اشاراتی خواهیم داشت). اگر مجموع نقدهای پندارگرایانه را مدنظر قرار دهیم، می‌توانیم ضعف‌های معرفت شناختیِ پندارگرایی و مزیت‌های واقع گرایی را در …

مشاهده

شناخت شناسی هوسرل به روایت ژان – لویی بدری

ژان لوئی بُدری در سال ۱۹۷۴ مقاله‌ای نوشت به نام «تأثیرات ایدئولوژیک دستگاه سینما» (۱)؛ این مقاله بر سیر تحول نظریه‌ی فیلم تأثیری عظیم برجای گذاشته است. بُدری برای دفاع از نظر خود درباره‌ی ماهیتِ دستگاه سینما و بازنمایی سینمایی، به نظریه‌ی معرفت شناختی هوسرل توسل می‌جوید. اما او آراء هوسرل را چنان تفسیر کرده است که بتواند از آنها …

مشاهده

پدیدارشناسی بازنمایی داستانی

در نظریه‌های فیلم معاصر اشکالات وجودشناختی و معرفت شناختیی وجود دارد که از بنیادهای نظری آنها، یعنی نامگرایی و پندارگرایی، منشأ می‌گیرند. بنیان گذاران و پیروان این نظریه‌ها بی‌آنکه از چنین اشکالاتی آگاه باشند و بی‌آنکه بدانند بدیل‌های نظریات آنان که بر واقع گرایی بنیاد گرفته‌اند از چه قابلیت‌هایی برخوردارند، کوشیده‌اند با توسل به چارچوب‌های نظری خاص خود به برخی …

مشاهده

جهان داستان: برداشتی بی‌حاصل

جهان داستان جهانِ کلی نظام رویدادهاست، یعنی چارچوب زمانی – مکانی این جهان و متعلقات آن و شخصیت‌هایی که در آن به سر می‌برند و در چارچوب آن به کنش و واکنش می‌پردازند. دیوید بُردوِل (۱) بردول همچون بسیاری از نظریه پردازان دیگر احساس می‌کند باید در نظریه‌ی خود از مفهوم «جهان داستان» استفاده کند؛ و این مفهومی است که …

مشاهده