چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 3)

سینما در 30 نما

نقد جامعه ی غربی در سینما

جوامع گوناگون، فرهنگ های مختص به خود را دارند که هر کدام منشأ بومی دارد. یکی از مهم ترین حوزه ها در مسائل جامعه شناختی، نگاه غربی و جامعه ی غربی در مقابل مفهوم شرق است. جامعه ی غربی بایسته ها و ویژگی هایی دارد که منحصر به خود است و از همین جهت مورد بحث و نظر قرار گرفته …

مشاهده

نقد تکنولوژی و جامعه ی مدرن در سینما

ابتدا تصور می شد که پیشرفت های فنی و صنعتی شدن، راهی برای تحقق رؤیاهای نامحدود انسان در جهان محدود است. پیشرفت ها در این حوزه باعث به وجود آمدن انقلابی ماشینی در تمام حوزه های علوم تجربی شد و نتایج شگرفی به بار آورد. دیری نپایید که این رؤیای شیرین انسان معاصر، به کابوسی تبدیل شد که تنهایی و …

مشاهده

سینما و نفی وجود خدا

در میان آثار سینمایی و تلویزیونی، موضوع فیلم های زیادی بحث های مربوط به خدای متعال است. در این میان برخی فیلم ها به طور مستقیم و روشن به این مقوله می پردازند، اما گروهی دیگر به صورت تلویحی، این بحث را مطرح می کنند، به عبارت دیگر موضوع داستان فیلم به گونه ای است که با هر تفسیر ممکن …

مشاهده

سینما و سبک زندگی

گروهی از فیلم ها بر خلاف نگرش توحیدی موجود در دین، جهانی را به تصویر می کشند که در آن چندین الهه وجود دارد. به این صورت که هر کدام از الهه ها تدبیر بخشی از جهان هستی را بر عهده دارند. دسته ای از این فیلم ها الهه هایی برگرفته از اساطیر یونان باستان را نشان می دهند. در …

مشاهده

روابط زن و مرد در سینما

حیات اجتماعی، عرصه ی تلاش و رشد است و به همین دلیل، انسان نمی تواند انفرادی زندگی کند. هم چنین بشر برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیر از زندگی اجتماعی است. بنابراین وجود روابط میان انسان ها از امور جداناشدنی حیات جمعی است. یکی از مسائلی که به حوزه …

مشاهده

نشانه ها در سینما

پرداخت به نشانه های آخرالزمانی در فیلم های گوناگونی دیده می شود. این نشانه ها بر اساس تصور سازندگان از آینده ی کره ی خاکی ایجاد شده اند و در برخی موارد هم کتب مقدس منشأیی برای برداشت آنان به شمار می رود. شگفتی در وقوع، وجه مشترک تمام این نشانه ها است. بشر از ابتدای گام نهادن به کره …

مشاهده

آخرالزمان طبیعی در سینما

طبیعتی که سال ها مسخر و مقهور انسان بوده، روزی علیه انسان قیام می کند و انتقامش را می گیرد. این مطلب، زمینه ای تکراری برای نگرش غالب در دسته ای از فیلم ها با مضمون آخرالزمان طبیعی است. برخی دیگر از همین فیلم ها روایتی متفاوت دارد، به این صورت که این پایان را مجازاتی برای انسان می داند، …

مشاهده

نسبت دادن صفات نادرست به خدا در سینما

در بسیاری از فیلم هایی که در داستان خود نکاتی در باره ی خدا مطرح می کنند و یا خدا را در قالب کالبدی انسانی یا الهه های گوناگون به تصویر می کشند، نکاتی قابل تأمل در باره ی صفات خدا دیده می شود؛ صفاتی که در متون دینی از ذات الهی سلب شده، به خدا نسبت داده می شود. …

مشاهده

فرضیه ی فضانوردان باستانی در سینما

« اریک فون دنیکن »(۱) فرضیه ای را با عنوان « فضانوردان باستانی »(۲) در سال ۱۹۶۸ مطرح کرد که عبارت است از این که در سال های پیشین بشری موجودات فرا زمینی برای بازدید به زمین آمد ه اند و تکنولوژی های تمدن های باستانی و مفاهیم ادیان برگرفته از آن ها است که به نام خدایان پذیرفته شده …

مشاهده

سینما و نقش دوست در رفتار انسان

یکی از مباحث بسیار مهم در مسائل اجتماعی، نحوه ی ارتباط انسان ها با یکدیگر است که به تعبیری دوستی و روابط دوستانه نیز گفته می شود. انسان به این دلیل که موجودی اجتماعی است ناگزیر از روابط با دیگر انسان ها و انتخاب دوست است. نکته ی بسیار مهم در این موضوع این است که انسان ها از دوستان …

مشاهده