چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 4)

سینما در 30 نما

سینمای آینده گرا

امروزه تحلیل و بررسی فیلم در حوزه ی دین و پژوهش های دینی، گسترش زیادی پیدا کرده است و در محافل مختلف، جایگاه ویژه دارد. فیلم ها خودآگاه یا ناخودآگاه دربرگیرنده و منعکس کننده ی نوع نگرش در دو سطح هستند. (۱) سطح اول مربوط به سازندگان است که نشان از نگاه یا ایدئولوژی ورای فیلم دارد. در بحث های …

مشاهده

تحریف شخصیت پیامبران و معصومین (ع) در سینما

از پیامبران و امامان (علیه السلام) به عنوان جانشینان خدا بر زمین و اسباب فیض الهی در متون دینی یاد شده است. بحث های تاریخی فراوانی در باره ی چگونگی زیست و فعالیت های این اولیای الهی در طول تاریخ نقل شده است. افراد سود جو و معاند در این باره اندیشه های غلطی را نشر داده اند. در این …

مشاهده

مِه بانگ (بیگ بنگ) در سینما

شماری از فیلم های سینمایی و تلویزیونی به دنبال پاسخی برای مهم ترین سؤالات درباره ی چگونگی خلقت و برخی قوانین حاکم بر هستی اند. نگرشی که در مضمون این فیلم ها دیده می شود نشان از اندیشه ی سازندگان درحوزه ی مربوطه دارد که این نگرش به مخاطب نیز سرایت می کند. برخی موضوعاتی که در قالب این گونه …

مشاهده

آخرالزمان انسانی در سینما

گونه ی دیگر از آخرالزمان در سینما، فیلم هایی است که واقعه ی آخرالزمانی را به نحوی با انسان مرتبط می داند. در این فیلم ها حادثه ی آخرالزمانی مستقیم یا با واسطه، معلول کنش های انسانی است. انسان معاصر خود را در چرخه ای از زندگی می بیند که به دلیل انجام اشتباهات تاریخی اش در مسائل مختلف، دیر …

مشاهده

آخرالزمان تکنولوژیک در سینما

پیشرفت های تکنولوژیک که به انگیزه ی راحتی و راه گشایی فعالیت های روزمره و صنعتی انسان ایجاد شدند، با رسیدن به عصر جدید، رنگ و بویی دیگر می گیرند و به عاملی برای وقایع ناگوار تبدیل می شوند. آن قدر بشر به تکنولوژی وابسته شده که روزی بدون آن، هیچ گاه تصور نمی شود و حیات بشر بدون آن …

مشاهده

جبر و اختیار در سینما

یکی از مهم ترین مسائلی که در مضمون فیلم ها دیده می شود، نگرش هایی در باره ی مسئله ی « جبر واختیار » است. این فیلم ها را می توان در دو دسته تقسیم بندی کرد: یک. جبر گرایی مضمون این فیلم ها به دنبال تبیین چگونگی قوانین هستی از لحاظ جبری بودن یا اختیاری بودن است. با توجه …

مشاهده

سینما و زمان ها و دنیاهای موازی

گروهی از فیلم ها داستانی را به تصویر می کشند که در چند زمان موازی یا دنیای موازی رخ می دهد. به این توضیح که در زمان واحد دو دوره ی زمانی یا دو دنیای متفاوت وجود دارد و شخصیت های داستان یا برخی از آن ها در میان این دنیاها یا زمان ها جا به جا می شوند و …

مشاهده

آخرالزمان دینی در سینما

تمام انواع آخرالزمان ها در ذیل آن چه در ادیان آمده قرار می گیرد؛ اما این گروه علاوه بر آن، ویژگی دیگری دارد، که به طور خاص می توان آن ها را آخرالزمان دینی نامید. عامل وقوع حادثه ی آخرالزمان در این فیلم ها از مسائلی است که در حوزه ی دین قابل بحث و بررسی است. عموم فیلم های …

مشاهده

آخرالزمان باستانی و اسطوره ای در سینما

در این نوع از فیلم های آخرالزمانی، اتفاقی با عامل اسطوره ای و باستانی رخ می دهد. شخصیت های اسطوره ای در عصر حاضر ظاهر می شوند و عامل حادثه ای آخرالزمانی می شوند. در فیلم « پرسی جکسن و المپ نشینان: دزد صاعقه » (۱) قوی ترین اسلحه ی ساخته شده به دست « زئوس » (۲) با نام …

مشاهده

آخرالزمان فرازمینی در سینما

اثبات وجود « زیست فرازمینی » (۱) به صورت مشابه حیات در زمین یا ماوراء زمینی، مسئله ای است که همواره برای دانشمندان و عموم مردم مورد توجه بوده است. با توجه به این که علوم طبیعی جدید به سطح بالایی از پیشرفت رسیده اند و هنوز هیچ موجود زنده ای در خارج از سیاره ی زمین کشف نشده است، …

مشاهده