دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
صفحه اصلی >> گوناگون >> سینما در 30 نما (page 4)

سینما در 30 نما

بهشت و جهنم در سینما

چیستی و چگونگی بهشت و جهنم، یکی از موضوعاتی است که تصورات بسیاری از آن در فیلم ها دیده می شود. این فیلم ها در پی به تصویر کشیدن بهشت و جهنم، بخشی از داستان را در این مکان ها دنبال می کنند و تصویری مبتنی بر نگرش خود از این عالم نشان می دهند؛ برای نمونه در بخشی از …

مشاهده

اهداف تحلیل فیلم

بدون رویکرد (۱)، چیزی به نام تحلیل فیلم وجود ندارد. منتقدان به تماشای فیلم نمی‌روند تا صرفاً اطلاعاتی جمع کنند و آن‌ها را به شکلی بکر به دیگران منتقل کنند. این که در فیلم به چه چیزهایی «اطلاعات» می‌گوییم تا حدی مربوط است به این که بنا به فرض ما فیلم‌ها از چه عناصری تشکیل شده‌اند، مردم چگونه فیلم تماشا …

مشاهده

ماهیت فیلم همچون اثری هنری

نئوفرمالیسم مدل ارتباط را در هنر کنار می‌گذارد. در چنین مدلی، معمولاً سه عنصر مجزا از هم وجود دارد: فرستنده، رسانه و گیرنده. فرض این است که کنش اصلی، انتقال پیامی است که توس رسانه از فرستنده به گیرنده ارسال می‌شود (مثال: سخنرانی، تصاویر تلویزیونی، کد مورس). به همین دلیل رسانه کاربردی عملی دارد و کارایی‌اش با میزان وضوح و …

مشاهده

فیلم در زمینه‌ی تاریخی

وقتی تحلیل‌گر بر آن است که فیلم با آشنایی‌زدایی سرزندگی را برای تماشاگر به ارمغان می‌آورد، چگونه می‌تواند تشخیص دهد که برای هر اثر خاصی چه روشی مناسب‌تر است؟نئوفرمالیسم این مسئله را تا حدی با این تأکید حل می‌کند که فیلم را نمی‌توان به‌عنوان عنصری انتزاعی بیرون از زمینه‌ی تاریخی‌اش در نظر گرفت. هر بار تماشای فیلم در موقعیتی خاص …

مشاهده

نقش بیننده در فیلم

از آن‌جا که اثر هنری در شرایط دائماً متغیری قرار دارد، درک تماشاگر از آن با گذشت زمان تغییر می‌کند. بنابراین نمی‌توانیم فرض کنیم که معانی و الگوهایی که در اثر کشف و تفسیر می‌کنیم کاملاً در آن نهفته و همواره در آن ثابت است. در عوض، شگردهای اثر شامل مجموعه‌ای از سرنخ‌هاست که می‌تواند ما را هنگام تماشای فیلم …

مشاهده

ابزارهای اساسی تحلیل فیلم

نئوفرمالیسم دو پیش‌فرضِ تکمیلی مهم را درباره‌ی شکل‌گیریِ فیلم‌های مبتنی بر زیبایی‌شناسی بنا می‌کند؛ این‌که فیلم‌ها ساخته‌هایی مصنوعی هستند، و این‌که فیلم‌ها مستلزم نوع خاصِ زیبایی‌شناختی و غیرعملیِ ادراک هستند. این پیش‌فرض‌ها کمک می‌کنند که انواع مشخصی از تحلیل شکل بگیرد. نخست این‌که، فیلم‌ها ساخته‌هایی هستند که کیفیتی طبیعی ندارند. به زبان هر منطق مطلقی، انتخاب شگردهایی که به خلق …

مشاهده

تحلیل فیلم داستانی

یکی از باارزش‌ترین فرایندهای روش‌شناختی مربوط به فرمالیست‌های روس برای تحلیل روایت تمایز داستان- پیرنگ است. پیرنگ (۱) مجموعه‌ای منظم از وقایع سببی‌ست که در فیلم می‌بینیم به‌نحوی که در خود فیلم عرضه شده. طبعاً برخی وقایع مستقیم عرضه می‌شوند و به‌برخی دیگر اشاره می‌شود؛ همچنین وقایع خیلی وقت‌ها به‌ترتیب وقوع عرضه نمی‌شوند. مثل موقعی که فلاش‌بک‌ها به نمایش درمی‌آیند …

مشاهده

بررسی تحلیلی و انتقادی نظریه ی کلاسیک تدوین فیلم

سه نظریه پرداز و کارگردان بزرگ روس: لف کولشوف (۱۹۷۰-۱۸۹۹)، سرگئی ایزنشتین (۱۹۴۹-۱۸۹۸) و وزولود پودوفکین (۱۹۵۳-۱۸۹۳)، که نظریات شان در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، هر سه در نوشته های شان از دین خود نسبت به ابتکارات کارگردان بزرگ امریکایی، دیوید گریفیث، در زمینه ی تدوین یاد کرده اند. به ویژه با اذعان بر این که …

مشاهده

ویژگی های فیلم به منزله ی یک رسانه

ویژگی های بنیادی سینما- به منزله ی یک هنر- و فیلم- به منزله ی یک رسانه(۱) – را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱. دسته ای که به تصویر فیلم مربوط می شود و تصویر را به منزله ی سندی از واقعیت و یا «رونوشت» آن معرفی می کند. ۲. دسته ای که فیلم را …

مشاهده

سبک های سینمایی در دوره ی فیلم صامت

تعاریف و مفاهیم سبک در هنر سبک (۱) در هنر، سبک یعنی روشی که هنرمند برای بیان اندیشه یا موضوع خود انتخاب می کند. پس سبک یعنی شیوه ی بیان یا بازنمایی یک موضوع و یا یک اندیشه در قالب اثر هنری. به طور خلاصه، سبک همان چگونگی بیان در هنر است. واژه سبک عربی است به معنی گداختن و …

مشاهده