مناسبت ها

وحدت و نهضت جهانی اسلام

وحدت اسلامی مسئله ی وحدت مسلمانان، یکی از موضوعات اصلی نوشته های اینجانب در سرتاسر زندگی ام، بوده است. تفرقه در میان مسلمانان، یا عدم یکپارچگی امت، یکی از عملکردهای تاریخ است نه اسلام. این تمایز بین تاریخ و اسلام، و به خاطر سپردن آن، حائز اهمیت است. تاریخ از یک سلسله اندیشه ها، عقاید و وقایع خودمختار و خود …

مشاهده

افکار منتهی به انسجام

گام نخست به سوی وحدت، تجزیه و تحلیل وضعیت کلی اسلام در جهان امروز است و باید گفت حاصل چنین تجزیه و تحلیلی ابداً مثبت نیست. جهان اسلام در عصر و نسل ما دنیایی است سرشار از جدایی¬های سیاسی، شکاف¬های اقتصادی، سوءتفاهم¬های فرهنگی و اختلافات فرقه¬ای. اگر چنین واقعیت¬هایی نادیده گرفته شود، غیرممکن خواهد بود کسی بتواند ملت های اسلامی …

مشاهده

اماکن مقدس ؛ آئینه وحدت

یکی از عمده ترین و بنیادی ترین نیازها و دغدغه های انسان توجه و اشتیاق برای رسیدن به «کمال مطلق» و تقرب و توسل به اوست. این «امر مقدس» و «کمال بی نهایت» و موجود «به کلی دیگر» همان است که در لسان دین به او «خدا»، «الله»، «یهوه»، «اهورا مزدا» و «God» می گویند. و اصولاً ادیان برای این …

مشاهده

آسیب شناسی و راه کارهای تقریب

مقوله ” تقریب ” بدلیل ارتباط و پیوند کلان با جامعه کشورهای اسلامی، دارای پیچیدگی‌های ظریفی است. این پیچیدگی بدین خاطر است که کشورهای اسلامی‌از پراکندگی جغرافیایی و سیاسی زیادی برخوردارند؛ هرچند می‌توان گفت سازمان کنفرانس اسلامی، مهمترین جایگاهی است که این کشورها در آن وزن دیپلماتیک و سیاسی خود را نمایان می‌سازند، با این حال باید تصریح کرد این …

مشاهده

بهره ادبیات از سخنان امام علی(علیه السلام)ـ(۳)

ناصر خسروقبادیانی (م.۳۹۴ــ۴۸۱ هـ.ق)، متکلم، شاعر و نویسنده ی بزرگ، که مذهب اسماعیلی داشته و به خاندان رسول و اهل بیت ارادتی خاص می ورزیده است. در دیوان این شاعر مضمون ها و اندرزهای فراوان توان دید که ترجمه و یا مأخوذ از کلام مولی امیرالمؤمنین است. چون با نوشتن همه ی این موارد سخن به درازا می کشد، تنها …

مشاهده

تحکیم وحدت اسلامى و پاسدارى از ارزش ها (۳)

مقایسه اى بین مراجع شیعه وعلماء اهل سنّت باتوجه به آنچه بیان شد ، مناسب به نظر مى آید که در اینجا دو مقایسه صورت گیرد: نخست: مقایسه بین مراجع تقلید شیعه و پیشوایان مذاهب چهار گانه: ابوحنیفه ، مالک ، شافعى و احمد بن حنبل. این مقایسه را مى توان از جهات زیر بررسى کرد: الف: مبنا. ب: منبع. …

مشاهده

وحدت و برادری در کلام امام راحل

مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همه ستمگران. اصولاً دعوت به اسلام دعوت به وحدت است. مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن، و برادرها برابرند. در اسلام همین برادری است که مبدأ همه خیرات است. با حفظ برادری، شما به اینجا رسیدید ؛ و با حفظ برادری باید جلو بروید. من مکرر اعلام کردم که در اسلام …

مشاهده

تحکیم وحدت اسلامى و پاسدارى از ارزش ها (۲)

عوامل اختلاف و بدبینى شاید، با مراجعه به منابع حدیثى، فقهى واعتقادى اهل سنّت این فراخوان به همبستگى واتحاد را نتوان یافت. بلکه بر عکس در برخى منابع اهل سنّت دروغ، تهمت وتوهین فراوانى نسبت به شیعه، منادیان همبستگى و اتّحاد دیده مى شود ـ از باب اینکه مشت نشانه خروار است ـ به چند نمونه آن اشاره مى کنیم. …

مشاهده

وحدت و برادری در نهج البلاغه (۲)

مطلب هفتم: کیفر تفرقه انداز. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید: «و الزموا السواد الاعظم فان ید الله علی الجماعه فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت عمامتی هذه» می فرماید: همراه جماعت باشید که خدا بالای سر جماعت است و از افتراق و جدائی …

مشاهده

امامت و وحدت اسلامی (۲)

ب: اعتراف به حقّ طرح مباحث علمی محض و عاری از تعصّب و جدال غیر احسن و تالیف در آنها, نه تنها منجرّ به تمایل برخی از شخصیت های طراز اوّل اهل سنت در اعتراف ب جواز تعبّد به مذهب جعفری و قبول شیعه امامیه به عنوان مذهبی که دارای اصول و فروع مستند به عقل و قرآن و حدیث …

مشاهده