یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

مناسبت ها

روزی برای دختران

طابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی  اول ذیعقده روز تولد حضرت معصومه (س) به نام «روز ملی دختران » نامگذاری گردیده است. ضمن تبریک این روز گرامی به همه دختران سرزمین سبز اسلامیمان، امیدواریم این نامگذاری، منشأ ارزشمندی برای توجه، تفکر، تصمیم سازی و اقدامات پرخیر و پربرکت برای این بخش مهم و سرنوشت ساز از جامعه ما باشد. نوشتار …

مشاهده