دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

پایان جمهوری در رم

کسانی که به جان سزار سوء قصد کردند، آرزوی برقراری جمهوری اشرافی داشتند. سنا موافق، و هواخواهان سزار به رهبری آنتوان و لپید (۱) مخالف آنها بودند. برای مردم هم وضع دولت هر چه بود تفاوتی نداشت. در مراسم تشییع جنازه سزار، آنتوان نطق مهمی ایراد کرد و وصیت نامه ی وی را که در آن مباغ هنگفتی از ثروت …

مشاهده

ظهور مسیح در رم

قوم یهود: قوم یهود در عین آنکه به رفت و آمد و استقرار در رم و شهرستانهای رومی مشغول شد، هم در فکر نگاهداری دولت کوچک خود در فلسطین بود و هم قدرت روز افزون رومی‌ها را (از زمان مداخله‌ی پومپه) با‌ بی‌صبری تمام تحمل می‌کرد. در سال ۳۷، هرود اول (۱)، که از اهالی ایدومه (۲) (ادوم) بود با …

مشاهده

اوضاع اجتماعی و فرهنگی رم پس از سزار

وضع اقتصادی: مساعی اگوست برای احیای کشاورزی ایتالیا که در وضع بدی بود به نتیجه نرسید. دهات و مزارع اطراف از سکنه خالی می‌شد و غلامان در این نواحی به زراعت می‌پرداختند و دهقانان آزاد به رم که از بزرگترین شهرهای دنیا به شمار می‌آمد، می‌رفتند؛ این شهر ظاهراً در حدود یک میلیون و نیم نفر جمعیت داشت، جمعیت تمام …

مشاهده

نخستین سلسله امپراتوران روم

نخستین سلسله امپراتوران رومی به سزارها (قیاصره) معروف است. بانی آن اگوست بود و چون پسری نداشت، تیبر را به فرزندی پذیرفت و این رسم به جای قاعده‌ی رسمی جانشینی، که در حکومت‌های سلطنتی رواج داشت، معمول شد؛ تیبر که در پنجاه و شش سالگی به امپراتوری رسیده بود، تجربه فراوانی در کارها داشت، بخصوص در جنگ که پیروزیها و …

مشاهده

دوره حکومت آنتونن‌ها در روم

نروا: سلسله آنتونن در قرن دوم حکومت می‌کرد و این قرن را می‌توان در نتیجه‌ی حکومت عاقلانه بیشتر زمامداران این سلسله و در سایه استقرار صلح رومی که خود موجب پیشرفت بود یکی از بهترین ادوار تاربخ بشریت به شمار آورد. البته در این دوره هم دولت جنگهائی با دشمنان خود کرد، منتهی این جنگ‌ها در مرزهای امپراتوری صورت می‌گرفت …

مشاهده

اوضاع اجتماعی- فرهنگی رم در دوره امپراتوران

وضع اجتماعی: امپراتور بدون آنکه عنوان شاهی داشته باشد، قادر مطلق بود (به او عنوان اگوست امپراتور، شخص اول سنا می‌دادند). وی مافوق قانون و صاحب اختیار جان و مال همه بود. برای جانشینی قانونی وجود نداشت. امپراتوران از راه ارث، فرزندخواندگی، و نظر ارتش به این مقام می‌رسیدند. سنا ظاهراً اختیارات فراوانی داشت ولی در واقع اختیارات او محدود …

مشاهده

اوضاع اجتماعی و فرهنگی در دوره آنتونن‌ها

وضع اجتماعی و اقتصادی: در وضع اجتماعی از اواخر قرن اول تغییر مختصری پدید آمد. نفوذ خیرخواهانه امپراتوران تأئیر بسزائی در اصلاح اوضاع داشت. کشتن پسر توسط پدر، طلاق، کشتن غلامان، بدرفتاری با آنها، و واداشتن آنها به جنگ در سیرک‌ها ممنوع شد و با این اقدامات آداب خشن آن زمان تعدیل گشت. اداره شهرستانها بخوبی انجام می‌گرفت. آنتونن‌ها که …

مشاهده

امپراتوران آفریقایی و هرج و مرج نظامی

امپراتوران افریقائی: قاتلان کومود، پرتی ناکس (۱) را که سرداری ۶۶ ساله، شرافتمند، صرفه جو و جدی بود، به امپراتوری برگزیدند. وی با حذف مخارج زائد، ملت و نگهبانان مخصوص را ناراضی کرد و نگهبانان پس از سه ماه سلطنت او را به قتل رساندند. یکی از سناتورها، به نام دیدیوس ژولیانوس (۲) انعام فراوانی به نگهبانان داد و به …

مشاهده

دیوکلسین و احیای امپراتوری

دیوکلسین: دیوکلسین هم مانند پیشینیان خود از مردم ایلیری و از خانواده‌ای متوسط بود و عمر خود را در خدمت سپاه گذرانده بود. وی که بسیار باهوش و کاردان و جدی بود روش مدیریت را خوب می‌دانست و از عهده کاری که اورلین به انجام آن توفیق نیافت یعنی برقرار کردن نظم در امپراتوری برآمد. بربرها همیشه به مرزهای امپراتوری …

مشاهده

پایان امپراتوری رم

هونوریوس: پس از مرگ تئودوز، پسرش هونوریوس (۱) که یازده ساله بود تحت کفالت استی لی کون (۲) زمام امور را به دست گرفت. استی لی کون سرداری که از نژاد ژرمن بود در اداره‌ی مملکت و برقراری نظم در آن دوره‌ی آشفته توفیق یافت ولی چون مغرور و جاه طلب بود دشمنانی متعدد داشت. حملات بزرگ ژرمن‌ها در همین …

مشاهده