شنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

تاریخ دادگاه جهان (قسمت اول)

تاریخ، چنانکه اغلب به غلط توصیف شده است، داستان حوادث پیاپی یا شرح تحول نیست. برخلاف دانشمند علوم طبیعی، مورخ با حوادث به معنی دقیق کلمه ابدا سر و کار ندارد. او فقط با حوادثی که تجلی برونی افکارند و تا حدی که افکار را بیان می کنند، سروکار دارد. چکیده: تاریخ، چنانکه اغلب به غلط توصیف شده است، داستان …

مشاهده

نظریه‌ی عقل سلیم

برای نظریه‌ی عقل سلیم حقیقت تاریخی عبارت است از اعتقادات مورخ که به شکل اظهارات مراجع او در آمده است؛ برادلی مشاهده کرده است که مورخ برای مطالعه ی مراجع خود معیاری از آن خویش را به کار می برد و با مراجعه به آن خود مراجع مورد داوری قرار میگیرند. چکیده: برای نظریه‌ی عقل سلیم حقیقت تاریخی عبارت است …

مشاهده

اندیشه در آثار تاریخی

ما تا حد زیادی درباره‌ی آثار تاریخی می اندیشیم و این هنگامی است که دیگر نظریه‌ی عقل سلیم ما را ارضا نمی کند و ما از نقشی که تخیل سازنده در آن ایفا کرده است، آگاه شده ایم. ولی این مفهوم از یک جهت به شدت بر خطاست، زیرا نقش انتقاد را که اهمیتش کم تر از آن نیست، در …

مشاهده

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت دوم)

فرانسیس بیکن در باغچه چه کار داشت؟ می خواست قدم بزند؟ با آن توفان رعدی که می غرید نه. رفته بود سیگاری دود کند؟ در همه جای سرا می توانست سیگار بکشد. به ملاقات دختر رفته بود؟ هیچ اثری از حضور دختر در باغچه نبود. چکیده: فرانسیس بیکن در باغچه چه کار داشت؟ می خواست قدم بزند؟ با آن توفان …

مشاهده

زیر سوال بردن طبیعت (قسمت اول)

چیزی که فرانسیس بیکن به هنگام نوشتن این عبارت انکار می کرد، آن بود که دانشمند نسبت به طبیعت دست به سینه و احترام آمیز رفتار کند، منتظر بماند که طبیعت به او چه می گوید و نظریه های خود را بر مبنای کرامت طبیعت بنا سازد. چکیده: چیزی که فرانسیس بیکن به هنگام نوشتن این عبارت انکار می کرد، …

مشاهده

بیان و مدرک تاریخ

تاریخ برای مورخ تاریخ سرهم بندی شده یعنی تکرار گفته هایی که دیگران قبل از او ایراد کرده اند. به این جهت، او فقط هنگامی می تواند به کار مشغول شود که اظهارات حاضر و آماده دربارهی موضوعاتی که می خواهد به آنها بیندیشد و دربارهی آنها بنویسد از قبل فراهم آمده باشد. چکیده: تاریخ برای مورخ تاریخ سرهم بندی …

مشاهده

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت سوم)

قابل تصور است که نژادهای مختلف آدمی و به تبع آن افراد مختلف آدمی، شیوه های مختلف یاد آوری یا ادراک داشته اند که ممکن است این اختلافات گاهی از تفاوت های فیزیولوژیکی ناشی نشده ، بلکه از عادات گوناگون فکر نشأت گرفته باشد. چکیده: قابل تصور است که نژادهای مختلف آدمی و به تبع آن افراد مختلف آدمی، شیوه …

مشاهده

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت دوم)

در یاد آوری ساده یا ادراک به عنوان ادراک از خویشتن به عنوان متفکر آگاه نیستم. از خودم فقط به عنوان واجد احساس آگاهم. این آگاهی هم اکنون خود آگاهی یا فکر است، اما خود آگاهی ناقص زیرا برای تصاحب آن من نوعی فعالیت ذهنی.. چکیده: در یاد آوری ساده یا ادراک به عنوان ادراک از خویشتن به عنوان متفکر …

مشاهده

دانش تاریخی در باره‌ی چیست؟ (قسمت اول)

هیچ چیز غیر از فکر تاریخ ندارد. مثلا، زندگی نامه ی شخصی هر قدر هم که تاریخ در بر داشته باشد، بر پایه ی اصولی بنا شده است که نه فقط غیر تاریخی، بلکه ضد تاریخی است. حدود آن حوادث زیست شناختی و تولد و مرگ یک پیکر آدمی است. به این ترتیب، چارچوب آن فکر نیست بلکه روند طبیعی …

مشاهده

عشق مقدس فیلسوف

همه‌ی فلاسفه‌ی بزرگ این آرامش ذهن را دارند، همهی هیجان آنان به هنگام روشن شدن دید مصرف شده است، و چنان می نویسند که گویی اشیا را از قله‌ی کوه دیده اند. این طنینی است که فیلسوف بزرگ را ممتاز میکند و نویسنده‌ای که فاقد آن است ممکن است شایسته‌ی قرائت باشد یا نباشد، ولی به یقین از بزرگی کم …

مشاهده