دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

چیزی به نام پیشرفت تاریخی وجود دارد؟ (قسمت دوم)

مفهوم قانون پیشرفت که بدیهی است تاریخ با آن چنان اداره می شود که صور متوالی فعالیت بشری هر یک بهبود پیشین را نشان دهد، صرفا یک آشفتگی فکر است که از وحدت غیر طبیعی عقیده ی انسان به برتری خودش بر طبیعت و عقیده ی او که چیزی بیش از بخشی از طبیعت نیست، زاده شده است. چکیده: مفهوم …

مشاهده

چیزی به نام پیشرفت تاریخی وجود دارد؟ (قسمت اول)

تکامل اصطلاحی است که در مورد فرایندهای طبیعی به کار می رود، در حدی که مفهوم این فرایندها آن باشد که انواع جدیدی در طبیعت به وجود می آورند. این مفهوم طبیعت به عنوان تکامل نباید با مفهوم طبیعت به عنوان روند اشتباه گرفته شود. چکیده: تکامل اصطلاحی است که در مورد فرایندهای طبیعی به کار می رود، در حدی …

مشاهده

روش فلسفی، مفهوم کلی طبیعت (قسمت دوم)

یافتن بعضی نظریه ها در کارهای واپسین کالینگوود که پیشتر آنها را مردود دانسته بود، بطلان آن نظریه ها را ثابت نمی کند. اما گاهی مطابقت داد کارهای بعدی حتی با خودشان تا حدی دشوار است. چکیده: یافتن بعضی نظریه ها در کارهای واپسین کالینگوود که پیشتر آنها را مردود دانسته بود، بطلان آن نظریه ها را ثابت نمی کند. …

مشاهده

روش فلسفی، مفهوم کلی طبیعت (قسمت اول)

کلینگوود ذهنش را بر هر چیزی که ممکن بود آن را به خود مشغول کند با قدرت متمرکز میکرد: الهیات، هنر، یا تاریخ؛ او آگاه بود که همان ذهن کنجکاو در کار است نتیجه گیری کند که فلسفه صرفا با هر چه در حال و بر حسب اتفاق مورد مطالعه‌ی فشرده‌ی او قرار گرفته، مطابق بوده است. چکیده: کلینگوود ذهنش …

مشاهده

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت سوم)

یقینا باید شکی ریشه‌ای درباره‌ی فلسفه و نیز علوم طبیعی وجود داشته باشد که متفکری را به این عقیده سوق می دهد که دانش فقط توسط مورخان و فقط از تفسیر مدرک تاریخی به دست می آید. چکیده: یقینا باید شکی ریشه‌ای درباره‌ی فلسفه و نیز علوم طبیعی وجود داشته باشد که متفکری را به این عقیده سوق می دهد …

مشاهده

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت دوم)

کالینگوود در پایان رساله‌ای درباره‌ی روش فلسفی گفت هرگز نمی تواند اتهام شک گرایی را بپذیرد، ولی هنگامی که این اتهام بر مبنای قسمت هایی از آینه ی ذهن وارد آمد، انکار شدیدش بر برائت او از این گناه تأثیر چندانی نگذاشت. چکیده: کالینگوود در پایان رساله‌ای درباره‌ی روش فلسفی گفت هرگز نمی تواند اتهام شک گرایی را بپذیرد، ولی …

مشاهده

آیا تاریخ و فلسفه یک چیز هستند؟ (قسمت اول)

ارزیابی کاری چند وجهی، مانند محتوای این مجلدات، فضایی بیش از حوصله ی این صفحات می طلبد؛ بنابراین، شاید بد نباشد اگر بحث فقط به یکی از جنبه های آن، یعنی برداشتهای کالینگوود درباره ی رابطه ی بین فلسفه و تاریخ محدود شود. چکیده: ارزیابی کاری چند وجهی، مانند محتوای این مجلدات، فضایی بیش از حوصله ی این صفحات می …

مشاهده

تاریخ نگاری خیالاتی

ثمرات مثبت این نهضت جدید قبل از همه با پاکسازی عظیم در تاریخ نگاری خیالاتی و بی پایه ی قرون وسطایی به دست آمد. مثلا، ژان بدن در میانه ی قرن شانزدهم نشان داد طرح پذیرفته شده ی دوره ها، یعنی چهار امپراتوری، بر شالودهی طرح خودسرانه ای که از کتاب دانیال عاریه گرفته شده استوار بود چکیده: ثمرات مثبت …

مشاهده

تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت دوم)

در نیمه‌ی دوم قرن هفدهم مکتب تازه ای از اندیشه ی تاریخی ظهور کرد که آن را، با وجود تناقضی که در این عبارت وجود دارد، می توان تاریخ نگاری دکارتی نامید، تا حدی مانند تئاتر کلاسیک فرانسوی در همان دوره که مکتب شعر دکارتی نامیده شده است. چکیده: در نیمه‌ی دوم قرن هفدهم مکتب تازه ای از اندیشه ی …

مشاهده

تکالیف اصلی اندیشه‌ی اروپایی (قسمت اول)

نهضت سازنده‌ی اندیشه‌ی قرن هفدهم به مسائل علوم طبیعی توجه کرد و مسائل تاریخ را به یک سو نهاد. دکارت، مانند بیکن، شعر، تاریخ و فلسفه را مشخص کرد و قلم دیگری، لاهوت، را به آنها افزود. چکیده: نهضت سازنده‌ی اندیشه‌ی قرن هفدهم به مسائل علوم طبیعی توجه کرد و مسائل تاریخ را به یک سو نهاد. دکارت، مانند بیکن، …

مشاهده