شنبه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

مضحک‌ترین نبرد تاریخ

این مقاله، به کوتاهی و با زبان ساده، به بیان رخدادهای زمان فرمانروایی فرعون تحوطمس سوم می‌پردازد. این فرعون، در نبردی که با معیارهای استراتژیک امروز، بسیار نادرست انجام شده، توانست بر سوریه چیره شود. گستره‌ی فرمانروایی تحوطمس سوم، بیش از پیشینیان وی بود و شیوه‌ای که با مردم مغلوب برخورد می‌کرد، شیوه‌ی نوینی شمرده می‌شد: او پسران و دختران …

مشاهده

نیمه خدایان مرده

این مقاله به آغاز تمدن مصر باستان پرداخته و چگونگی پیدایش کشاورزی و روستانشینی را نزد مصریان، ارزیابی کرده است. سپس آغاز حکومت سیاسی فرعون‌های مصر گزارش شده است  نگاهی به تاریخ مصر باستان   چکیده این مقاله به آغاز تمدن مصر باستان پرداخته و چگونگی پیدایش کشاورزی و روستانشینی را نزد مصریان، ارزیابی کرده است. سپس آغاز حکومت سیاسی …

مشاهده

یک خدای خوب

مقاله‌ی حاضر، زندگی مردم عادی مصر را در قیاس با فرعون‌ها می‌سنجد. فرهنگ و باورهای دینی مصریان باستان، زندگی روزمره‌ی آنها، چگونگی ساختمان‌سازی، چگونگی آرایش و جامه‌های زنان مصر و چگونگی فرایند کار و تولید در این سرزمین باستانی، از جمله مسائل مطرح‌شده در این مقاله هستند.  نگاهی به تاریخ مصر باستان   چکیده مقاله‌ی حاضر، زندگی مردم عادی مصر …

مشاهده

مادری که ربوده شد!

در این مقاله، نخستین دزدی از آثار باستانی مصر، که درست در هنگام پادشاهی فراعنه رخ داده است، بازگو می‌شود. این ربایش، در زمان فرمانروایی فرعون خئوپس، از آرامگاه شهبانو هتفرس، مادر وی انجام گرفته است. در این گزارش، افزون بر چگونگی این ربایش، به باورهای مصریان باستان در باره‌‌ی مرگ و رستاخیز نیز پرداخته شده است. نگاهی به تاریخ …

مشاهده

من آشفتگی یک سرزمین را به تو نشان می‌دهم

در این مقاله، نویسنده به بررسی یکی اتز رویدادهای مصر باستان پرداخته است: قیام اشراف علیه فرعون. نتیجه‌ی ناگوار این اقدام، تصرف مصر به دست قوم وحشی هیکسوس‌ها بود که ویرانی‌های بسیار بر جای نهاد. پس از این اقدام و نتایج آن، مصریان باستان نه تنها فرعون‌ها را به سازمان سیاسی مصر باز گرداندند، که به ایشان مقام خدایی نیز …

مشاهده

شهبانو حتشپسوت

در این مقاله، شهبانو حتشپسوت، یکی از تواناترین فرمانروایان مصر باستان، به کوتاهی و با زبان ساده معرفی شده است. چگونگی کوشش او برای به قدرت رسیدن، رویدادهای بیست و یک سال زمان فرمانروایی او، روابط پنهان و غیررسمی‌اش و به فرجام، چگونگی سقوطش از فرمانروایی، توضیح داده می‌شود. نگاهی به تاریخ مصر باستان   چکیده در این مقاله، شهبانو …

مشاهده

یک عفریت آن پایین است!

غارت آثار باستانی، آفت بزرگی است که جوامع با فرهنگ و تاریخ دیرینه، معمولاً از سوی مردم خود، گرفتار آن هستند. این مقاله، نمونه‌ای تاریخی از این گونه دزدی را به خواننده گزارش می‌کند که در پایان سده‌ی نوزدهم میلادی و در مصر انجام گرفته است. گذشته از این دزدی آثار باستانی، باورهای خرافی مصریان در آن زمانه نیز در …

مشاهده

شهر افق

مقاله‌ی حاضر، افزون بر این که چگونگی یکی از بزرگ‌ترین کشف‌های تاریخی در باستان‌شناسی مصر را بازگو می‌کند، به گزارشی ساده از دوره‌ی فرمانروایی یکی از مشهورترین فرعون‌های مصر، موسوم به اخناتون می‌پردازد. نگاهی به تاریخ مصر باستان   چکیده مقاله‌ی حاضر، افزون بر این که چگونگی یکی از بزرگ‌ترین کشف‌های تاریخی در باستان‌شناسی مصر را بازگو می‌کند، به گزارشی …

مشاهده

محکومیّت ابدی

این مقاله از کشف آرامگاه فرعون توت عنخ آمون از سوی باستان‌شناسان سخن می‌گوید. کشفی که در آغاز سده‌ی بیستم، با شوق بسیاری از جانب رسانه‌های جهانی دنبال شد. نگاهی به تاریخ مصر باستان    چکیده این مقاله از کشف آرامگاه فرعون توت عنخ آمون از سوی باستان‌شناسان سخن می‌گوید. کشفی که در آغاز سده‌ی بیستم، با شوق بسیاری از …

مشاهده

آغازی بر پایان

این مقاله، در باره‌ی فرعون رامسس دوم، مشهور به «رامسس کبیر» سخن می‌گوید. نویسنده گمان می‌برد افول تمدن مصر باستان، در زمان رامسس دوم آغاز شد و شاید لقب «کبیر» که به او داده شده، چندان لقب درستی برای این پادشاه نبوده باشد. به نظر نویسنده، رامسس اگر چه ادعا می‌کند در نبردی بزرگ، به تنهایی هپتالیان را شکست داده …

مشاهده