پنجشنبه - ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
صفحه اصلی >> گوناگون >> نگاهی به تاریخ

نگاهی به تاریخ

نگاه فیخته به تاریخ (قسمت اول)

فیخته با تصور کردن زمان حال به سان نقطه ای کانونی که در آن خطوط تحول تاریخی به هم می رسند، با شیلر موافق و با کانت مخالف بود. از نظر او، وظیفه ی اساسی مورخ فهمیدن دوره ای از تاریخ است که در آن زندگی می کند. هر دورهی تاریخ خصوصیت ویژه ی خود را دارد که در همه …

مشاهده

تفسیر هگلی از تاریخ (قسمت سوم)

مورخ باید نخست با مطالعه ی اسناد و شواهد دیگر به طور تجربی کارکند و فقط از این طریق است که میتواند مسلم کند وقایع تاریخ چه هستند.ولی بعد باید از درون به واقعیات نگاه کند و به ما بگوید که آنها از آن دیدگاه چگونه به نظر می آیند برای او جواب این نیست که گفته شود آنها متفاوت …

مشاهده

تفسیر هگلی از تاریخ (قسمت دوم)

اگر گفته شود که اندیشه‌ی آدمی غالبا یا عموما از عاقلانه بودن به دور است، هگل پاسخ خواهد داد که این اشتباهی است ناشی از عدم توانایی در موقعیت تاریخی که در آن درباره ی موضوع معینی اندیشه می شود.تفکر هیچگاه در خلا صورت نمی گیرد، بلکه همیشه به وسیله ی یک شخص معین در یک موقعیت معین انجام می …

مشاهده

تفسیر هگلی از تاریخ (قسمت اول)

تفکر هیچگاه در خلا صورت نمی گیرد، بلکه همیشه به وسیله ی یک شخص معین در یک موقعیت معین انجام می شود و هر شخصیت تاریخی در هر موقعیت تاریخی، به اندازهای عقلانی فکر و عمل میکند که در آن موقعیت می تواند فکر کند و عمل کند و هیچ کس بیش از آن نمی تواند. چکیده: تفکر هیچگاه در …

مشاهده

تاریخ در آزمون اثبات‌گرایی (قسمت دوم)

با استفاده از روش انتقادی و دعوت اثبات گرایان را برای تعجیل در تحقق مرحله ی مفروض دوم کشف قوانین کلی رد کنند. در نتیجه، مورخان تواناتر و آگاه تر آرام آرام ادعاهای جامعه شناسی کنتی را کنار نهادند و کشف و بیان خود واقعیات را برای خویش بسنده یافتند: به کلام معروف رانکه، در واقع آن چه بوده است. …

مشاهده

تاریخ در آزمون اثبات‌گرایی (قسمت اول)

مورخان، با پذیرش مشتاقانه ی بخش اول برنامه ی اثبات گرا، کار روشن کردن تمام واقیت هایی را که می توانستند روشن کنند آغاز کردند. نتیجه، افزایش گسترده ی شناخت تفصیلی تاریخی بود که به نحو بی سابقه ای بر بررسی دقیق و انتقادی شواهد استوار بود. چکیده: مورخان، با پذیرش مشتاقانه ی بخش اول برنامه ی اثبات گرا، کار …

مشاهده

تاریخ به سبک برادلی (قسمت سوم)

آلکساندر دوراهی براذلی را با وضوح تحسین انگیزی بیان میکندای و می گوید: معرفت رابطه ای است میان دو چیز، ذهن و ابژه ی آن و بنابراین ذهن خود را نمی شناسد، فقط از خود بهره مند است.  چکیده: آلکساندر دوراهی براذلی را با وضوح تحسین انگیزی بیان میکندای و می گوید: معرفت رابطه ای است میان دو چیز، ذهن …

مشاهده

تاریخ به سبک برادلی (قسمت دوم)

شاهد ناظری است به آگاهی خود من، و او نیز مشاهده‌ی خود را به همان طریق محقق ساخته است؛ در این صورت حکم او برای من دقیقا به منزله ی حکم خودم خواهد بود. به بیان دیگراو نباید بگذارد عقایدش درباره ی آن چه اتفاق افتاده است از جهان بینی دینی یا نوع دیگری که من در آن سهیم نیستم …

مشاهده

تاریخ به سبک برادلی (قسمت اول)

نهضت جدید تفکر در جهت مثبت خود تلاشی بود برای دفاع از تاریخ به سان صورتی از دانش و متمایز از علوم طبیعی و با وجود این شایسته ی اعتبار و تلاشی بود که با بلوغ این نهضت بیش از پیش روشن تر می شد. چکیده: نهضت جدید تفکر در جهت مثبت خود تلاشی بود برای دفاع از تاریخ به …

مشاهده

روشهای جستار تاریخی نوین

جمهوری افلاطون شرح آرمانی تغییر ناپذیر حیات سیاسی نیست، بلکه آرمان یونان است، آنگونه که افلاطون آن را دریافت و تفسیر می کرد. اخلاق ارسطو اخلاقی ابدی را توصیف نمی کند، بلکه وصف اخلاق نجیب زادهی یونانی است. چکیده: جمهوری افلاطون شرح آرمانی تغییر ناپذیر حیات سیاسی نیست، بلکه آرمان یونان است، آنگونه که افلاطون آن را دریافت و تفسیر …

مشاهده