سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

نگاهی به تاریخ

ایلام میانی (حدود ۱۴۵۰ تا ۱۱۰۰ پ.م)

محدودیت‌هایی درباره‌ی مرحله‌های «گذار» آغاز دوره‌ی ایلام میانی دیده می‌شود. در سده‌های دوازدهم و سیزدهم پیش از میلاد «پادشاهان انشان و شوش»، یکی بعد از دیگری، در گزارش‌های میان‌رودانی و همچنین در گزارش‌های ایلامی، نشانه‌های مهمی از خود به جای گذاشته‌اند. با این همه، نام‌ها و لقب‌های پیشینیان آنها در سده‌های چهاردهم و پانزدهم پیش از میلاد به کُندی پدیدار …

مشاهده

ایلام نو (حدود ۷۴۳ تا ۵۰۰ پ.م)

رویدادنامه‌ی سلسله‌ای بابل، مَر- بیتی- اَپلَ- اوصور (۹۸۴-۹۷۹ پ.م.) پادشاه بابل را به عنوان یک «نواده‌ی دورِ ]؟[ ایلام» می‌خواند.(۱) این تبارنامه، چشم‌اندازی واقعی را از تاریخ ابهام‌آلود ایلام در سده‌ی دهم پیش از میلاد نشان نمی‌دهد. هم‌چنین موقعیت ایلام در سده‌ی نهم چندان شناخته شده نیست. در سال ۸۱۴ پ.م. گروهی از سپاهیان ایلامی با پُشتیبانی از مردوک- بَلَسّو- …

مشاهده

داریوش در مونْتْ کارْلو

یکی از نمونه‌های عجایب مکرّره‌ی یومیّه‌ی منتشره در جراید ایران که برای امتحان قاعده‌ی میزان المعرفه‌ی اجتماعی ما مثال خوبی است حکایت رفتن داریوش پادشاه ایران یا قشون او به مونْتْ کارْلو (۱) است. یکی از شیّادان درجه‌ی اول ایران که چهل سال است (۲) حماقت را با شید و مکر توأم کرده و به مناصب مهمّه رسیده محض مسخره …

مشاهده

دساتیر به جای اوستا

واقعاً جای تأسف است که تقریباً اغلب آنچه از محسّنات در ایران قدیم و میان ایرانیان نیاکان ما بود متروک شده و بسیاری از آنچه نامرغوب بود مانده و مبالغی بر آن زیاد شده. و این علاوه بر افسوس موجب تعجب نیز هست و در واقع نیست مگر از آثار انحطاط. اگر در این باب یگان یگان بخواهیم شرح بدهیم …

مشاهده

مذهب مادها

دیاکونوف دو دوره تشخیص می‌دهد، یعنی قرن نهم- هفتم قبل از مسیح و دوره‌ی بعد از آن. آثار دوره‌ی اولی در آثار بنائی و اسامی نمایان است. برونزهای لرستان ممکن است ارتباطی با اوستا داشته باشند ولی رویهم رفته آثار جریان‌های دینی هوری و آشوری در آنها پیدا است، زیرا که موجودات مرکب در اساطیر هوری خیلی پراکنده و زیاد …

مشاهده

تاریخ زرتشت

سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری …

مشاهده

زمان زرتشت

سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری …

مشاهده

ورزش در ایران قدیم

سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری …

مشاهده

دوره‌بندی و گاه‌شماری ایلام

تاریخ ایلام نو به دوره‌ی اصلی (I-III) تقسیم شده است. گاه‌شماری‌های م.ج. استو، مالبران – لابا و ف. والا به ترتیب به شرح زیر است: استو (۱) دوره‌ی اول ایلام نو (در حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پ.م)؛ دوره‌ی دوم ایلام نو (در حدود ۶۵۳ تا ۷۵۰ پ.م)؛ دوره‌ی سوم الف ایلام نو (در حدود ۶۰۵ تا ۶۵۳ پ.م)؛ دوره‌ی سوم …

مشاهده

نگاهی کلی به منابع شناخت ایلام باستان

شواهد مربوط به گستره‌ی تمدن ایلامی بالغ بر سه هزاره است. اما در این بین چندین شکاف مهم قرار دارد. دوره‌ی اول تاریخ ایلام نو (در حدود ۷۴۳ تا ۱۰۰۰ پ.م) با این چنین شکافی آغاز می‌شود که تا اواسط قرن هشتم پ.م منابع اکدی و ایلامی اطلاعات مهمی راجع به وضعیت سیاسی ایلام به دست نمی‌دهند. این منابع گوناگون …

مشاهده