نگاهی به تاریخ

جنبش مزدکیان

شرایط اجتماعی پایه‌ی قوانین در نظام اجتماعی دوره‌ی ساسانی چه بود؟ نگهداری از پاکی خون خاندان‌ها و اموال و حقوق آنان، اساس این سامانه‌ی اجتماعی بود. زندگی اشراف از نظر لباس و خوراک و مسکن و زن و خدمتکار، با توده‌ی مردم قابل سنجش نبود. توده‌ی مردم، یعنی طبقه‌های مولد ثروت، چون کشاورزان و صنعتگران، ۸۰ درصد از مردم این …

مشاهده

هنر و دانش ساسانی

تأثیر هنر ساسانی بر اقوام غیر ایرانی هنر ساسانی، هنری درباری و پیوسته در پی برقراری پیوند با سنّت‌های هنری دوره‌ی هخامنشی و استمرار فرهنگ پارتی (اشکانی) بود. این مرحله دوره‌ی پایانی هنری به شمار می‌آید که از چهار هزار سال پیش در منطقه‌ی میاندورود و ایران آغاز شده بود. در این هنر چهار هزار ساله نیز سنّت‌های هخامنشی و …

مشاهده

انسان ابتدایی در فلات ایران

فلات ایران: سرزمین مرتفع و پهناوری است که کوه‌های هندوکش و رود سند مرز خاوری آن، رود آموی و دریای مازندران و رود ارس مرز شمالی آن، دامنه‌های باختری زاگرس تا خوزستان و خلیج فارس مرز باختری آن، و سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان مرز جنوبی آن است. این فلات بزرگ که از خاور تا باختر بیش از …

مشاهده

هند و ایرانیان

کوچ آریایی‌ها گویا اواخر هزاره‌ی چهارم پیش از میلاد، اقوام هند و اروپایی (آریاییان نخستین) به جست و و جوی سرزمین‌های جدید و مناسب، کوچ را آغاز کردند که این کوچ تا هزاره‌های بعدی هم چنان ادامه یافت. چرا آریایی‌ها از سرزمین خود کوچ کردند؟ کوچ قوم‌های آریایی بیش از هر چیزی انگیزه‌ی زیستی داشته است. تنگسالی‌های گاه و بیگاه …

مشاهده

مردم به فلات ایران سرازیر می‌شوند

جدایی اقوام آریایی اقوام گوناگون آریایی ایرانی از یکدیگر جدا شدند و سه کلان تبار ایرانی به وجود آوردند. هر گروه از این اقوام در بخشی از فلات ایران ماندند؛ پارتیان در خراسان مادها در مرکز، باختر و شمال باختری پارسیان در جنوب، در فارس این کلان تبارها با یکدیگر با صلح و آرامش زندگی می‌کردند و به دامداری و …

مشاهده

شاهنشاهی ماد

ترکیب قومی در کوهپایه‌های باختری زاگرس پیش از ورود قوم ماد به کوهپایه‌های باختری زاگرس، قبایل هوریان، لولوبیان، گوتی‌ها، مهرانیان، کاسپی‌ها، میتانی‌ها، مانناها و اورارتوییان در آن جا می‌زیستند. یکی از دولت‌هایی که در این سرزمین تشکیل شد، دولت ماننا (مانا) است که مرکز آن در جلگه‌ی جنوبی دریاچه‌ی ارومیه در آذربایجان بود. دولت ماننا از سده‌ی هشتم پیش از …

مشاهده

باگواس خواجه اسکندر

باگواس . [ گ ُ ] (اِخ )  نام خواجه ٔ محبوب اسکندر که از مخالفین والی پارس بود. او در جریان دزدیده شدن اشیاء قیمتی قبر کورش ، والی پارس را که بیگناه بود به این کار متهم ساخت . (ایران باستان ص ۱۵۶۵). کنت کورث گوید: نبرزن با هدایائی نزد اسکندر آمد و جزء همراهانش خواجه ای بود …

مشاهده

صد سال مبارزه اشکانیان علیه سلوکیان

قرن سوم قبل از میلاد، قرن حساسی است. نفوذ فساد در ساختار سیاسی سلوکیان، مداخله زنان در مسائل سیاسی و اختلافات شدید کارگزاران سلوکی همه اینها دست به دست هم داد و دولت سلوکی را تضعیف کرد و به سوی انحطاط کشاند. در زمان سلوکیان، مقدونی‌ها و یونانی‌هایی که به ایران آمدند، فرهنگ و تمدن خود را نیز به کشور …

مشاهده

قدم زدن در یک نمایشگاه با «تاریخ زشتی» اومبرتو اکو

کتاب «تاریخ زشتی» اثر اومبرتو اکو از سوی موسسه متن وابسته به فرهنگستان هنر منتشر شد. کتاب «تاریخ زشتی» نوشته اومبرتو اکو با ترجمه هما بینا و کیانوش تقی‌زاده انصاری، از سوی موسسه متن منتشر شد. نویسنده این کتاب در مقدمه آورده است: «فلاسفه و هنرمندان در هر سده تعاریفی از زیبایی عرضه کرده‌اند که به برکت آن‌ها می‌توان تاریخی …

مشاهده

ورود اسکندر مقدونی به آسیا و جنگ گرانیک

شخصی به نام فیلیپ به پادشاهی مقدونیه رسید (۳۵۹-۳۶۰ ق.م) و آنرا بزرگ و قوی کرد ، با دولتهای یونانی جنگید و آنها را تابع خود نمود سپس در سال ۳۳۶ ق.م فیلیپ تدارکات جنگ را برای حمله به ایران آماده نمود او قبل از اقدام به لشگرکشی شخصی را به معبد دلف فرستاد تا از نتیجهء این کار با خبر …

مشاهده