سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب

شعر و ادب

پسا ساختارگرایی

طبیعتاً همان گونه که از نام این رویکرد بر می آید، پسا ساختارگرایی در ادامه حرکت ساختارگرایی و در جهت کمال و پر نمودن خلأهای آن بر صحنه حاضر شده است. پیشوند پسا برگردان واژه Post است که در زبان لاتین به معنای «بعد» است. این اصطلاح را مراکز علمی آمریکایی برای توصیف و تعریف آثار مشابه و همسویی که …

مشاهده

افول نظام نوکلاسیک

ریشه های جنبش رومانتیک در قرن هجدهم نهفته است. در این قرن مجموعه ای از گرایش ها و تحولات به هم پیوسته پدیدار شد که تأثیرات عمیق و چند جانبه ای برجای نهاد: انحطاط نظام نئوکلاسیک به پرسش ها و تردیدهای عصر روشنگری منجر شد واین وضعیت خود به تدریج زمینه ای مناسب برای رسوخ و رواج عقاید جدیدی فراهم …

مشاهده

نوآوری های پیشْ رومانتیسیسم

در همان حال که «کهن» تحت فشار تردیدها و پرسش های روشنگری در حال متلاشی شدن بود، «نو» به همین سرعت در آثار آن دسته ازنویسندگان میانه و اواخرقرن هجدهم که امروزه با عنوان «پیشْ رومانتیک ها» شناخته شده اند، پدیدار می شد. «پیشْ رومانتیک» اصطلاحی دوجزئی و مشکل آفرین است وکاربرد آن به اندازه ی خود کلمه ی «رومانتیک» …

مشاهده

از تقلید به احساس

در آخرین سال های قرن هجدهم، با جمع شدن گروهی از افراد هم فکر به گرد برادران شلگل در آلمان و با انتشار ترانه های غنایی سروده ی کالریج و وردزورث به سال ۱۷۹۸ در انگلستان، جنبش رومانتیک به معنای واقعی آن خود را به جهان معرفی کرد. امّا بسیاری از نگرش ها، عقاید، مفاهیم و سبک هایی که با …

مشاهده

رومانتیک های آلمان

رومانتیک ای آلمان به دو نسل جداگانه تقسیم می شوند که به نام «رومانتیک های اولیه» و «رومانتیک های بزرگ» شناخته می شوند. دسته ی اخیر را گاه «رومانتیک های جوان» هم نامیده اند. رومانتیک های اوّلیه ی آلمان نخستین گروه رومانتیک اروپایی به شمار می روند و از سال ۱۷۹۷ تا سال های آغازین قرن نوزدهم فعالیت داشته اند. …

مشاهده

رومانتیک های انگلیس

با وجود تلاش هایی که از سوی برخی منتقدان پیش صورت گرفته، رومانتیک های انگلیس را نمی توان به اندازه ی رومانتیک های آلمان و حتی فرانسه به طور منظّم و دقیق طبقه بندی کرد. هرفورد در کتاب عصر وردزورث این تقسیم بندی را پیشنهاد کرده است: نخست، گروه وردزورث که اوج فعالیت آن از ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۶ و مرکز …

مشاهده

رومانتیک های فرانسه

رومانتیک های فرانسه از لحاظ زمانی دیرتر از رومانتیک های آلمان و انگلیس ظهور کرده اند. نخستین مجموعه ی اشعار با حال و هوای جدید، یعنی تأمّلات شاعرانه ی لامارتین، در سال ۱۸۲۰ منتشر شد، در حالی که تئاتر تا سال ۱۸۳۰، سال پدید آمدنِ ارنانی هوگو، تسلیم موج تازه نشد. این تأخیر از دو عامل عمده ناشی می شود …

مشاهده

آثار عصر رومانتیک

در کلّ تاریخ ادبیات چند دوره ی معدود وجود دارد که در مدّت زمانی مشابه با طول دوره ی رومانتیسیسم، مجموعه ی آثاری به عظمت آنچه جنبش رومانتیسیسم پدید آورد، خلق شده باشد. ارائه ی تحلیلی انتقادی از گنجینه ی پربارنوشته های رومانتیک در تک نگاری حاضر مورد نظر ما نیست و اصولاً در مجالی چنین اندک انجام این کار …

مشاهده

دشواری های رومانتیسیسم

در مقابل انبوه آثار ادبی و شاعران و نویسندگان گوناگونی که به جنبش رومانتیک تعلّق دارند، بهتر در می یابیم که چرا تدوین تعریفی ساده و واحد از رومانتیسیسم که به گونه ای رضایت بخش وقانع کننده همه ی شاعران و نویسندگان منسوب به این مکتب را در برگیرد، امکان پذیر نیست، رومانتیک های بزرگی همچون لئوپاردی (۱۸۳۷-۱۷۸۹)، مانزونی (۱۸۷۳-۱۷۸۵) …

مشاهده

تراژدی یا کمدی؟

مرکوری: چه شد؟ نومید شدی که دیدی تراژدی است؟ بسیار خوب، کاری ندارد، می توانم عوضش کنم. مگر من خدا نیستم! می توانم آن را بکنم کمدی، بدون اینکه حتی یک جمله اش را عوض کنم. این طور راضی می شوی؟ … آه، داشت یادم می رفت -چه گیجم من. من که خدا هستم باید سلیقه ی تو را می …

مشاهده