شنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
صفحه اصلی >> گوناگون >> شعر و ادب

شعر و ادب

ادبیات تطبیقی چیست؟

پیشینه ی ادبیات تطبیقی اگر از زمینه های گذشته ی تعامل زبان و ادبیات جهان غرب و شرق که فرانسوا ژوست، متأمّلانه به آن اشاره کرده است (۱) در گذریم، پیشینه ی ادبیات تطبیقی در غرب به فرانسه باز می گردد. در سال ۱۸۲۸ م. ویلمن در دانشگاه سوربن از تأثیر ادبیات ایتالیایی و انگلیسی و فرانسوی سخن می گفت …

مشاهده

مکتب های ادبیات تطبیقی

عده ای فرهنگ و ادب را محصول مشترک ذهن و فطرت انسان ها می دانند و حد و مرزی برای آن قائل نیستند و هیچ کس را مالک منحصر به فرد محصول ادبی نمی دانند. طبعاً در این گونه تفکر، محیط، نقش اصلی را بازی نمی کند و در دورنمایی نه چندان دور، شرایط بیرونی از یکسان سازی خاصی برخوردار …

مشاهده

ادبیات تطبیقی در ایران

مروری بر پیشینه ی ادبیات تطبیقی در ایران آنگاه که از ایران سخن می گوییم، ابتدا باید محدوده ی جغرافیایی و تاریخی این واژه را مشخص کنیم. چنانچه ایران کهن موضوع بحث ما باشد – ایرانی که ادب و فرهنگ آن بر شرق و غرب سایه افکنده – طبعاً، تحلیل دقیق و اثرهای این فرهنگ وسیع به کاوشی جمعی و …

مشاهده

ادب مقارن در فرهنگ عربی

ادبیات تطبیقی در جهان عرب روند ادبیات تطبیقی در جهان عرب با سیر آن در ایران چندان تفاوتی ندارد. فراز و نشیب های هر دو مشابه یکدیگرند، گرچه حجم تحقیقات انجام شده در کشورهای عربی افزون تر از پژوهش های این حوزه در ایران است، به ویژه در حیطه مقارنه ادب فارسی و عربی، در دهه هفتاد گام های بلندتری …

مشاهده

کلاسیسیسم و نئوکلاسیسیسم

تعریف – « واژه کلاسیس در لاتین به معنی طبقه، گروه و زیر مجموعه است. تقریباً معادل کانونس (canones) می باشد که علمای شاغل در کتابخانه ی اسکندریه به کار می بردند؛ به معنی انواع ادبی یا گروه های نویسندگان شامل خطیبان، نمایشنامه نویسان، غزل سرایان و امثال آنان ». (۱) از نظر اصطلاح، « کلاسیسیسم در مفهوم متّضاد رمانتیسیسم …

مشاهده

ویژگی های رمانتیسیسم

۱- بازگشت به طبیعت توسعه ی علاقه به طبیعت و حیات ابتدایی و غیر متمدّن یکی و شاید نخستین ویژگی از ویژگیهای رمانتیسیسم است. (۱) در بازگشت به طبیعت مقصود بازیافت اصالت انسانی مطرح بود. زیرا در این ایام چنین تلقی می شد که نتایج حاصل از خردگرایی، انسان را از اصالت خود خارج ساخته و اخلاق طبیعی او را …

مشاهده

نگاهی به رئالیسم

تعریف: از نظر واژگان، اصطلاح رئالیسم از ریشه ی لغت رس (res) به معنی چیز است، و رئالیسم یعنی چیزگرایی، یا شیئیت (۱). و از حیث اصطلاح بر مکتبی در ادبیّات اطلاق می شود « که تصویری از واقعیات چشم اندازهای زندگی، خارج و آزاد از ایدئالیسم، ذهن گرایی و رنگ رمانتیک باشد. این برخورد، نقطه ی مقابل رمانس است، …

مشاهده

انواع رئالیسم

رئالیسم با امری ملموس و بیرون از ذهن سر و کار دارد. اما در کنار همین امر ملموس بیرون از ذهن، می توان با برداشتهای متفاوت، مدعی حقیقت گرایی یا واقع نویسی هم شد. اینکه بسیاری از نویسندگان در انتقاد از شرایط موجود قلم می زنند و بسیاری از چهره ها و ماهیتها را برملا می سازند، بی آنکه روابط …

مشاهده

آشنایی با ناتورالیسم

تعریف: ناتورالیسم یا طبیعت گرایی یا طبیعت باوری، در اصل اصطلاحی است که از فلسفه به ادبیات راه یافته است. در فلسفه براساس این اعتقاد « تمام پدیده های هستی،‌ در طبیعت و در محدوده ی دانش عملی و تجربی جای دارند و هیچ چیز در وراء ماده، وجود ندارد. » (۱) این نوع از اعتقاد فلسفی و حتی اصطلاح …

مشاهده

ظهور و سقوط ناتورالیسم

ناتورالیسم از بطن رئالیسم پدید آمد و « برادران گنکور نخستین کسانی بودند که دیدگاه ناتورالیسم را مطرح کردند. » (۱) یعنی سال ۱۸۶۴ که « بذرهای سترون » اثر برادران گنکور منتشر شد. (۲) اما اصول نظریات این مکتب به طور روشنتر در سال ۱۸۶۸ (۳) از طرف زولا در مقدمه ی ترز راکن تشریح شد. زولا پس از …

مشاهده