جمعه - ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

شعر و ادب

اسطوره‌زدایی و اسطوره آفرینی در اندیشه‌ی شاعرانه

با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی و صائب تبریزی اسطوره یکی از معنادارترین عناصر ادبیات است. عنصری که سخن را به ژرفا می‌کشاند و در ایجاد طیف گسترده‌ای از معانی رمزی تأثیری فراوان دارد. علاوه بر ظهور و تجلی ناخودآگاهانه‌ی صور اساطیری (۱) در بافت کلام ادبی، گاهی خودآگاهی شاعر، نیت، ذوق و سلیقه‌ی او هم می‌تواند در به کارگیری …

مشاهده

تأملی در ساختار شعرِ آنا آخماتووا

در شعر حیاتی جریان دارد که وابسته به حوزه‌ی زیست آن در یک ساختار نظام‌مند یگانه و در بستری آشنا از مناسبات زبان اصلی خود است. با علم به این که، هر توضیح و تفسیری، هر قدر هم که جامع باشد، به ویژه در مورد اشعاری که از زبان‌های دیگر ترجمه می‌شوند، خواه ناخواه به تقلیل شعر می‌انجامد، در این …

مشاهده

مقدمه بر منتخبات اشعار فارسی

سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری …

مشاهده

دیوانِ قطران تبریزی

سیدحسن تقی‌زاده از جمله رجال سیاسی تاریخ ایران است که فراز و فرودهای زیادی در زندگی شخصی و سیاسی او وجود دارد. تقی‌زاده بر جدایی دین از سیاست تأکید می‌کرد تا حدی که گروهی از علمای نجف از جمله آیت‌الله عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی فتوا به «فساد مسلک سیاسی» وی دادند. تقی‌زاده در سال ۱۳۲۵ه. ق عضو «لژ بیداری …

مشاهده

شعر به مثابه رسانه

«شعر»، کهن‌ترین و در عین حال سرزنده‌ترین رسانه‌ی فرهنگ پارسی است که آرشیوی به عظمت همه‌ی تاریخ سُرایش و سُرایندگان این سرزمین دارد. این ابَرمیراث فرهنگ معنوی ایرانی به دلیل برخی مزیت‌های بعضاً انحصاری‌اش، بخش مهمی از سپهر رسانه‌ای پارسی‌گویان را به خود اختصاص داده است. شعر پارسی از ارزان ترین، در دسترس ترین، متنوع ترین، سریع ترین، انسانی‌ترین و …

مشاهده

حذف حرف جر و بلاغت آن در زبان عربی(۲)

۳ـ باب حذف و ایصال مورد سوم از مواضع حرف جر، موضعی است که از آن به حذف و ایصال نام می‌برند مقصود از حذف و ایصال آن است که فعلی هم با حرف جر و هم بدون واسطه، متعدّی گردد و هر دو استعمال از جهت کثرت ورود در کلام برابر و هم سنگ باشند ولی اصل در تعدیه …

مشاهده

حذف حرف جر و بلاغت آن در زبان عربی (۱)

اگرچه گاهی بلاغت و شیوایی سخن در ذکر و بیان یک کلمه است ولی بسیار اتفاق افتد که این شیوایی در حذف آن کلمه، متجلی و نمودار می‌گردد تا به سبب آن، زیبایی و حسن کلام دو چندان گردد، شیخ عبدالقاهر جرجانی می‌گوید: «هیچ کلمه‌ای حذف نشده است در حالتی که حذفش شایسته است جز این که حذف آن از …

مشاهده

داستان، هنر برتر

جستاری در ارزش های هنری داستان آثار هنری را می شود طبقه بندی کرد. طبقه بندی انواع آثار هنری وابسته است به انواع دریافت های انسان؛ مثلا زیبایی ها و آثار هنری ای که از طریق شنیدن به روح ما منتقل می شوند یا از طریق دیدن یا لامسه و البته گاهی ترکیب این حس ها. اما در بین همه …

مشاهده

شخصیت پردازی در داستان

اگر به یاد داشته باشید در مبحث ارکان اصلی عناصر مهم داستان بعد از مقوله پیرنگ به بحث «شخصیت پردازی» اشاره کردیم. بلحاظ اهمیت موضوع بد نیست ابتدا تعریفی داشته باشیم از کاراکتر یا شخصیتهای داستان: «اشخاص و افرادی را که در یک داستان یا نمایشنامه یا… حضور مثمر یا متناوب دارند «کاراکتر» یا شخصیت گویند. » هر داستان دست …

مشاهده

نقش عشق و احساس در ادبیات

«کس چون حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به «قلم» شانه زدند» عده ای براین باورند که کسی سزاوار است شعر بسراید یا داستان بنویسد یا در زمینه ی ادبی قلم بزند و اظهار عقیده کند که فارغ التحصیل یا کارشناس ادبیات و علوم انسانی از یک مرکز آموزش عالی خارج یا داخل کشور باشد …

مشاهده