شعر و ادب

ظهور و سقوط ناتورالیسم

ناتورالیسم از بطن رئالیسم پدید آمد و « برادران گنکور نخستین کسانی بودند که دیدگاه ناتورالیسم را مطرح کردند. » (۱) یعنی سال ۱۸۶۴ که « بذرهای سترون » اثر برادران گنکور منتشر شد. (۲) اما اصول نظریات این مکتب به طور روشنتر در سال ۱۸۶۸ (۳) از طرف زولا در مقدمه ی ترز راکن تشریح شد. زولا پس از …

مشاهده

آشنایی با دادائیسم

تعریف. واژه ی دادا در زبان فرانسه به معنی مسخرگی و سرگرمی است و بیان کننده ی مفهوم دوگانه ی هیچ و همه چیز است. (۱) در پیدایش و انتخاب این واژه به عنوان معرّف مکتبی ادبی سخنان متفاوتی گفته اند. هولسن یک ادعا می کند که با بال در یک فرهنگ آلمانی – فرانسوی در مورد انتخاب نامی برای …

مشاهده

ویژگی های سمبولیسم

۱- بدبینی مرور کوتاهی در نام قطعه های سروده شده ی ناموران این مکتب بدون ورود به خواندن این سروده ها می تواند به اندازه ی کافی افشاگر بدبینی سمبولیستها باشد: گلهای بدی (شر)، ملال، هارمونی شامگاه، ملال پاریس، ملال و ایده ئال، از بودلر، ترانه های بی کلام، خورشیدهای شامگاهی، ترانه ی پاییز، ملال بیکران دشت، آسمان بالای بام …

مشاهده

آشنایی با سوررئالیسم

تعریف: اصطلاح سوررئالیسم از دو جزء اساسی سور ( sur ) به معنی روی، بر فراز و بالا (۱) و رئال (Real) به معنی حقیقت، چیز واقعی، صحیح و حقیقی (۲)، ترکیب یافته است و می توان سورئال را در ورای واقعیت یا پشت واقعیت، ترجمه کرد. (۳) از نظر اصطلاحی آندره برتون یک بار سوررئالیسم را چنین تعریف کرد: …

مشاهده

سوررئالیسم و فرهنگ

۱- اخلاق و سوررئالیسم سوررئالیستها نسبت به شاعران و نویسندگان قبل از خود هرزه نگارتر بوده و برهنه سازی در نقاشی و انگیختن شهوت در شعر ( اروتیسم ) را دوست می داشتند و حتی به عشق نیز از جنبه ی شهوی آن می نگریستند. البته از دیدگاه خودشان توجیهی نیز برای آن داشتند و آن درهم ریختن موازین و …

مشاهده

اصول و روش های سوررئالیسم

سوررئالیست آنچنانکه آندره برتون در بیانیّه ی سال ۱۹۲۴ خود منتشر کرد بر آن است که « به واقعیت برتر دست یابد و این کار جز با رهایی ذهن از زیر سلطه ی عقل و منطق میسّر نیست. نزد شاعران سوررئالیست، واقعیت برتر همان واقعیت جامعی است که در اعماق ضمیر ناخودآگاه آدمی مدفون است و تنها در رؤیاها و …

مشاهده

نقد سوررئالیسم

گرچه سوررئالیسم « از گوش چپ دادا بیرون پرید » و یکنوع خواهر خواندگی با سمبولیسم داشت و حتّی ریشه هایش در رمانتیسیسم واقع بود ولی با همه ی آنها تفاوت داشت. با بازگشت تخیّل و آزادی زبان و امکانات ضمیر ناخودآگاه گرچه بیهودگی دادائیسم را باز خرید و در عین حال سوررئالیسم را به رمانتیسیسم و سمبولیسم نروال، بودلر، …

مشاهده

ارمتیزم در شعر ایتالیایی

اکنون به جو سوزان شعر، در دوران قبل از جنگ اخیر قدم می گذاریم کلام جوزیه او نگارت تی که کلاسیک نامش دادیم، شعر نو یا ارمتیک را زاد. او نگارت تی، همچون سلفش پاسکولی، بی آنکه مانند فوتوریستها بر ضد نحوه ی جمله بندی و دستور زبان قیام کند، شکلی تازه به شعر بخشید و به یمن رقت وظرافت …

مشاهده

رئالیزم در شعر ایتالیایی

با پاوزه و پازولینی، به جنبش تازه ای می رسیم: رئالیزم، پس از آنکه دوران « شعر ناب » و شعر ارمتیک، یکباره سپری می شود، همراه پاوزه به قلمرو شعر عینی می رسیم که در مقابل شعر ذهنی دیگران قراردارد. اجمالا به این نکته اشاره می کنیم که شعر عینی در ایتالیا پدیده ای تازه نبود بلکه از زمان …

مشاهده

بررسی شبه‌ادبیات و انواع ادبی آن

تا چند دهه‌ی پیش، پرداختن به شبه‌ادبیات کاری دشوار و خارج از عرف بود، چون‌که از منظر ادبیات کلان و شناخته شده، جایی در دانشگاه نداشت و در نتیجه جزو دروس دانشگاهی محسوب نمی‌شد.(۱) اما از سال ۱۹۶۹، که در خصوص عنوان، انواع ادبی و وضعیت آن نشست‌هایی در فرانسه برگزار شد، بسیاری از مشکلات مرتفع شد و در دانشگاه‌ها …

مشاهده